Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdier_blå_640.jpg

Forslag på kandidater til utmerkelser

På Regionstinget (med dato som enda ikke er bestemt) skal det deles ut hedersmerker. Forslag til hvem?

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forbindelse med Regionstinget 2020 (dato ikke bestemt) skal regionens utmerkelser deles ut. Utmerkelseskomiteen ber om å få forslag på kandidater fra regionens klubber og tillitsvalgte.

Følgende reglement for utmerkelser gjelder:

Hedersmerke i sølv
Hedersmerke gis til kvinner og menn som har gjort en spesiell innsats på det aktive plan både sportslig og administrativt i Region Nord.

Hedersmerke i gull
Hedersmerke er innstiftet for å hedre de som har nedlagt et særlig betydningsfullt og uegennyttig arbeid for Region Nord.

Regionstyret utnevner en Hederskomité bestående av tre medlemmer fra det til enhver tid sittende Regionstyre. Regionstyret skal sammen med innkallingen til Regionstinget oppfordre alle klubber til å sende inn skriftlige begrunnede forslag på kandidater til de forskjellige utmerkelser. Regionstyret kan også selv komme med forslag til kandidater.

Regionstyret bestemmer hvilke hederstegn som skal tildeles og til hvem dette skal skje. Regionstyrets beslutning skal ikke offentliggjøres før tildelingen skjer. Tildelingen skjer på hvert Regionsting, og bør så langt det lar seg gjøre også overleveres på Regionstinget. Hvis dette ikke lar seg gjøre finner Regionstyret en annen passende anledning. Det skal føres protokoll over alle tildelinger.

Regionstyret har oppnevnt følgende utmerkelseskomité for tingperioden 2018 – 2020:

Leder: Mona Kvivesen
Nestleder: Inger Lise Guldseth Augdal
Medlem: Øyvind Togstad

Vi ber om at skriftlige forslag på kandidater sendes direkte til leder Mona Kvivesen på e-post: mona.kvivesen@uit.no innen 10. mai 2020.