Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdier_blå_640.jpg

NHF Region Nords regionsting utsettes

Regionstinget skulle i utgangspunktet gjennomføres 9. mai, men er nå utsatt inntil videre.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Se protokollen fra Regionstyret her.

--

Saksliste:
Sak 20013      Utsettelse av Regionstinget i NHF Region Nord

Det ordinære Regionstyremøte nr. 2/20 ble avlyst på grunn av restriksjoner fra Helsemyndighetene rundt Korunaviruset.

--

Sak 20013:
Fredag ettermiddag 13.03.2020 ble regionleder og daglig leder, sammen med de andre regionlederne og daglig ledere i NHF, innkalt til et Skypemøte med GS. Der gikk vi igjennom mulighetene for å avvikle Regionsting i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Idrettsforbundet har i denne saken sjekket ut lovtekst mv, og har kommet fram til noen valg som hver enkelt region må foreta innen rimelig kort tid.

Vi skal ha vårt ting 9.mai, de andre regionene på andre datoer i mai. Forskjellen på vårt og de andre Regionstingene er reiseavstandene, forutsatt at vi gjennomfører tinget med fysisk oppmøte. De fleste andre regioner planlegger komprimerte ting lagt til en hverdag. For Region Nord er dette umulig.

Som styret er orientert om tidligere, under årets Regionsting vil kun de formelle sakene bli behandlet og tinget vil dermed bli veldig komprimert.

En annen sak er om tinget skal avlyses eller utsettes. Ved en avlysning så må alle papirer sendes ut på nytt, og nye forslagsfrister må settes. Ved en utsettelse så gjelder de allerede utsendte dokumentene og fristene.

Idrettsforbundet har gitt alle regioner (også alle idrettslag) dispensasjon slik at Regionstingene kan avholdes innen 15. juni 2020. Avhengig av situasjonen så kan det faktisk også skje at Regionsting kan/må avholdes til høsten – i verste fall.

Endring av dato for Regionsting må fattes som et enkelt styrevedtak. Regionleder ser det som absolutt påkrevd at tinget for Region Nord utsettes inntil videre. Ved å utsette inntil videre slipper vi å finne ny dato nå, men heller se an og ta en avgjørelse på dato f.eks i starten av mai. Da slipper vi først å sette ny dato nå, det viser seg deretter at den nye datoen ikke går, så må vi igjen sette ny dato osv.

Det er også åpninger for at tinget kan gjennomføres digitalt. Blir det aktuelt så ligger det føringer inne for dette også. Hvis digitalt Regionsting blir aktualisert så vil styret ved en senere anledning få en redegjøring om hvordan dette i så fall er planlagt gjennomført.

På bakgrunn av ovennevnte så legger styreleder fram følgende forslag til vedtak; Styret i Norges Håndballforbund Region Nord vedtar å utsette Regionstinget fra planlagt dato 9. mai 2020 til inntil videre. Styret behandler saken på nytt i begynnelsen av mai 2020.

Vedtak sak 20013
Styret i Norges Håndballforbund Region Nord vedtar enstemmig å utsette Regionstinget fra planlagt dato 9. mai 2020 til inntil videre. Styret behandler saken på nytt i begynnelsen av mai 2020.