Annonse:
Verdiløftet
Annonse:
Verdiløftet

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdier-ekspressiv_web.jpg

Innkalling til Regionsting 2020

Regionstinget holdes på Scandic Hell Hotel på Stjørdal, og åpnes lørdag 9. mai kl. 12:00.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saksliste
I henhold til regionens lov skal tinget:

 1. Godkjenne de fremmøte representanters fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme
 3. Velge funksjonærer for tingforhandlingene
 4. Behandle beretninger
 5. Behandle avsluttede og reviderte regnskap
 6. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regionens regnskaper
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Behandle og vedta mål- og handlingsplan
 9. Behandle og vedta budsjett for tingperioden
 10. Valg
 11. Bestemme sted for neste Regionsting
 12. Utdeling av utmerkelser

Representasjon

Med tale-, forslags- og stemmerett:

a) Sonerepresentanter
Antall sonerepresentanter begrenes ut fra antall lisensierte spillere i sonen pr. 1. februar det året Regionstinget avholdes. Soner som har:

1 - 249 lisensierte spillere                   får 1 sonerepresentant
250 - 499 lisensierte spillere               får 2 sonerepresentanter
500 - 749 lisensierte spillere               får 3 sonerepresentanter
osv.

Fordeling av representanter er gjort pr. 1. februar 2020 i henhold til NHF RNs lov. Følgende representasjon gjelder for Regionstinget 2020:

Sone Lisensierte spillere Representanter på tinget
Øst-Finnmark 288 2
Vest-Finnmark 580 3
Troms 791 4
Hålogaland 366 2
Lofoten 419 2
Salten 510 3
Helgeland 615 3
Namdal 317 2
Innherred 889 4
Stjørdal 690 3
Trondheim 3502 15
Fosen 465 2
Gaudal 406 2
Nord-Østerdal 218 1
Orkdal 730 3
Nordmøre og Romsdal 879 4
Sunnmøre 1590 7
Totalt 13 255 62

Sonerepresentantene skal velges på klubbledermøte umiddelbart forut for Regionstinget.

b) Regionstyret

Med tale- og forslagsrett:

 • 1. varamedlem til Regionstyret.
 • Lederen og medlemmene av Kontrollkomiteen.
 • Regionens ev. representanter i NHFs råd og komiteer.
 • 2 representanter fra dommere/observatører.
 • Representant fra NHFs Lovkomite.

Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg:

 • Regionens administrative leder.
 • Inntil 3 avdelingsledere fra regionens administrasjon.

Med tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde:

 • Ledere og medlemmer i oppnevnte komiteer og utvalg i den utstrekning Regionstyret bestemmer det.
 • Leder av Valgkomiteen.
 • 1 representant for hver av de klubber som har sendt inn forslag til tinget.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på tinget og være valgbar må representantene være fylt 15 år, og være medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Håndballforbund.

Innkomne forslag
Forslag kan fremmes av klubber etter forutgående styrebehandling. Forslagene må være regionen i hende innen 9. mars 2020.

Sonene skal umiddelbart før Regionstinget holde et møte hvor man skal drøfte de saker som i følge tingdokumentene skal behandles på Regionstinget.

Reiseutgifter for klubbenes tingrepresentanter vil bli fordelt på alle klubber i regionene.

Vi ønsker vel møtt til Regionstinget 2020!

Med vennlig hilsen
Norges Håndballforbund Region Nord

Øyvind Togstad /s/                                        Svein Olav Øie
Regionleder                                                   Daglig leder