Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Landsas_640x360.JPG
Engasjerte deltakere på "Dommerarbeid i klubb". Foto: Monica Ibsen

Fokusområde: Dommerarbeid i klubb

SWOT-analyse og tiltaksplaner stod på agendaen for de 44 personene som deltok på vårt seminar.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

På kveldstid briljerte Håndballgutta på parketten i Trondheim Spektrum, men på lørdag formiddag den 11. januar var det deltakerne på vårt dommerseminar som leverte varene:

- Formålet med seminaret var å skape en arena for erfaringsutveksling, for de som har en dommerrolle i klubb. Vi ønsket og samle disse personene, slik at de kunne lære av hverandre, samt få tips og ideer på hvordan dommerarbeidet kan bli en mer strukturert del av klubbhverdagen, forteller ansvarlig for seminaret, men også dommerarbeidet i regionen, Trude Gerhardsen. 

- Og ut ifra tilbakemeldingene vi har fått, så tror jeg vi lyktes med nettopp dette, legger hun til.

Sammen med sine kollegaer Frank Robert Vik og Arild Stav arrangerte hun seminaret der 44 personer fordelt på 19 klubber deltok. Seminaret fokuserte blant annet på rekruttering og oppfølging av dommere, samt dommerkontaktens rolle.

Tiltaksplan for fremtidig dommerarbeid
Avslutningsvis på seminaret fikk hver enkelt klubb i oppgave å lage en konkrekt tiltaksplan:

  • Hva ønsker klubben å oppnå?
  • Hvilke tiltak skal klubben gjennomføre?
  • Hvordan skal klubben oppnå dette?
  • Når skal det oppnås?

Basert på punktene i tiltaksplanen, hadde hver enkelt klubb i løpet av seminaret opparbeidet seg et godt grunnlag for videre dommerarbeid i klubben. Samtidig kunne en klubb sine tiltak være til stor inspirasjon og nytte for en annen. 

Vi tok runden rundt i lokalet, og fikk en smakebit på hvilke tiltak klubbene vil gjennomføre for å bedre dagens dommersituasjon i klubben. Og kanskje er det noen av disse nettopp din klubb kan bli inspirert og lære av..?

HeimdalTiller.JPG

Tiller:
Forslag på tiltak i egen klubb:
Organisere systematiske dommertreninger slik at klubbens dommere kan delta og dømme på lagenes treninger. De tror ved å gi dommerne en treningsarena i klubb, i samarbeid med klubbens trenere, bidrar til utvikling og motivasjon.

Heimdal:
Forslag på tiltak i egen klubb:
Målet er at dommere skal behandles på samme vis som spillere i klubben. Hjemmesiden skal oppdateres, slik at den har et eget område for dommere, slik at de kan sikre seg at alle får med seg informasjon om sportslige og sosiale aktiviteter.

-

CSK.JPG

Ranheim:
Forslag på tiltak i egen klubb: Fokus på foreldrestøtten - hvorfor skal ikke en dommermamma- eller pappa være til stede når barnet dømmer? Ved å fokusere på foreldrenes viktige rolle for unge dommerpar i klubben, håper de at det vil føre til bedre oppfølging og utvikling.

CSK:
Forslag på tiltak i egen klubb: Mye av kunnskapen om dommerarbeidet i dagens Charlottenlund SK er inne i hodet til personene med dommerrollen. Taus kunnskap skal ned på papir, slik at dommerarbeidet blir satt i system.

-

Hegra.JPG

Hegra:
Forslag på tiltak i egen klubb: Bonusordning - en idé som gjør at klubben kan gi tilbake. Klubben luftet tanken om et bonussystem der dommere som har fullført en dommerutdanning får en gave fra klubben. Bakgrunnen er at utdannede dommere gir økt kompetanse i klubben, samt at de får dekket flere dommere på kvoten (som igjen gir penger i kassen). Dette planelgger Hegra gi tilbake til disse dommerne - kanskje i form av gavekort eller utstyr?

Varden Meråker:
Forslag på tiltak i egen klubb: Planlegger at de litt eldre (men fortsatt unge) og mer erfarne dommere skal veilede de yngre. - Det blir noe helt annet enn om en eldre person skal sette seg inn i ungdommens situasjon - når det kanskje var 30-40 år siden de var der selv, forteller de.

-

Hovin.JPG

TrønderLyn/Hovin:
Forslag på tiltak i egen klubb: Klubben benyttet i hovedsak samlingen til å få en start på dommerarbeidet. Blitt mer bevisst på hva man er god på, og hva som bør gjøres annerledes. Et tiltak som ble satt opp på klubbens tiltaksplan var å opprette en dommerstilling.

Flå/Lundamo:
Forslag på tiltak i egen klubb: «2 dommerkontakter» kan vi lese fra Flå/Lundamos tiltaksplan. I dag har klubben én dommerkontakt, som de legger til fungerer godt, men de ønsker en til for å kunne diskutere og dele erfaringer. To dommerkontakter tror de vil bidra til å utvikle klubbens dommere.

-

Landsås.JPG

Landsås:
Forslag på tiltak i egen klubb: Klubben ønsker mer fokus på veiledning. De planlegger å produsere et veiledningsskjema som inneholder spørsmål som gjør at dommere må tenke og evaluere etter dømte kamper. Landsås tror dette vil bidra til utvikling, da de også ønsker å arrangere inspirasjonssamlinger basert på de behovene  som kommer frem i veiledningssamtalene.

Sørreisa:
Forslag på tiltak i egen klubb: Hvis det blir et krav for alle i klubben å ta et regelkurs - hva kommer til å skje da?, undrer de. Klubben planlegger å lage et regelkurs som gjennomgår de mest grunnleggende reglene i håndball. Resultatet tror de blir en vinn-vinn-situasjon: Spillere og trenere får mer forståelse for hvordan det er å være dommer, samtidig som de får bedre kunnskaper om håndballspillet. Og kanskje er det noen som får øynene opp for rollen samtidig – og vil bli dommer?

-

Frol.JPG

Frol:
Forslag på tiltak i egen klubb: Dommere bør inkluderes på det sosiale i klubben. I tillegg ønsker Frol å lage dommerkontrakter, som inneholder tydelige forventninger om hva som kreves av dommere - og hva de kan forvente tilbake av klubben. 

Sparbu:
Forslag på tiltak i egen klubb: Klubben planlegger et møte med alle trenere før sesongen der det blir gjennomgått regler og dommerens rolle. Formålet er at et slikt møte tror de bidrar til bedre samarbeid mellom rollene trener/dommer, og at det blir enklere for de å forstå hverandre.

-

Bossekop.JPG

Bossekop:
Forslag på tiltak i egen klubb: Utdanne og videreutvikle dommere i klubben gjennom samlinger og kurs. Gjennom godt samarbeid innad i klubben ønsker de å få til et godt opplegg for dommere, slik at det blir enklere å rekruttere interesserte, gi de god veiledning og tilby de deltakelse på for eksempel reisecuper. 

-

Elnesvågen.JPG

Rollon og Elnesvågen:
Forslag på tiltak i egen klubb: Fokusområder per sesong for dommere. Eksempelvis kan dommeren i første del av sesongen ha fokus på å bli skikkelig god på for eksempel dobbelstuss. Målet er også at fokusområdene kan tilpasses de ulike nivåene dommerne er på, samt basert på hvilket utdanningsnivå de har.

Ørland:
Forslag på tiltak i eget klubb: Synliggjøre dommerne i klubben. Klubben ønsker å presentere klubbens dommere for styret, samt at de er synlige i håndballmiljøet. Både gjennom god tilstedeværelse i hallene og at dommerne har egne klær og utstyr.

-

Rissa.JPG

Rissa:
Forslag på tiltak i egen klubb: Klubben har flere tiltak på blokken, blant annet å dokumentere observasjoner, der man i ettertid tar en prat og gjennomgang med dommerne. I tillegg nevner de forslaget om å ha en egen budsjettpost på dommerarbeid i klubben, med fokus på det å rekruttere og beholde, samt utvikle og videreutdanne.

Surnadal:
Forslag på tiltak i egen klubb: At dommerkontaktet får en plass i det nye håndballstyret. Dommerkontakten har ansvar for å følge opp og inkludere dommerne i aktiviteter som foregår i klubben, og bør derfor være involveret i styrearbeidet.

-

Steinkjer.JPG

Steinkjer:
Forslag på tiltak i egen klubb: Struktur på dommarbeidet: Det skal lages rekrutteringsplaner og oppfølgingsplaner, samt årshjul, struktur og kontrakter. På denne måten kommer dommerarbeidet på "kartet" og får en forankring i klubben. 

-

Som prikken over i-en fikk deltakerne se to mesterskapskamper i et nærmest fullsatt Trondheim Spektrum på kveldstid.

Lykke til med dommerarbeidet i klubb. Stå på!