Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto. (FOTO: NHF/RN)
Illustrasjonsfoto. (FOTO: NHF/RN)

Oppslag i Adresseavisa om gratis anleggsleie

Gratis anleggsleie i Trondheim – kommunale vs. fylkeskommunale anlegg. Viser til oppslag i Adressa.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viser til oppslag i Adressa 11. juni og debattinnlegg 13.juni 2019 vedrørende anleggsleie for idrettslag og klubber i Trondheim.

Norges Håndballforbund Region Nord (NHF/RN) jobber for gratis anleggsleie for alle idretter i hele regionen, som for vårt vedkommende strekker seg fra Volda til Kirkenes. Vårt syn er at gratis anleggsleie sannsynligvis er den beste sponsoravtalen alle idrettslag og klubber i Norge kan få av det offentlige!

Allerede i 2003 vedtok Trondheim kommune og innførte i 2004 gratis anleggsleie for barn og unge. Trondheim kommune har vært en foregangskommune i Norge innen dette området!

Trondheim kommune har også vært en foregangskommune når det gjelder bygging av bydelshaller.

I tillegg bygges nå Trondheim Spektrum (TS) til en kostnad på godt og vel 550 MNOK. TS blir et fantastisk anlegg både for idrett, konserter, messer og andre arrangement. 

 Årsaken til at Trondheim kommune har klart å bidra med gratis anleggsleie for barn og unge, skyldes at kommunen åpner sine haller på ettermiddags-/kveldstid. I tillegg tilbys flere av klubbene tilsynsvakter der de faktisk også tjener noen kroner. 

For å sikre nok halltid til klubbene i byggeperioden for TS, har Trondheim kommune siste år omdisponert midler fra TS og kjøpt treningstid i andre haller. Disse midlene tilbakeføres nå til TS.

Idrettsrådet i Trondheim er ansvarlig for ordningen rundt fordeling av treningstid, der ett av målene er at ingen haller skal stå tomme. Utfordringen er imidlertid motsatt; når enkelte håndballklubber gledelig nok har opp mot 50 (!) påmeldte aldersbestemte lag, så sier det seg selv at det blir mangel på treningstid i noen bydelshaller, og lag må flyttes litt rundt. Her må imidlertid først og fremst klubbene selv ta ansvar slik at de yngste faktisk får trene i sine bydelshaller, framfor at de eldste lagene legger beslag på disse hallene. 

La det derfor ikke være noen tvil om det fortsatt er behov for flere idretts-/bydelshaller i Trondheim. Vi i NHF/RN står overfor store utfordringer når det gjelder å få avviklet alle seriekamper kommende sesong. Dette skyldes en betydelig økning i antall lag og spillere de siste sesongene. NHF/RN er derfor veldig fornøyd med at Trondheim kommune har byggeplaner for flere bydelshaller i årene som kommer.

Kolstad Håndball er kommet i en knipe pga sitt bidrag som positiv bidragsyter til ovennevnte aktivitetsøkning, og ønsker nå at Trondheim kommune skal kjøpe tid i den fylkeskommunale hallen «Kolstad Arena». Det betyr at kommunen altså skal betale x antall kroner i anleggsleie til Trøndelag fylkeskommune. 

NHF/RN er av den oppfatning at Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune bør gjøre dette på andre måter enn å bytte penger seg imellom. 

Fylkeskommunen bør etter vårt syn heller følge Trondheim kommunes modell og låne ut «Kolstad Arena» gratis. Og det samme gjelder for alle fylkeskommunale idrettshaller-/anlegg i hele Trøndelag. I stedet for at fylkeskommunale anlegg står tomme på ettermiddags-/kveldstid, bør disse fylles med lek og aktivitet. En slik løsning vil være en fenomenal sponsoravtale for alle idrettslag i hele Trøndelag!

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune står foran fantastiske arrangementer i årene som kommer. Dette betyr også enorme muligheter for både innovasjon, utvikling og samarbeid mellom det offentlige, forskningsmiljøer, næringsliv, idrett, kultur og organisasjonsliv for øvrig. NHF/RN oppfordrer derfor Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Idrettsrådet i Trondheim om å komme sammen og «klekke» ut langsiktige samarbeidsløsninger for framtida – til beste for alle innbyggerne i Trondheim og Trøndelag. En bit av dette bør være gratis anleggsleie for barn og unge – uansett om anleggene er kommunale, fylkeskommunale eller eies av idrettslag.

 

Øyvind Togstad
Styreleder NHF/RN