Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Region-styret f.v.: Vedrana Terzic, Thor Egil Five, Nina Tranås, Bjørn Marius Rørvik (ansatt-representant), styreleder Øyvind Togstad, Inger Lise Guldseth Augdal, Mona Kvivesen, Jarl Martin Møller og Einar Sparboe Lysnes. (FOTO: Tore Sæther)
Region-styret f.v.: Vedrana Terzic, Thor Egil Five, Nina Tranås, Bjørn Marius Rørvik (ansatt-representant), styreleder Øyvind Togstad, Inger Lise Guldseth Augdal, Mona Kvivesen, Jarl Martin Møller og Einar Sparboe Lysnes. (FOTO: Tore Sæther)

Ny 4.div. til vurdering

På sitt første møte i det nye året behandlet styret i Region Nord seriereglementet for neste sesong.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vil senere bli vurdert å redusere 3. divisjon i Nord-Norge fra to til én avdeling. I stedet vil det bli innført en ny 4. divisjon/J18-avdeling.

NHFs konkurranseteam har blant annet arbeidet med å harmonisere lover og regelverk slik at det blir mest mulig likt i hele Håndball-Norge. Region Nord-styret ønsker en enda bedre tilpasning mellom regionene. Nå er for eksempel påmeldingsgebyr, blant annet til seriespill, ikke de samme. Region Nord er forøvrig den regionen som har desidert laveste gebyrer.

 Blåse liv i «Gi gass»

I dagene 10. til 12. mai holdes forbundstinget i Sandefjord. Region Nord ønsker en tingdebatt om effektivisering av norsk håndball, noe som er mer i tråd med regionens egen sonemodell og som bidrar til å frigjøre ressurser slik at NHF-ansatte kan være mye mer ute i klubb. Dette er også i tråd med målsettinger i forbundsstyrets strategiplan.

I denne forbindelsen ivrer Region Nord for å blåse liv i «Gi Gass» - en rapport utarbeidet av et organisasjonsutviklings-utvalg. Etter at rapporten ble fremlagt på Tinget i 2015 har dette ligget mer eller mindre i dvale. Regionstyret har vedtatt å be forbundsstyret påskynde arbeidet som beskrives i rapporten. Det er ventet at det vil bli en forhåpentligvis god tingdebatt om denne viktige saken 

Tingforslag

På forbundstinget i 2017 ble det foreslått å utvide tingperiodene fra to til tre år. Forslaget falt med knapp margin, men vil bli fremmet også på årets ting. Region Nord støtter forslaget, noe som er i tråd med det rådet som Region Nord-styret fikk av klubbene på vårt eget ting i fjor.

Region Nord har levert fem forslag til tinget. Ett går på regionalisering og effektivisering av norsk håndball. Videre et forslag om ny fordelingsnøkkel mellom NHF og regionene av overskuddet på lisensinntektene. Det vil også bli fremmet et forslag om endret representasjon på tinget. 

De to siste forslagene går på ordning ved revisor og fremgangsmåte ved tilsetting/avsetting av daglig leder.

To klubber og to soner har også levert forslag til tinget. Disse vil bli sendt direkte til NHF for videre saksbehandling.

Kvalik til 2. divisjon

På sitt neste møte, 5. mars, vil arbeidsutvalget (AU) bestemme sted for kvalifiseringskampene til 2.divisjon for regionens lag (fire dame- og fire herrelag). AU vil ta i betraktning både kostnad og geografisk spredning før kvalik-sted blir besluttet.