Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2018_Håndballforum_Velkommen-alle_640x360.jpg

Håndballforum

Takk for et flott Håndballforum i 2018. Vi kommer tilbake med mer informasjon om 2019-forumene i medio mai/juni.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden Region Nord har store geografiske spredninger er årets HåndballFORUM delt opp i tre møteplasser: Møre og Romsdal (Ålesund), Nordland, Troms og Finnmark (Tromsø) og Trøndelag og Helgeland (Trondheim).

MÅLSETTING:

HåndballFORUM er en årlig sonetilpasset begeistringssamling med god balanse mellom faglig innhold, lokalt engasjement, sosialt samvær og en mulighet til å skryte av klubber og enkeltpersoner som fortjener det! Dette skal være et forum hvor vi er rause og inkluderende, og som har engasjerende temaer.

Meld deg på årets begivenhet her.

INVITASJONER:

MÅLGRUPPE:

Vi ønsker at alle klubbene deltar på forumet, og gjerne med flere deltakere fra samme klubb. Dette skal være et møtested man ønsker å være deltaker på. Vi håper alle klubber ser nytten av å være representert med minimum sin leder og sportslig ansvarlig. Soneteamet og representanter fra regionskontoret vil være tilstede.

PÅMELDING OG ØKONOMI:

Uavhengig hvilket område/møteplass du tilhører melder man seg på via dette skjemaet.

Alle deltakere innlosjeres på oppgitt hotell. Uavhengig om klubb er representert eller ikke vil hver klubb bli fakturert med kr. 2.000,-. Fra og med deltaker nr. 2 vil deltakeravgiften være:

  • kr. 2.000,- for de som overnatter
  • kr. 1.500,- for de som ikke overnatter.

Fakturering skjer i etterkant av forumet.

BEGEISTRINGSPRISER:

Vi ønsker nominasjoner til våre begeistringpriser. Fortjener en klubb eller en eller flere personer du kjenner litt ekstra oppmerksomhet for sin innsats i sesongen 2017/18? Se kategorier og kriterier under bilde.

Nominasjoner til begeistringsprisene sendes til seksjonsleder for Klubbservice:
Arild Stav (arild.stav@handball.no)


Fornøyde prisvinnere fra håndballforumet på Møre og Romsdal sesongen 2014/15. F.v: Jarl Martin Møller (Regionsstyremedlem), Evy Mette Risvik (Årets leder - Midsund), Kjetil Hauan (Årets spillerutvikler - Langevåg), Tor Erling Vik (Årets begeistrer - Isfjorden), Tone W. Pedersen (klubbkontakt og prisutdeler), Tom Arne Utnes (Årets klubb - Molde HK), Tom Batts (Årets arrangørklubb - Volda HK), Norodd Dyrhovden (Årets arrangørklubb - Volda HK).

Årets arrangørklubb
Vinneren bør være en klubb som alltid har gode dagligdagse arrangement av seriekamper, mini-arrangement og  som arrangerer andre håndballrelaterte aktiviteter på en forbilledlig måte.

Årets begeistrer
Vinneren bør være en person som i kraft av sin personlighet sprer begeistring og entusiasme for håndballsporten i sin klubb og lokalmiljø, og som stiller opp, ikke er redd for å ta i et tak og som nyter stor respekt for sin innsatsvilje.

Årets spillerutvikler
Vinneren bør være en trener eller leder som setter spillerne i sentrum, som er opptatt av individene og det å skape gode vekstvilkår for den enkelte spiller. Vedkommende setter spillernes utvikling foran lagets resultater, og har et langsiktig perspektiv på sitt utviklingsarbeid.

Årets klubbleder
Vinneren bør være leder i en klubb som har fundert sitt arbeid på et tydelig verdigrunnlag, og som lever i tråd med både klubbens og norsk håndballs verdier. Klubben og lederen fremstår som ryddige både i forhold til sine naboklubber, håndballregionen og sine medlemmer, tillitsvalgte og engasjerte, og nyter stor respekt for nettopp dette. Vedkommende leder deler sin kompetanse med andre, og er en aktiv bidragsyter i sonemøter og andre fora.

Årets dommerkontakt
Vinneren er dommerkontakt i en klubb som har et aktivt og godt dommermiljø, og som har tett og god kontakt med egne dommere. Dommerkontakten har god kontakt med sonens/regionens dommerutviklere og -oppsettsmedarbeidere.

Årets klubb
Vinneren er en klubb som har et bredt perspektiv på sin aktivitet, og som også har et bevisst forhold til både inkludering og helse hos sine spillere, trenere og ledere. Klubben har den siste sesongen arbeidet godt med både utvikling av spillere, trenere, dommere og ledere, og nyter stor anseelse og respekt i sonen sin. I så måte har klubben på ett eller flere av disse områdene, skapt ”beste praksis” i sitt distrikt. 

Årets dommerpar
Vinnerne praktiserer kampledelse jevnt over slik det forventes at kampene skal ledes. Med andre ord være hjelpere og naturlig behagelige elementer i kampene. Har utmerket seg med gode dommerprestasjoner og viser seriøse holdninger med klare mål og ambisjoner om å bli bedre dommere. Dommerparet gir troverdige inntrykk og innehar samtidig nødvendig autoritet til å oppnå aksept for sine avgjørelser.

Årets lagleder
Vinneren er en «altmulig»-person som bidrar på utallige vis i forhold til at alle trives med å være en del av laget. Organisering av turer, sosiale tiltak både for utøvere og foreldre, foreldremøter og praktiske forhold rundt kampaktiviteten.

Velkommen!