Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PC020021.jpg

Må slippe ny omkamp

"En forventet skuffelse" skriver Adresseavisen på lederplass. Hva sier regionlederen...

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var en karakteristikk av rådmannens innstilling om å velge Nidarø som plassering for Trondheims nye storhall.

 Øyvind Togstad,  leder i NHF Region Nord, forventet også en slik innstilling, men hans karakteristikk er ikke uventet en helt annen:

- Vi i håndballregionen er fornøyd med at rådmannen har landet på Nidarø – av flere årsaker. Én grunn er forpliktelsen som  trondheimspolitikerne enstemmig har inngått overfor Region Nord, Norges Håndballforbund og det europeiske håndballforbundet (EHF) om å ha en arena klar i 2020 som kan huse 8000 tilskuere.

- Man kan lett forestille seg hvilke konsekvenser det vil få for Trondheim som arrangementsby dersom politikerne snur i stedet for å stå fast ved sine tidligere vedtak. For potensielle arrangører av idrett, messer og konserter vil det være lite attraktivt å satse på Trondheim hvis det skulle vise seg at politiske vedtak og lovnader ikke er til å stole på.

Bare Nidarø er økonomisk realistisk

- Videre er vi på linje med rådmannen når han peker på at det ikke er økonomi i å bygge et helt nytt storanlegg et annet sted enn på Nidarø. Så vidt jeg vet har man sondert muligheten hos en rekke potensielle investorer, men har ikke fått noen til å forplikte seg i så stor grad at en utbygging andre steder enn på Nidarø rett og slett ikke er økonomisk realiserbar.

Øyvind Togstad - Nidarø storhall.jpg
Nye Nidarøhallen skal bli både en hverdagsarena og en hall for de store arrangementene, sier Øyvind Togstad, Håndballregion Nord sin leder.


- Et annet moment er at vi med en storhall ikke bare får en mesterskapsarena, men også endelig får realisert et hverdagsanlegg som Trondheim virkelig trenger. Den nye hallen vil få ni store og seks små flater og vil i stor grad avhjelpe dagens hallmangel som er stipulert til 15 haller, sier Togstad.

- Men å lose hundrevis av små håndballspillere og utøvere i andre idretter til Nidarø høres ikke spesielt gunstig ut…

Bydelshaller i tillegg til storhall

- Så er det da heller ikke de aller minst utøverne som blir de som kommer til å bruke dette anlegget mest. Parallelt med en realisering av storhall på Nidarø må arbeidet med å bygge bydelshaller fortsette. Og så er det ikke bare slik at vi snakker for vår ”syke mor”. Håndballen har størst tilslutning og hallbehov. Men en ny storhall på Nidarø vil også komme andre inne-idretter til gode – også bedrifts- og studentidretten.

- La gå at det ikke er de minst idrettsutøverne som blir storforbrukere av storhallen. Men med en større hall blir det større trafikk…

Trafikale grep må tas

- Det er ingen tvil om at det må tas grep for å tilrettelegge for trafikk-avvikling når det er store arrangement, enten det er messe, idrett eller konsert. Men det har vi stor tro på at man også vil finne en løsning på.

- Hvorfor mener du det nærmest er nå eller aldri for en storhall?

- Om politikerne, mot formodning, ikke stiller seg bak sine tidligere vedtak, vil det kunne få katastrofale konsekvenser – for alle aktuelle leietakere. Alle vi som vil komme til å bruke storhallen er avhengig av en stor grad av forutsigbarhet og av politikere som står ved sine tidligere vedtak, sier Øyvind Togstad.

Dekning med slagside

- Byens største og viktigste medieaktør, Adresseavisen, er altså skuffet over rådmannens innstilling. Hvordan oppfatter du ”Adressa” sin dekning av Nidarø-saken?

- Jeg synes dekningen har hatt en voldsom slagside.

- På hvilken måte?

Positive ringvirkninger

- Avisen har nesten bare vært opptatt av ”byutvikling” og hvordan en storhall etter enkeltes mening vil virke negativt på Nidarø-området. Hensynet til idrettens behov har avisa bare i liten grad belyst. Vi mener at en ny stor hall på Nidarø vil være positiv både for næringsliv og idretten i byen. Det er ingen som helst tvil om at store arrangement gir stor positiv ringvirkning både i form av positiv omtale og penger som blir lagt igjen i byen av deltagere på slike arrangement, sier Togstad og legger til:

- Et ytterst viktig moment, både for oss i håndballen og for byen, er at Norges Håndballforbund nærmest har garantert at storhallen vil bli betraktet som Norges håndballarena nummer én – og det helt inntil et nasjonalanlegg for håndball med plass til 12 000 tilskuere vil være på plass i Oslo-området. Det vil trolig ta et sted mellom 10 til 15 år, som dermed gjør at Trondheim blir ”håndballhovedstad” og som igjen vil sørge for at byen vil spille en viktig rolle i et VM for kvinner i 2023, hvor Norge har sagt at man vil være søker.

”Kampen fortsetter”

Til Adresseavisen uttaler Høyre-politiker Ingrid Skjøtskift at slaget om storhall på Nidarø slett ikke er tapt, selv etter rådmannens innstilling. ”Kampen fortsetter”, sier Høyre-politikeren. Hva sier håndballregionens leder?

- Vi forholder oss til de politiske vedtak, både de som er fattet og de som skal fattes. Jeg håper for all del at vi slipper nok en omkamp. Etter flere enstemmige politiske vedtak er det nå dags for å bruke alle krefter på å få bygd den nye hallen innenfor de tidsrammene som både messearrangører og idrettens organer er forespeilet, sier Øyvind Togstad, leder i Håndballregion Nord.

PS!
Rådmannens innstilling skal først behandles i byutviklingskomiteen. Det skjer onsdag 7.desember. Torsdag 15.desember får saken sin endelige behandling i Trondheim bystyre.

Nye Nidarøhallen - prospekt.jpg

Presentasjon med drone-video

Bak lenken under finner du en presentasjon av prosjektet med en mulig storhall på Nidarø. Presentasjonen tar for seg  hvordan storhallen kan bli og historien bak Nidarø-området og utbyggingen, en utbygging som har foregått over en lang periode. 

Spørsmålet om hvorfor storhall på Nidarø blir også besvart. En bolk om nabolaget og hvordan komme seg til hallen er videre belyst i presentasjonen som i tillegg inneholder en drone-video hvor modell av hallen er lagt inn:

http://nyenidarohallen.no/