Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seriereglement 2019/20

Seriereglement for TrønderEnergi-serien og NordNorge-serien - Sesongen 2019/20.

Konkurranseteamet i NHF har siden høsten 2017 arbeidet med å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge. Dette kan føre til endringer i de påfølgende regler og bestemmelser for sesongen 2019/20. Dette gjelder bl.a. Kortbanehåndball i noen av de yngste klassene (pkt. 5), dommerkvotebestemmelser (pkt.16) og diettgodtgjørelse (pkt.17).

PS: Det gjøres ikke endringer i PDF-filen etter publisering. Alle endringer gjøres elektronisk. Her er oversikten over punkter det har blitt gjort endringer på siden første publisering:

05.09.2019: Endringer gjort i punkt 16 - Dommer: Aldersgrense.
19.09.2019: Endringer gjort i punkt 17 - Utgiftsdekning
29.10.2019: Endring gjort i punkt 5 - Spillesystem (Toppserien NordNorge)

Seriespillet i Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 15.september 2019 til 15.april 2020. Lokale tilpasninger kan være nødvendige. Dette planlegges ut fra Norges Håndballforbunds Generalterminplan (GTP).

OBS! Alle påmeldinger av lag til seriene og dommere skal gjøres via TA.

Frist: 1. mai 2019 for alle klasser.

Unntak: 6 -10-årsklassene i Trondheim, der påmeldingsfristen er 31. august 2019.          

Deltakeravgiften og innkrevingen av denne blir slik:

Klasse                              

1. juni 2019

1. oktober 2019

1. februar 2020

Totalt

Kvinner og Menn 3.div.

Kvinner og Menn 4.& 5.div.

3.500,-
2.100,-

3.500,-
2.100,-

3.500,-
2.100,-

10.500,-
 6.300,-

Toppserien 16 og 18 år         

1.965,-

1.965,-

1.965,-

5.895,-

Jenter/Gutter 15, 16, 18 år                                   

1.965,-

1.965,-

1.965,-

5.895,-

Jenter/Gutter 14 år

1.870,-

1.870,-

1.870,-

5.610,-

Jenter/Gutter 11/12/13 år 

1.770,-

1.770,-

1.770,-

5.310,-

HU-håndball 

 

 1.000,-

 

1.000,-

Jenter/Gutter 10 år

 

 1.700,-

   850,-

2.550,-

6,7,8,9 år sone Trondheim

 

 1.700,-

   850,-

2.550,-

Alle lag gis, så langt det er mulig, et tilbud på minimum 14 kamper i løpet av sesongen. RN tar forbehold om at dersom lag trekker seg eller lignende, kan det medføre at det blir færre kamper. Påmeldingsavgift som utfaktureres ca. 15. mai 2019 betales ikke tilbake ved senere trekking av lag.

Etterpåmeldte lag

Lag som meldes på etter 1. mai 2019 kan ikke uten videre påregne at påmeldingen aksepteres. Aksept forutsetter at det er ledig plass i avdeling og som i tillegg ikke er til vesentlig besvær for de andre lagene i avdelingen.

Lag som melder seg på etter 1. mai 2019 vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr.1.500,-. Dette gjelder ikke lag i klassene 10 år og yngre. Siste frist etterpåmelding: 15. nov 2019.

Minihåndballaktivitet/Minihåndballdager

På dager arrangert gjennom RN betaler hvert av de deltakende lagene kr. 400,- pr. arrangement, dette inkluderer halleie og premiering. Egen innbydelse vil bli utsendt for hvert enkelt arrangement.

 

Intensjon: Antilag

Antilag betyr at de to -2- involverte lagene ikke har tidskolli sjoner knyttet til kampgjennomføring.Således kan spillere/ledere delta for de to -2- aktuelle lagene.

Alle påmeldte lag i klassene J/G 12 og eldre kan velge ett (1) antilag.

Antilag betyr at de to lagene i utgangspunktet ikke skal ha kamper til samme tidspunkt, men kan spille samme dag. Antilagskollisjoner vil unngås så langt det lar seg gjøre.

Antilag må meldes inn ved påmelding til seriespillet. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, f.eks. flere kamper på hjemmearrangement eller reise sammen til bortekamper.

Iht. §20 i NHF’s Reglement for lisens og deltakerberettigelse gjelder følgende:
En spiller i klassene J/G18 og under kan spille 5 obligatoriske kamper i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag. Brudd på bestemmelsen behandles som brudd på spilleberettigelse (tapt kamp og gebyr).

Det er frimerkeforbud i alle klasser fra og med J/G16 og yngre. Det er klisterforbud fra og med J/G14 og yngre. Klisterforbud inkluderer benyttelse av kalk og andre tilsvarende materialer. Innbytte kan kun skje ved egen ballkontroll i alle aldersbestemte klasser til og med J/G16. Spesielle regler i forhold til «30 sekunder før slutt» gjelder kun i klassen J/G15 og eldre. Spillere under 16 år kan bare delta i egen klasse samt én klasse over i forhold til de offisielle klassene; 10, 11, 12, 14, 16 og 18 (jfr. NHFs Lisens og deltakerberettigelse §15).

Kamptropp registreres i Turneringsadmin (TA) minimum 2 timer før kampstart.

Jenter og Gutter 6-9 år (født i 2010 eller senere)

 • Tilbudet tilrettelegges som helgeturneringer.
 • Klubb, sone eller regionen er ansvarlig for gjennomføring av arrangement.
 • Påmelding til arrangør i hvert enkelt tilfelle.

Det spilles 4-er håndball uten avkast – regler for dette finnes på www.handball.no
I klassene J/G 7 - 9 år skal det være minihåndballmål.

I sone Trondheim spilles det aktivitetsserie i klassen J/G 7-9 år i perioden oktober til mars.

Det meldes ikke inn resultat av kamp og derfor ingen tabell i disse klassene.
Resultattavle i hallen benyttes ikke.

RN kan på vegne av arrangør sende ut innbydelse til de aktivitetene som arrangeres. Alle minihåndballdager publiseres på www.handball.no med link til arrangør.

Jenter og Gutter 10 år  (født i 2009 eller senere)

Det spilles aktivitetsserie som seriespill i hele regionen.

(Det spilles 6-er håndball uten avkast – regler for dette finnes på www.handball.no)

Målene skal ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. (=nedsenket tverrligger). Kamper registreres i LIVE i denne klassen (kun eksportering til LIVE og signering fra dommere
etter kamp). Det meldes ikke inn resultat av kamp og derfor ingen tabell i denne klassen. Resultattavle i hallen benyttes ikke.

Jenter og Gutter 11 år

Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill, dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte lag i klassen.  Hvis ikke, flyttes lagene opp til lokal/sonevis 12-årsserie. Det spilles 6-er håndball uten avkast – regler for dette finnes på www.handball.no. I klassene J/G 11 år skal målene ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. (=nedsenket tverrligger). Kamper registreres i LIVE i denne klassen (jfr. pkt.19; arrangement av kamper)

Det meldes inn resultat av kamp, men ingen tabell i denne klassen.

---

INTENSJON VEDR. SAMMENSETNING I AVDELINGER 12-16 ÅR

Alle avdelinger vil i prinsippet settes sammen av lag med geografisk nærhet til hverandre. NHF’s visjon om «Håndball for alle» vil imidlertid i noen sammenhenger bety at det for enkelte lag kan føre til noe mer reising.  I tillegg vil det for klassene 14-16 bli søkt hensyntatt antatt nivå.

---

Jenter og Gutter 12 år

Det spilles i geografisk sammensatte avdelinger.

10-åringer kan ikke spille i denne klassen (ref.: 1.avsnitt under dette punktet)

Jenter og Gutter 13 år

Det spilles i avdelinger som primært er tilpasset geografisk.
Klassen tilbys alle klubber, forutsatt at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud
i klassen over.

Jenter og Gutter 14 år

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig
er best mulig tilpasset geografisk.

Jenter og Gutter 15 år

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig
er best mulig tilpasset geografisk. I likhet med J/G13 år forutsettes at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

Jenter og Gutter 16 år

Klubbene melder på til to -2- nivåer :

- Toppserien (2 avdelinger i J16 og i G16; hvorav den ene i Nord-Norge)
- 2.divisjon (hvis lavterskeltilbud ønskes, angi dette ved påmelding.

 • Toppserieavdelingene består av inntil 12 lag.
 • Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 24. og 25. aug 2019 såfremt mange påmeldinger til Toppserien.
 • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
 • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien. Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
 • Lag som melder deg på i den nasjonale Bringserien, må også meldes på og delta i Regional serie.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2.divisjon.
 • Lag med dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntak: dispensasjon  til funksjonshemmede).
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Toppserien forutsatt påmelding til nasjonal serie «Bring» (søkn.frist: 01.05.2019) - spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.

Endring 29.01.2019 (jfr. AU-protokoll nr. 6/19, sak 19070): I Toppserien NordNorge J/G 16 år vil det i inneværende sesong praktiseres reisefordeling.

Jenter og Gutter 18 år

Klubbene melder på til to -2- nivåer :

- Toppserien (2 avdelinger i J18 og i G18; hvorav den ene i Nord-Norge)
- 2.divisjon

 • Toppserieavdelingene består av inntil 12 lag.
 • Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 24. og 25. aug 2019 såfremt mange påmeldinger til Toppserien.
 • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
 • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien. Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
 • Lag som melder deg på i den nasjonale Lerøyserien, må også meldes på og delta i Regional serie.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2.divisjon.
 • Lag med dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntak: dispensasjon  til funksjonshemmede).
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Toppserien forutsatt påmelding til nasjonal serie «Lerøy» (søkn.frist: 01.05.2019) - spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.

Senior

3. divisjon: Maks 4 avdelinger for hvert kjønn à 12 lag, hvorav maks. 2 avd i Nord-Norge. Avdelingsvinnerne spiller kvalifisering etter sesongslutt for å bestemme hvilke lag som rykker opp til 2.divisjon (avhengig av antall tildelte plasser). Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I utgangspunktet rykker lag nr. 11 og 12 i hver avdeling ned til 4.divisjon. Såfremt flere lag rykker ned fra enn opp til 2.divisjon, skjer tilsvarende forskyvning fra 3. til 4.div.

4. divisjon: 4 avdelinger à 12 lag, der vinnerne rykker opp.

5. divisjon: Antall avdelinger er avhengig av resterende antall påmeldte lag. Vinnerne rykker opp til 4.divisjon avhengig av antall «ledige» plasser.

Det kåres avdelingsvinnere i 3.divisjon, 4. divisjon og 5. divisjon. Det må påberegnes en rullering i forhold til hvilke klubblag som fra én sesong til den neste vil få større reisebelastning. Dette gjelder spesielt 3. og 4. divisjon. Lagene kan bli plassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultat. Såfremt vegring for opprykk, vil ingen lag lavere enn fjerdeplass rykke opp.

Serie for utviklingshemmede

Håndball for utviklingshemmede betegnes HU. Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale serier for lag som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede. Registrerte lag får egne invitasjoner.

Dommerutgiftsfordeling

Det vil bli gjennomført dommerutgiftsfordeling (avdelingsvis) i sesongen 2019/2020 for

3. divisjon, 4. divisjon, 5. divisjon, J/G 18 år og Toppserien J/G 16 år kun i Nord-Norge.

Sluttspillene vil spilles i ett av våre regionale anlegg:

J/G 14:

17.-19. april 2020 (forbehold i forhold til nasjonal GTP)

Lag til sluttspill:

Antall lag til Sluttspill fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2019.

Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys sluttspillplass til de neste plasserte lag i avdelinga.

Vegringsfrist: 10. mars 2020.

NB! For å kunne delta i sluttspillet, må det spillende laget ha møtt til alle sine serie-kamper. Lag med dispensasjonsspillere kan ikke delta.

Hvert deltakende lag i sluttspill skal betale en sluttspillavgift pålydende kr.2.500,- til dekning av arrangementskostnader. Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i sluttspillet.

Reisekasse sluttspill

 • Samtlige deltakende lag i de klasser det arrangeres sluttspill skal betale inn kr.300,- til reisekassen sammen med deltakeravgiften.
 • Reisekassen fordeles på de lag som reiser over 300 km totalt.
 • Reiselengde beregnes fra klubbadresse til spillested.
 • Summen i reisekassen deles på det totale antall kjørte kilometer over 300 km for aktuelle lag. Det beløpet som da framkommer er det tilskuddet lagene får for hver kjørte kilometer over 300 km.
 • Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill

Det skal være nøytrale dommere i alle klasser i sluttspillet.

 

J/G14 og J/G16:

24.-26. april i Tromsø (forbehold i forhold til nasjonal GTP)

Lag til Nord-Norsk mesterskap:

Antall lag til mesterskapet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2019.

Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys plass til de neste plasserte lag i avdelinga.

Vegringsfrist: 10. mars 2020.

NB! For å kunne delta i mesterskapet, må det spillende laget ha møtt til alle sine serie-kamper. Lag med dispensasjonsspillere kan ikke delta.

Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i mesterskapet.

Utgiftsfordeling Nord-Norsk mesterskap:

Det er utgiftsfordeling mellom alle deltakende lag når det gjelder: reiseutgifter, dommerutgifter, hall-leie, evt. kostnader til interntransport. Taxi-regninger godkjennes ikke i og med at teknisk arrangør administrerer nødvendig interntransport. Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550km og/eller 7 timer reise én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander, legges det rimeligste av fly/bil/buss til grunn. Benyttelse av fly skal godkjennes av Region Nord før bestilling bekreftes. Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres. Ved reise med bil gjelder følgende: kr.0,80 pr.km for inntil 17 personer pr.lag + eventuell bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill

Det skal være nøytrale dommere i mesterskapet.

Klasser

Premiering

Aktivitetsklasser 6-11 år

Medaljer til alle spillerne

Avdelingsvinnere 12 år

T-skjorte til 16 utøvere

Avdelingsvinnere  13 og 14 år

Diplom til klubben. T-skjorte til 16 utøvere

Avdelingsvinnere  15 og 16 år 2.div.

Diplom til klubben. T-skjorte til 18 utøvere

Vinner Toppserien 16 og 18 år

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til 18 utøvere

Avdelingsvinnere senior

Diplom til klubben

 

 

Sluttspill / Nord-Norsk mesterskap

Sluttspillmester / Nord-Norsk mester

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til spillerne.

Tapende finalist

Diplom og premie til klubben.

Intensjon

Intensjonen med dispensasjonsreglementet er at spillere som ellers ikke har et spilletilbud, skal kunne delta i håndballkamper. Disse spillerne skal benyttes med «sunn fornuft» av trenerne / laglederne, hvis disse spillerne viser seg å være fysisk / ferdighetsmessig overlegen lagene han/hun spiller mot. Spillere med dispensasjon skal ikke benyttes for «å toppe» et lag.

Dispensasjoner

Det gis, etter søknad, dispensasjoner for inntil tre –3- spillere pr. årsklasse i serien.

(Grensen på tre -3- spillere er satt med bakgrunn i at tre -3- spillere er mindre enn halvparten av et spillende lag, mens fire -4- spillere er over halvparten av et spillende lag)

Dette gjelder i alle klassene med unntak av senior.

-        Det gis dispensasjon kun til ett år overårige spillere.

-        Det kan benyttes to -2- spillere på banen om gangen (uavhengig av spilleposisjon).

-        Søknaden må være godkjent av NHF/RN (skriftlig bekreftelse utstedes).

-        Bekreftelsen må uoppfordret fremvises før hver kamp det aktuelle laget spiller.

I svært spesielle og godt begrunnede tilfelle kan det søkes om dispensasjon ut over ovenstående.
Disse sakene kan innvilges etter lokal forankring i sonen.

Skoledispensasjon

I klassene J/G 14 og yngre kan spillere delta i samme aldersklasse som sine klassekamerater.

I slike tilfelle må det søkes om dispensasjon og laget kan delta i sluttspill.

Funksjonshemmede

Det kan gis dispensasjon for funksjonshemmede spillere. Dette behandles i hvert enkelt tilfelle. Om laget kan komme til sluttspill, eller bli avdelingsvinner, avgjøres av behandlende instans, og graden på funksjonshemming på spilleren(e).

Lag med dispensasjonsspillere kan ikke delta i Toppserie og heller ikke delta i eventuelt sluttspill/Nord-Norsk mesterskap
(unntak: innvilget skoledispensasjon og funksjonshemmede).

Lag med dispensasjonsspillere kan ikke bli avdelingsvinner.

Misbruk av dispensasjon

Om et spillende lag bryter betingelsene i dispensasjonsbestemmelsene nevnt overfor, får denne følgende konsekvens:

- Det spillende laget gis skriftlig advarsel for brudd på forutsetningene for å benytte dispensasjonsspiller (-e).

- Ved andre gangs misbruk vil dispensasjonen bli inndratt. I tillegg taper laget kampen, samt ilegges gebyr pålydende kr.1.500,- i samsvar med regel om benyttelse av «ikke spilleberettiget spiller».                                                                                              

Søknader

For at søknaden om dispensasjon skal bli behandlet, må skjema fylles ut.
Vi viser til www.handball.no/region-nord. Søknader sendes inn av klubbens leder.

Innvilget dispensasjon

betyr at omsøkte spillere  er benyttet. Spillere som er innvilget dispensasjon, kan kun spille i den klassen som disp.søknaden omhandler.

Behandlingstid      

Dispensasjonssøknader vil bli behandlet fortløpende.

Jenter på guttelag

-       Inntil 3 jenter med riktig alder kan benyttes på guttelag i klassene 12,13 og 14 år.

-       I klassene 11 år og yngre kan det fritt benyttes jenter på guttelag.

Gutter på jentelag

-       I prinsippet er det ikke anledning til å benytte gutter på jentelag.

Det kan i svært spesielle tilfelle søkes for klassene J/G14 og yngre.

 • Partnerklubbsamarbeid
 • Sammensatte lag

Intensjon:

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Partnerklubbsamarbeid er en annen samarbeidsform enn «sammensatt lag» og forutsetterdeltakelse i nasjonal serie (se her for reglement)

Søknad om «sammensatt lag» sendes til NHF/RN (elektronisk søknad når dette foreligger).

I søknaden må det framkomme at samarbeidet er nødvendig for å gi et spilletilbud.
Antall spillere på de lag som søker om «sammensatt lag» må angis.

De lag som søknaden omhandler må ha naturlig geografisk samhørighet («naboklubber»).

Det laget som står først i søknaden er ansvarlig for laget i henhold til NHF`s lover, bestemmelser og reglementer, inkludert sanksjonsreglement. Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For alle klasser kan regionstyret, etter fastsatte retningslinjer godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for én (1) sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om god­kjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

1. SØKNAD OM OMBERAMMING

Alle søknader om omberammelse skal ha oppført nytt kamptidspunkt avtalt med mot-stander (søknadsklubb plikter å sjekke om ledig halltid).

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL sendes elektronisk via TA senest 5 virkedager før opprinnelig kampdato. I de tilfelle det er behov for omberamming av akutte årsaker, jfr. nedenstående pkt.2.6 og 2.7, skal ny dato for terminfestet kamp være RN i hende senest 10 virkedager etter opprinnelig kampdato. Ansvarlig for dette er laget som var årsak til omberammingen. Såfremt klubbene ikke blir enige om nytt kamptidspunkt innen 10 dager, vil RN fastsette nytt kamptidspunkt.
Fastsatt omberammelsesgebyr vil bli fakturert.

 

-       Kamper som ikke er spilt innen siste dato for kampavvikling, vil bli satt til 0-IM og tapt kamp for laget som utsatte kampen. Videre vil det bli gebyr til laget som får ”ikke møtt” til kamp.

 

2. FØLGENDE ÅRSAKER GIR GRUNN FOR OMBERAMMING

2.1. Representasjon på landslag

Når minimum en spiller tas ut til landslagstrening, samling (regionalt eller sentralt) eller kamp, vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på.

 

2.2. Representasjon på landsdelssamling/Bylag

Når minimum en spiller tas ut til regionlagskamper, eller regionlagstreninger vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for det laget der spilleren deltar på.

Eks: Når en spiller kalles inn til J/G 17 NM-samling gis det omberammelse for det lag, denne personen spiller på – J/G18. Men ikke på andre lag spilleren deltar på.

 

2.3. Deltakelse i NM Senior og NM junior

NM senior: Seniorkamper og kamper for evt. antilag.

NM junior: J/G 18-kamper, også evt. antilag.

 

2.4. Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år

Kollisjoner med seriekamper for J/G 18 og J/G 16, samt kollisjon med oppmeldt antilag.

2.5. Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser, og klubbjubileer

Dersom minimum 3 spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsleir, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse fra skole eller kirke må vedlegges søknaden.

2.6  Epidemier/Sykdom

Sykdommer hvor det er forbud mot fysisk aktivitet, gir grunn for omberammelse. Legeattest må være innsendt senest 5 virkedager etter opprinnelig kampdato.

 

2.7  Andre sykdommer (gjelder ikke skader og langtidssykdom)

Dersom minimum tre -3- spillere ikke kan delta i kamp pga. sykdom og det kan fremskaffes attest fra lege eller bekreftelse fra skole, arbeidsgiver el. lign, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Dette gjelder J/G 12 år eller eldre. Attesten må være innsendt senest 5 virkedager etter opprinnelig kampdato.

2.8. Pålegg fra NHF

Pålegg fra NHF eller RN om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberammelse

2.9. Andre årsaker

Kamper kan søkes omberammet pga andre årsaker. Kampen bør da være avtalt spilt før opprinnelig kampdato, samt at motstander må ha godkjent flyttingen.

Dersom lagene ikke blir enige om ny dato/tidspunkt spilles kampen som terminfestet      

 • Kvinner og menn senior

må være fylt 16 år (fødselsdato)

 • Jenter/Gutter 18 år

må være født 2001-2004

 • Jenter/Gutter 16 år

må være født 2003-2006

 • Jenter/Gutter 15 år

må være født 2004-2006

 • Jenter/Gutter 14 år
 • Jenter/Gutter 13 år

må være født 2005-2007
må være født 2006-2007

 • Jenter/Gutter 12 år
 • Jenter/Gutter 11 år

må være født 2007-2008
må være født 2008-2009

Aktivitetsklasser.

 • Jenter/Gutter 10 år

må være født 2009 eller senere

 • Jenter/Gutter 9 år

må være født 2010 eller senere

 • Jenter/Gutter 8 år

må være født 2011 eller senere

 • Jenter/Gutter 7 år

må være født 2012 eller senere

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2019/2020. Det gjelder også for serie og turneringer som hører inn under sesongen, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2020.

Seniorklassen og J/G 15/16/18 år

Inntil 14 spillere på kampkortet

Klasse J/G 10/11/12/13/14 år

Inntil 12 spillere på kampkortet

Klasse J/G 7/8/9 år

Inntil   8 spillere på kampkortet

Følgende spilletider gjelder:

Kvinner og menn senior   

2 x 30 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 18 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 15 og 16 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 13 og 14 år

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 12 år 

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 11 år                             

2 x 20 min. – 10 min. pause

Jenter/Gutter/Barn 10 år

2 x 15 min. –  5 min pause

HU-serien

2 x 15 min. - 10 min pause

 

 

Spillereglenes pkt.10.1 tilsier at lagene skal skifte side før 2. omgang.

Aktivitetsserien:

Jenter/Gutter/Barn 10 år

2 x 15 min. - 5 min. pause

Jenter/Gutter 6år, 7 år, 8 år og 9 år 

2 x 10 min. - 5 min. pause

RN følger retningslinjene fra Norges Håndballforbund:

Klasse

Ballstørrelse

G18 og herrer sr.

Ball nr. 3

J/G 15, J/G 16, J18, kvinner sr.

Ball nr. 2

J/G 13, J/G 14

Ball nr. 1

J/G 12, J/G 11, J/G10

Ball nr. 0

J/G 8/9

Ball nr. 00

J/G 6/7

Mykball  Ball nr. 00

Som i Norges Håndballforbunds øvrige regioner er det klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år.

Aldersgrense

Alle kan delta på dommerkurs fra det året de fyller 15 år i hele NHF Region Nord (i 2019 så gjelder dette 2004-kullet). Dette gjelder kun Dommer barnehåndball og Dommertrinn 1.

I tillegg så kan deltakere fra soner nevnt nedenfor, delta på kurset dommer barnehåndball året de fyller 14 år.

Forutsetningen er at disse deltakerne får oppnevnt en dommerkontakt fra egen klubb som skal følge opp dommerne gjennom sesongen 2019/20 (2020/21).

Dette rekrutterings-/dommerprosjektet gjennomføres i:

 • Sone Helgeland
 • Sone Namdal
 • Sone Orkdal
 • Sone Nord-Østerdal
 • Sone Nord-Troms
 • Sone Øst Finnmark
 • Sone Vest-Finnmark
 • Sone Lofoten/Vesterålen
 • Sone Hålogaland
 • Sone Salten

Dette vil være en prøveordning som gjelder for sesongene 2019/20 og 2020/21, og vil bli evaluert etter sesongen 2020/2021.

Kvotebestemmelser

Hver klubb må stille med minst én -1- aktiv dommer (helst over 16 år), og én -1- aktiv dommer for hvert 3. deltagende lag fra klassene J/G11 og høyere (grunnlag: antall lag i klubb pr. 1. oktober).

Eks.

1 lag

= 1 dommer

3 lag

= 2 dommere

6 lag

= 3 dommere osv.

De lag som ikke kan stille nok dommere, må betale et gebyr på kr.5.000,- pr. dommer som mangler (se for øvrig pkt.21 Gebyrer, underpkt.H)

- For å bli regnet som aktiv, må hver dommer  dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen.
- Dommere som dømmer mer enn 50 kamper i løpet av sesongen, teller som  to -2- i  kvote- sammenheng. Alle barnekampledere i klubben teller som en -1- dommer.

Grunnlaget på kvoten er aksept av dommerpåmeldingen, samt antall dømte kamper.

Aktive dommerutviklere vil telle med på vedkommende klubb sin kvote ved å ha bistått dommere
i klassene J/G14 og eldre på minimum 10 kamper pr.sesong. Antall innmeldte/innsendte prestasjonsskjema dommer til NHF/RN danner grunnlaget.
Klubbens aktive dommerkontakt teller med på kvoten såfremt:

 • Dommerkontakten er registrert i SportsAdmin (SA) innen 31.05.2019.
 • Dommerkontakten har ansvaret for minst én dommer.
 • Dommerkontakten er å anse sm aktiv såfremt kortfattet rapport om dommerarbeidet i klubben blir levert administrasjonen i RN innen 15.04.2020.

Dersom antall kamper ikke er mulig å oppnå ut i fra geografiske hensyn, kan administrasjonen gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering. Hvis en dommer ikke møter til oppsatt dømming uten å ha meldt forfall, vil klubben bli bøtelagt. Skulle dommeren utebli fra 3 oppmøter, vil vedkommende dommer bli strøket, og klubben må skaffe en ny dommer for å oppfylle kvoten.

Nyinnmeldte klubber får en overgangsperiode på 2 sesonger til å utdanne de dommere de trenger i forhold til retningslinjene. I disse to sesongene slipper da klubben å betale gebyr for ”for få dommere”.

35% av samlede gebyr iht. kvotebestemmelsene benyttes til å stimulere klubber som har store og gode dommerutviklingsmiljø. Klubbene dette gjelder må ha en «overskuddskvote» på minimum 3.

Aktivitetsserie og Minihåndball-arrangement

Kamper i klassene J/G 6, 7, 8 og 9 år vil bli dømt av kampledere som klubben selv sørger for, til sine hjemmekamper. En eventuell utgiftsdekning til disse dommerne bestemmes av klubben selv.

Nøytrale dommere
Nøytrale dommer benyttes i : Toppseriene J/G16 år og J/G18 år samt senior 3.div.

Aldersbestemmelse for å delta på dommerkurs
For å delta på dommerkurs må man være fylt 15 år.
14-åringer kan delta på kurs i høstsesongen forutsatt at vedkommende fyller 15 før nyttår. Tilsvarende kan 14-åringer delta på kurs i vårsesongen forutsatt at vedkommende fyller 15 innen 30.juni.

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

Sesongen 2019/20:

Konkurranseteamet (KT) har vedtatt nye satser for sesongen 2019/20 basert på harmoniseringsprinsippet. Eventuelle økninger i kamphonorar er vedtatt på bakgrunn i at diett ikke lenger utbetales på kamper innenfor 15 kilometer fra hjemmet.

Barnekamper

kr 100

Jenter/Gutter 11 år

kr 150

12

kr 180

13

kr 195

14

kr 195

15

kr 285

16

kr 310

18

kr 360

Senior 3. divisjon

kr 565

Senior 4. divisjon

kr 360

Senior 5. divisjon

kr 310

HU

kr 100

 

Dommerne kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene.

 

Dommerne skal ha oppgjør over bankkonto !

 

Klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest sju -7- virkedager etter mottatt regning.

Når klubben/laget skal utbetale honorar for en kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

Utbetaling for kun én kamp:

1: «Betaling kamp «Kampnummer» den «dato»

Utbetaling for flere kamper/hele arrangement:

2: «Betaling arrangement i «Navn på hall» den »dato»


Klubber som unnlater dette kan ilegges gebyr pålydende kr.500,-

 

Spørsmål om dommerregninger.

Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på 480 68 181, eller e-post: nhf.rn@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt !

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at et av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene.  Arrangør, evt. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

 

Bilgodtgjørelse/Diett (følger Statens satser)

Disse er pr. 01.01.2019:

 

For kjøring med egen bil i oppdrag for RN 

3,50 pr. km.

Pr. passasjer  

1,00 pr. km.


En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig.

 

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med RN.

Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats:

https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

 

Kostgodtgjørelse (Statens satser)

 

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer

Kr 307

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 570

Reiser over 12 timer med overnatting ulegitimert sats

Kr 780

Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen  

 

Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen  

 

Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen  

 

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei,
skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget.
Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet, og

disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag
samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

 

Med referanse i NHFs Lover, Bestemmelser og Reglement angående diskvalifikasjon for tredje gang i sesongen,  gjelder dette også i RNs serier for klassene:   Toppserien  J/G 16, J/G18 og senior.

(jfr. pkt.33 Bestemmelser om administrative forføyninger, §1 underpkt.6)

Arrangør/hjemmelag er ansvarlig for sekretariat og der det er aktuelt, salg av billetter, samt utbetaling av utgifter til dommere,

 

Arrangører vil bli satt opp av NHF RN. Dette vises på www.handball.no, under arrangørdagbok -velg klubb.

 

På kamper hvor det ikke er oppnevnt arrangør, er hjemmelaget arrangør.

Anbefalte billettpriser:

Voksne

kr. 50,-

Barn              

gratis

 

Fra fylte 16 år betales voksenbillett. Billettinntektene tilfaller arrangør.

 

Dommerne skal mottas i hallen av DommerVert/en representant for arrangørklubben.

 

SEKRETARIAT

Sekretariatet skal betjenes av 2 voksne personer.
 

Gjøremål før kampen
   Sørge for at elektronisk kamprapport (LIVE) benyttes.

   Eksporter kampdata til LIVE fra Turneringsadmin (TA).
   Påse at laglederne signerer kamptropp.

Gjøremål under kampen
-
Betjene kampur og resultattavle (ikke resultattavle i klassene 10 år og yngre)
- Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid.
- Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed om når utvisningstiden er ute.
- Oppdatere kampdata (målscorere og eventuell bestrafning)i LIVE.
- Hjelpe lagene med lags time-out (stoppe klokka samtidig som lydsignalet gis)

Gjøremål etter kampen
- Sørge for at dommerne signerer kamprapport (dermed genereres dommerregning).

-  Ikke nødvendig med signering av lagledere hvis signering er gjennomført før kamp.

-  Trykk på «Fullfør og avslutt kamp»
-  Motta dommerkvitteringene når dommer har fylt ut dommerregning.

-  Påføre dommerutgiftene i kamprapporten for klassene J/G 18 år og

   senior (pga dommerutgiftsfordeling)

 

Det vises forøvrig til Regel 18 om tidtaker og sekretær i NHF’s Spilleregler.

Når dommer(e) ikke møter:

- Dersom de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller   

  hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen 

  dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

- Kan ikke (en) autorisert(e) dommer(e) skaffes plikter lagene likevel å gjennomføre

  kampen, eventuelt under protest. Kampen kan i så fall dømmes av ikke-nøytral(e)

  dommer(e), eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er).

  Kampens gyldighet er i et slikt tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen

  senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

 

Dommervert:

-       Det skal være dommervert på alle kamper/arrangement. Disse skal være utstyrt med dommervertvester. Disse skal være tilgjengelige som støtte og hjelp til dommerne under kamper. Dommervertinstruksen ligger på vår hjemmeside.

 

Når lag ikke møter:

-       Det vises til NHF’s Kamp og konkurransereglement §§26 og 27;

-       Det er bortelagets ansvar å besørge sin tilreise slik at kampen kan starte på oppsatt tidspunkt. Bortelaget må i sin reiseplanlegging ta høyde for at forsinkelser og/eller uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis plikter bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler, for å kunne gjennomføre reisen.

-       I de tilfeller der det viser seg ikke mulig å kunne gjennomføre reisen som følge av forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne søke om at kampen settes opp på nytt.

-       Dersom bortelaget må avbryte sin tilreise skal kampmotstander og dommere umiddelbart kontaktes.

-       Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte RN for å få godkjent ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til RN innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.

-       Note: Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper dagen før kampdag på grunn av at det meldes dårlig vær. Årsaken til dette sier seg selv. Vær endrer seg, og værmeldinger frem i tid stemmer ikke alltid.

Det er muligheter til å søke om å få arrangere turneringer.

Søknad om turnering finner du på www.handball.no under Kampaktivitet.

Søknadene sendes til aktuell Klubbrådgiver og vil bli behandlet fortløpende.

Felles turneringsdirektiv for hele NHF;

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/andre-kamptilbud/turneringer/

sier bl.a. følgende:
Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:
Turneringsperiode settes primært til 16.4. – 14.9. Serieperiode settes til 15.9. – 15.4. Regionene kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill (ref. pkt.1 Sesongvarighet)
I serieperioden kan turneringer godkjennes i: høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie.  
Konsekvenser for brudd på bestemmelsen:
1.         Gebyr

2.         Utestengelse fra aktivitet

Det vil mao. IKKE bli gitt tillatelse til å arrangere turneringer i perioder med seriespill eller sluttspill/Nord-Norsk mesterskap.

 

Forutsatt godkjennelse fra NHF, vil seriespill i Nord-Norge bli unngått berammet i forbindelse med:
Kraftcupen, Harstad           29.nov-1.des 2019

Nyttårsturneringa i Tromsø  3.-5. jan 2020

Altaturneringa                  31.jan-2. feb 2020

Det kan søkes om turneringer andre steder i Nord-Norge de samme helgene.

Søknader om arrangementer skal godkjennes av NHF RN, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til.

A) Etteranmeldte lag etter 1. mai: kr.1.500,- såfremt aksept av deltakelse.

B) Lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 31. august 2019 og gjennom sesongen:
     (egne bestemmelser når det gjelder kvalifisering til Toppserien – se nedenfor)

         Seniorklasser           kr.10.000,-

         18, 16, 15, 14, 13år  kr.  5.000,-

         12, 11år                   kr.  3.000,-

    Deltakeravgift for hele sesongen må i tillegg betales.
    Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling i de klassene hvor dette gjennomføres.

 

    Trekningsgebyr for lag som skal delta i kvalifisering Toppserien:
    I perioden 15.august til og med 22.august 2019: kr.2.000,-
    I perioden 23.augst og 24.august 2019             : kr.4.000,-
    Kvalifiserte lag etter 24.august 2019                 : kr.6.000,-

 

Såfremt 1.kamp mellom to -2- lag er spilt og det ene laget trekkes i løpet av sesongen
eller ikke møter til kamp 2, kan motstander kreve refundert 50% av sine reiseutgifter     (avstandstabeller i Gule side benyttes), forutsatt at samlede reiseutgifter utgjør mer enn kr.10.000,-
I slike tilfelle administreres dette av RN, og utbetaling effektueres etter at innkreving er

    gjennomført.

 

 

   

 C) Lag som ikke møter til kamp:

     Laget taper kampen og ilegges følgende gebyr:
 

Seniorklasser           

kr.10.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

18, 16, 15, 14, 13år

    kr. 5.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

12, 11år

kr. 3.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

 

D) En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr.1.000,-

 

E) Arrangør som unnlater å benytte LIVE/elektronisk kamprapport, ilegges et gebyr på kr.300,-.

 

F) Arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, kan ilegges et gebyr

    på kr.500,- + dommernes utgiftsdekning.

 

G) Dommere som ikke møter til oppsatte kamper, ilegges et gebyr på kr.250,- ved 

     førstegangs uteblivelse. Ved andre gangs uteblivelse, ilegges et gebyr på kr.400,-   

     og dommeren tilskrives av RN som vurderer utelukkelse for videre    

     dømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb.

 

H) Dommerkvote = antall dommere i forhold til antall aktive lag pr.1. mai 2019. Klubber  

     som mangler dommere i forhold til antall lag, ilegges et gebyr på kr.5.000,-  pr. manglende
     dommer. Utregningsdato og utfakturering  for dette er pr.1. juni 2019 på
     grunnlag av antall påmeldte lag. Deretter kontroll og justering etter endt sesong.

 

 I) Omberamming etter pkt. 2.1 - 2.8 er gebyrfrie.

Omberammingsgebyr etter pkt. 2.9 er:
kr.   500,- ved omberammingssøknad senest 30 dager før terminfestet kamp

kr.1.000,- ved omberammingssøknad senest 10 virkedager før terminfestet kamp

kr.2.000,- ved omberammingssøknad  5-9 virkedager før terminfestet kamp.

Lag som omberammer kamper uten å gi melding til regionen, ilegges et gebyr på kr.5.000,-

 

J) Brudd på klisterforbudet i klassen mini til 14 år medfører et gebyr på kr.1.000,- ved første-

gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse vil klubben og lag­

bli anmeldt til domsutvalget i NHF, i tillegg til gebyr på kr.2.000,-  I tillegg må gebyr fra hall
    påregnes.

 

K) Protester

-        Protestgebyret er pr. dato kr.750,-

-        Protester følger NHF’s Lover, Bestemmelser og Reglementer.

-       Innsendt protest skal være underskrevet av klubbens leder.

-       Betales inn på konto: 4242.05.01514 og merkes hva det gjelder.