Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Berit Kvåle fra sone Orkdal
Foto: Berit Kvåle fra sone Orkdal

Soneledere

En soneleder skal skape engasjement og entusiasme, som bidrar til at klubber utvikler deg positivt.

Sonelederens arbeidsbeskrivelse

Overordnet mål:
Skape engasjement og entusiasme som bidrar til at lag og klubber utvikler seg positivt i samsvar med vedtatt "Mål- og handlingsplan".

Arbeidsoppgaver:

 • Skal ha tett samarbeid med klubbrådgiveren i sonen.
 • Skal lede soneteamet og 3-4 sonemøter i løpet av kalenderåret.
 • Behandle eventuelle saker som kommer inn utenfor sonemøteperiodene.
 • Være proaktiv for å skape gode samarbeidsforhold mellom klubbene.
 • Spre positivitet og begeistring ved besøk i klubber.
 • Delta på "Håndballforum" hver høst, og bidra til deltakelse fra klubbene i sonen.
 • Representere NHF Region Nord på Håndballtinget og sonen på Regionstinget.
 • Representere region/sone i møter med Idrettkrets, Idrettsråd og klubbjubileer.
 • Bidra til at klubbene deltar på utslyte kompetansehevende aktiviteter.
 • Aktivt støtte klubbledere i utøvelsen av deres funksjon.
 • Benytte sosiale medier som kommunikasjonskanal med klubbene.
 • Informere lokale media om aktuelle saker i sonen.

Våre soneledere i tingperioden 2020-2023:

Einar Nordhus

Soneleder Sunnmøre

Epost: einarnordhus@gmail.com
Mobil: 451 24 062

Evy Mette Risvik

Soneleder Nordmøre og Romsdal

Epost: evy.mette@hotmail.com
Mobil: 970 72 920

Erika Gråbak Langland

Soneleder Gauldal

Epost: erika.langland@midtre-gauldal.kommune.no
Mobil: 418 15 325

Marit Hegseth

Soneleder Nord-Østerdal

Epost: marheg68@gmail.com
Mobil: 924 01 134

Berit Berget

Soneleder Fosen

Epost: berit.berget@scanbio.com
Mobil: 926 55 409

Berit Kvåle

Soneleder Orkdal

Epost: berit_kvaale@hotmail.com
Mobil: 951 07 218

Tore Andreas Østerlie

Soneleder Trondheim

Epost: soneledertrondheim@gmail.com
Mobil: 905 37 466

Bodil Myhr

Soneleder Stjørdal og omegn

Epost: bodil.myhr@friskgarden.no
Mobil: 932 60 002

Astrid I. Rotmo

Soneleder Innherred

Epost: arotmo@online.no
Mobil: 918 07 832

Beate Bårdvik

Soneleder Namdal

Epost: bea-k-ha@online.no
Mobil: 957 44 166

Karin Tønder Knutsen

Soneleder Helgeland

Epost: karin.tonder.knutsen@gmail.com
Mobil: 992 91 058

Svein Idar Hansen

Soneleder Salten

Epost: sveinidar@gmail.com
Mobil: 470 10 847

Ronny Sørensen

Soneleder Hålogaland

Epost: ronny@toco.as
Mobil: 971 86 154

Randi Rasmussen

Soneleder Lofoten og Vesterålen

Epost: randi@lofothallen.no
Mobil: 473 11 112

Asgeir Kaldhol

Soneleder Troms

Epost: asgeir.kaldhol@gmail.com
Mobil: 977 56 110

Toril Evjen

Soneleder Vest-Finnmark

Epost: toril.evjen@alta.kommune.no
Mobil: 404 99 370

Stine I. Sandø

Soneleder Øst-Finnmark

Epost: stine.isaksen@hotmail.com
Mobil: 911 68 215