Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdier_blå_640.jpg

Seriereglement 2020/2021

Seriereglement for TrønderEnergi-serien og NordNorge-serien - Sesongen 2020/21.

Konkurranseteamet i NHF har siden høsten 2017 arbeidet med å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge. Dette kan føre til endringer i de påfølgende regler og bestemmelser for sesongen 2020/2021.

PS: Det gjøres ikke endringer i PDF-filen etter publisering. Alle endringer gjøres elektronisk. Her er oversikten over punkter det har blitt gjort endringer på siden første publisering:

Endringer:

23.04.2020: 5. Spillesystem - Ungdomshåndball J/G 15: Lagt til mer tekst.
30.06.2020. 16. Dommer i klubb og dommerkvote: Lagt til mer tekst

Seriespillet i Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 15. september 2020 til 15. mars 2021. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges ut fra Norges Håndballforbunds Generalterminplan (GTP).

OBS! Alle påmeldinger av lag til seriene og dommere skal gjøres via TurneringsAdmin (TA).

Frist: 1. mai 2020 for alle klasser

Unntak: Mini- og 10-årsklassene i Trondheim, der påmeldingsfristen er 31. august 2020.

Deltakeravgiften og innkrevingen av denne blir slik:

Klasse

1. juni 2020

1. oktober 2020

1. februar 2021

Totalt

Kvinner og menn 3. div

3675,-

3675,-

3675,-

11,025,-

Kvinner og menn 4. & 5. div

2200,-

2200,-

2200,-

6600,-

Juniorserie (J/G 20 år)

2065,-

2065,-

2065,-

6195,-

Toppserien 16 år

2065,-

2065,-

2065,-

6195,-

J/G 15, 16 år

2065,-

2065,-

2065,-

6195,-

J/G 14 år

1960,-

1960,-

1960,-

5880,-

J/G 11, 12, 13 år

1860,-

1860,-

1860,-

5580,-

Tilerettelagt håndball (TH)

 

1000,-

 

1000,-

J/G 9, 10 år

 

1780,-

890,-

2670,-

J/G 6, 7, 8 år

 

1780,-

890,-

2670,-

Lag i J/G 14 år i NN-serien har redusert deltakeravgift med kr. 300,- (ref. pkt. 6 – Sluttspill, «reisekasse sluttspill»)

Alle lag gis, så langt det er mulig, et tilbud på minimum 14 kamper i løpet av sesongen. RN tar forbehold om at dersom lag trekker seg eller lignende, som fører til færre kamper, vil reduksjon av deltakeravgiften bli vurdert for aktuelle lag.

Påmeldingsavgift som utfaktureres ca. 15. mai 2020 betales ikke tilbake ved senere trekking av lag.

Etterpåmeldte lag
Lag som meldes på etter 1. mai 2020, kan ikke uten videre påregne at påmeldingen aksepteres.

Aksept forutsetter at det er ledig plass i avdeling og som i tillegg ikke er til vesentlig besvær for de andre lagene i avdelingen.

Lag som melder seg på etter 1. mai 2020 vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr 1500. Dette gjelder ikke lag i klassene 10 år og yngre. Siste frist for etterpåmelding: 15. november 2020.

INTENSJON ANTILAG
Antilag betyr at de to (2) involverte lagene ikke har tidskollisjoner knyttet til kampgjennomføring. Således kan spillere/ledere delta for de to (2) aktuelle lagene.

Alle påmeldte lag i klassene J/G 12 og eldre kan velge ett (1) antilag.
Antilag betyr at de to lagene i utgangspunktet ikke skal ha kamper til samme tidspunkt, men kan spille samme dag. Antilagskollisjoner vil unngås så langt det lar seg gjøre.

Antilag må meldes inn ved påmelding til seriespillet. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, f. eks. flere kamper på hjemmearrangement eller reise sammen til bortekamper.

Det er frimerkeforbud i alle klasser fra og med J/G 16 år og yngre. Klisterforbud inkluderer benyttelse av kalk og andre tilsvarende materialer. Innbytte kan kun skje ved egen ballkontroll i alle aldersbestemte klasser til og med J/G 16. Spesielle regler i forhold til «30 sekunder før slutt» gjelder kun i klassen J/G 15 år og eldre. Spillere under 16 år kan bare delta i egen klasse samt én klasse over i forhold til de offisielle klassene; 10, 11, 12, 14, 16 og juniorserie (jfr. NHFs Lisens og deltakerberettigelse §15).

Barnehåndball (J/G 6-12 år):

Minihåndball: J/G 6-8 år (født i 2012 eller senere)

 • Tilbudet tilrettelegges som helgeturneringer.
 • Klubb, sone eller regionen er ansvarlig for gjennomføring av arrangement.
 • Påmelding til arrangør i hvert enkelt tilfelle.

Det spilles 4-er håndball uten avkast. I klassene J/G 6-8 år SKAL det være minihåndballmål.

I sone Trondheim spilles det aktivitetsserie i klassen J/G 7-8 år i perioden oktober til mars.

Det meldes ikke inn resultat av kamp og derfor ingen tabell i disse klassene.
Resultattavle i hallen benyttes ikke. RN kan på vegne av arrangør sende ut innbydelse til de aktivitetene som arrangeres. Alle minihåndballdager publiseres på www.handball.no/regioner/region-nord/ med link til arrangør.

Barnehåndball: J/G 9 og 10 år (født i 2010 eller senere)

Det spilles aktivitetsserie som seriespill i hele regionen. Det spilles med 5-er håndball uten avkast på kortbane (25,5-26 x 20 meter).

Målene SKAL ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. (=nedsenket tverrligger). LIVE enkel benyttes kun ved å eksportere og avslutte slik at dommere får signert. Det meldes ikke inn resultat av kamp og ingen tabell i denne klassen. Resultattavle i hallen benyttes ikke.

Barnehåndball: J/G 11 år (født 2009/2010)

Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill, dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte lag i klassen.  Hvis ikke, flyttes lagene opp til lokal/sonevis 12-årsserie.

Det spilles 6-er håndball uten avkast. Målene SKAL ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. (=nedsenket tverrligger). Det meldes inn resultat av kamp, men ingen tabell i denne klassen. LIVE Enkel benyttes.

Barnehåndball: J/G 12 år (født 2008/2009)

NB! Ikke mulig for spillere født i 2010. Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill. Det spilles i geografisk sammensatte avdelinger.

Det spilles 6-er håndball uten avkast. Det meldes inn resultat av kamp, men ingen tabell i denne klassen. LIVE Enkel benyttes. Kamper registreres i LIVE standard i klassene fra og med 13 år og eldre.

 

Ungdomshåndball (J/G 13-20 år):

INTENSJON VEDR. SAMMENSETNING I AVDELINGER 13-16 ÅR

Alle avdelinger vil i prinsippet settes sammen av lag med geografisk nærhet til hverandre. NHF’s visjon om «Håndball for alle» vil imidlertid i noen sammenhenger bety at det for enkelte lag kan føre til noe mer reising. I tillegg vil det for klassene 14-16 år bli søkt hensyntatt antatt nivå.

--

Ungdomshåndball: J/G 13 år (født 2007/2008)

Det spilles i avdelinger som primært er tilpasset geografisk.
Klassen tilbys alle klubber, forutsatt at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

Ungdomshåndball: J/G 14 år (født 2006/2007/2008)

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig er best mulig tilpasset geografisk.

Ungdomshåndball: J/G 15 år (født 2005/2006)

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig er best mulig tilpasset geografisk. I likhet med J/G13 år forutsettes at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

Ved gjennomføring av «islandsk spillemodell» gjelder følgende regel knyttet til bruk av spillere: Det kan brukes inntil 3 spillere på det nærmeste lavere rangerte laget uten at disse må stå over en kamp for det laget de har deltatt for. Hvis høyere og lavere lag er satt opp til kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene § 18,19 og 20 i Reglementet for lisens og deltakerberettigelse i NHF må følges.

Ungdomshåndball: J/G 16 år (født 2004/2005/2006)

Klubbene melder på til to -2- nivåer;
1. Toppserie J/G 16 år            
2. 2. divisjon (hvis lavterskeltilbud ønskes, angi dette ved påmelding)

 • Toppserie-avdelingene består av inntil 12 lag.
 • Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 28.-30. august 2020 såfremt mange nok påmeldinger til Toppserien.
 • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
 • Det vil være reisefordeling i Toppserien NordNorge-Serien
 • Det vil være delt serie i Toppserien NN-serien før og etter jul.
 • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien.
  Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2. divisjon.
 • Lag med dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntak: dispensasjon til funksjonshemmede).
 • Lag som melder seg på i den nasjonale Bringserien, må delta i regional serie i samme klasse.
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Toppserien forutsatt at laget er påmeldt Bringserien (frist: 01.05.2020) -spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.

Ungdomshåndball: J/G 20 år (født 2000,2001,2002,2003,2004-må være fylt 16 år)

Klubbene melder på til to -2- nivåer som presiseres i påmeldingen;
1. Toppserien (2 avdelinger i Juniorserien; hvorav den ene i NordNorge-Serien)
2. 2. divisjon (2. divisjon vil bli primært inndelt i nivå.)

Det gjennomføres hel serie på begge nivåer.

 • Toppserieavdelingene består av maks. 12 lag.
 • Eventuelle kvalifiseringskamper skal gjennomføres 28.-30. august såfremt mange nok påmeldinger til Toppserien.
 • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
 • Det vil være reisefordeling i Toppserien NordNorge-Serien
 • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien.
  Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2.divisjon.
 • Lag med dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntak: dispensasjon til funksjonshemmede).
 • Lag som melder seg på i den nasjonale Lerøyserien, må også delta i regional juniorserie 20 år.
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag påmeldt Lerøyserien (søkn.frist: 01.05.2020) -spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.
  • Partnerklubbsamarbeid i J/G 18+20 år er gjeldende for Juniorserien.

Senior (må være fylt 16 år)

3. divisjon:

Maks fire avdelinger for hvert kjønn à 12 lag. Antall avd. i NN-Serien avgjøres ut ifra antall påmeldte lag. 3.div TE-Serien er kvalifiseringserie hvor resultater sesongen 2020/21 er grunnlaget for opp -og nedrykk.

Avdelingsvinnerne spiller kvalifisering etter sesongslutt for å bestemme hvilke lag som rykker opp til 2. divisjon (avhengig av antall tildelte plasser). Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. Arrangør tildeles etter søknad ut i fra hvilke lag som spiller kvalifisering. Kvalifiseringen gjennomføres 24.-25. april 2021. I utgangspunktet rykker lag nr. 11 og 12 i hver avdeling ned til 4.divisjon. Såfremt flere lag rykker ned enn opp til 2.divisjon, skjer tilsvarende forskyvning fra 3. til 4.divisjon.

4. divisjon:

Åtte avdelinger à 12 lag, hvorav fire avdelinger i TE-serien der vinnerne rukker opp og fire avdelinger i NN-serien. 4. div TE-Serien KS er kvalifiseringserie hvor resultater sesongen 2019/20 er grunnlaget for opp -og nedrykk.

5. divisjon:

Antall avdelinger er avhengig av resterende antall påmeldte lag. Vinnerne rykker opp til 4.divisjon avhengig av antall «ledige» plasser.

Det kåres avdelingsvinnere i 3. divisjon, 4. divisjon og 5. divisjon. 
Det må påberegnes en rullering i forhold til hvilke klubblag som fra én sesong til den neste vil få noe større reisebelastning. Dette gjelder spesielt 3. og 4. divisjon.          

Lagene kan bli plassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultat. Såfremt vegring for opprykk, vil ingen lag lavere enn fjerdeplass rykke opp.

 

Serie for utviklingshemmede

Håndball for utviklingshemmede betegnes TH (tilrettelagt håndball).
Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale serier for lag som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede. Registrerte lag får egne invitasjoner.

Dommerutgiftsfordeling

Det vil bli gjennomført dommerutgiftsfordeling (avdelingsvis) i sesongen 2020/2021 for 3. divisjon, 4. divisjon, 5. divisjon og Juniorserien 20 år.    
Dommerutgiftsfordeling gjelder også Toppserien J/G 16 år i NordNorge-Serien.

NB! Ikke for Nord-Norge-serien. Se punkt 7 for «Nordnorsk mesterskap»

Sluttspillene vil spilles i ett av våre regionale anlegg:

J/G 14:

9.-11. april 2021 (forbehold i forhold til nasjonal  GTP)

Arrangør:
Det er mulig å søke om å få tildelt arrangementet.

Søknadsfrist: 1. desember 2020. Kriterier: Må ha tilgang til fire spilleflater og mulighet for å tilby kost, losji og intern transport.

Lag til sluttspill:
Antall lag til sluttspill fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2020. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys sluttspillplass til de neste plasserte lag i avdelingen.

Vegringsfrist: 15. februar 2021.

NB! For å kunne delta i sluttspillet, må det spillende laget ha møtt til alle sine seriekamper.

Hvert deltakende lag i sluttspill skal betale en sluttspillavgift pålydende kr 2500 til dekning av arrangementskostnader. Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i sluttspillet.

Reisekasse sluttspill:

 • Samtlige deltakende lag i de klasser det arrangeres sluttspill skal betale inn kr 300 til reisekassen sammen med deltakeravgiften.
 • Reisekassen fordeles på de lag som reiser over 300 km totalt.
 • Reiselengde beregnes fra klubbadresse til spillested.
 • Summen i reisekassen deles på det totale antall kjørte kilometer over 300 km for aktuelle lag. Det beløpet som da framkommer er det tilskuddet lagene får for hver kjørte kilometer over 300 km.
 • Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill:

Det skal være nøytrale dommere i alle klasser i sluttspillet.

 

J/G 14 og J/G 16:

16.-18. april 2021 (forbehold i forhold til nasjonal GTP)

Arrangør:
Det er mulig å søke om å få tildelt arrangementet.

Søknadsfrist: 1. desember 2020. Kriterier: Må ha tilgang til minimum tre spilleflater og mulighet for å tilby kost, losji og intern transport

Lag til Nord-Norsk mesterskap:
Antall lag til mesterskapet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2020. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys plass til de neste plasserte lag i avdelingen.

Vegringsfrist: 15. februar 2021.

NB! For å kunne delta i mesterskapet, må det spillende laget ha møtt til alle sine seriekamper.

Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i mesterskapet.

Utgiftsfordeling Nord-Norsk mesterskap:

Det er utgiftsfordeling mellom alle deltakende lag når det gjelder: reiseutgifter, dommerutgifter, hall-leie, eventuelle kostnader til interntransport. Taxi-regninger godkjennes ikke i og med at teknisk
arrangør administrerer nødvendig interntransport. Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550 km og/eller syv timer reise én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander, legges det rimeligste av fly/bil/buss til grunn. Benyttelse av fly skal godkjennes av Region Nord før bestilling bekreftes. Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres. Ved reise med bil gjelder følgende: kr. 0,80 pr.km for inntil 17 personer pr.lag + eventuell bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill:
Det skal være nøytrale dommere i mesterskapet.

Klasser

Premiering

Aktivitetsklasser 6-12 år

Diplomer til alle spillerne

Avdelingsvinnere 13 og 14 år

Diplom til klubben. T-skjorte til 18 utøvere

Avdelingsvinnere 15 og 16 år

Diplom til klubben. T-skjorte til 16 utøvere

Vinner Juniorseriene 20 år

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til 16 utøvere

Avdelingsvinnere senior

Diplom til klubben

Sluttspill/Nord-Norsk mesterskap

Sluttspillmester/Nord-Norsk mester

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til spillerne.

Tapende finalist

Diplom og premie til klubben.

INTENSJON
Intensjonen med dispensasjons-reglementet er at spillere som ellers ikke har et spilletilbud, skal kunne delta i håndballkamper. Disse spillerne skal benyttes med «sunn fornuft» av trenerne / laglederne, hvis disse spillerne viser seg å være fysisk / ferdighetsmessig overlegen lagene han/hun spiller mot. Spillere med dispensasjon skal ikke benyttes for «å toppe» et lag.

Dispensasjoner:
Det gis, etter søknad, dispensasjoner for inntil tre –3- spillere pr. årsklasse i serien.

(Grensen på tre -3- spillere er satt med bakgrunn i at tre -3- spillere er mindre enn halvparten av et spillende lag, mens fire -4- spillere er over halvparten av et spillende lag). Dispensasjoner ut over ovennevnte antall vil bli avslått av administrasjonen og klubben oppfordres til å melde på lag i høyere årsklasse.

Dette gjelder i alle klassene med unntak av senior.

 • Det gis dispensasjon kun til ett år overårige spillere.
 • Det kan benyttes to -2- spillere på banen om gangen (uavhengig av spilleposisjon).
  • Dette inkluderer eventuelle spillere med skoledispensasjon.
 • Søknaden må være godkjent av NHF/RN (skriftlig bekreftelse utstedes).
 • Bekreftelsen må uoppfordret fremvises før hver kamp det aktuelle laget spiller og anmerkes mi kamprapporten.

I svært spesielle og godt begrunnede tilfeller kan det søkes om dispensasjon ut over ovenstående. Disse sakene kan innvilges etter lokal forankring i sonen (soneteam) og vil kun gjelde lokal serie.

 • Skoledispensasjon:

I klassene J/G 14 og yngre kan spillere delta i samme aldersklasse som sine klassekamerater. I slike tilfelle må det søkes om dispensasjon og laget kan delta i sluttspill.

 • Funksjonshemmede:

Det kan gis dispensasjon for funksjonshemmede spillere. Dette behandles i hvert enkelt tilfelle. Om laget kan komme til sluttspill, eller bli avdelingsvinner, avgjøres av behandlende instans, og graden på funksjonshemming på spilleren.

Lag med dispensasjonsspillere kan ikke delta i toppserie og heller ikke delta i eventuelt sluttspill/Nord-Norsk mesterskap (unntak: innvilget  skoledispensasjon og funksjonshemmede). Lag med dispensasjonsspillere kan ikke bli avdelingsvinner.                                                                       

Misbruk av dispensasjon:
Om et spillende lag bryter betingelsene i dispensasjonsbestemmelsene nevnt overfor, får dette følgende konsekvens:

 • Det spillende laget gis skriftlig advarsel for brudd på forutsetningene for å benytte dispensasjonsspiller(e).
 • Ved andre gangs misbruk vil dispensasjonen bli inndratt. I tillegg må poengtrekk påregnes
  samt gebyr pålydende kr 1500 i samsvar med regel om benyttelse av «ikke spilleberettiget spiller».     

Søknader:
For at søknaden om dispensasjon skal bli behandlet, må skjema fylles ut.
Søknader sendes inn av klubbens leder.

Innvilget dispensasjon:
Betyr at omsøkte spillere er benyttet. Spillere som er innvilget dispensasjon, kan kun spille i den klassen som disp.søknaden omhandler.

Behandlingstid:
Dispensasjonssøknader vil bli behandlet fortløpende.

Jenter på guttelag:

 • Inntil tre jenter med riktig alder kan benyttes på guttelag i klassene 12, 13 og 14 år.
 • I klassene 11 år og yngre kan det fritt benyttes jenter på guttelag.

Gutter på jentelag

 • I prinsippet er det ikke anledning til å benytte gutter på jentelag. Det kan i svært spesielle tilfelle søkes for klassene J/G12 og yngre.

INTENSJON:
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Partnerklubbsamarbeid er en annen samarbeidsform enn «sammensatt lag» og forutsetter deltakelse i nasjonal serie (se for øvrig reglement for klubbsamarbeid).

Søknad sendes elektronisk i turneringsadmin (TA) hvor leder for begge klubber må signere.

I søknaden må det framkomme at samarbeidet er nødvendig for å gi et spilletilbud. Antall spillere på de lag som søker om «sammensatt lag» må angis. De lag som søknaden omhandler må ha naturlig geografisk samhørighet («naboklubber»).

Det laget som står først i søknaden er ansvarlig for laget i henhold til NHF`s lover, bestemmelser og reglementer, inkludert sanksjonsreglement. Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For alle klasser kan regionstyret, etter fastsatte retningslinjer godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for én (1) sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om god­kjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

1. Søknad om omberamming:
Alle søknader om omberammelse skal ha oppført nytt kamptidspunkt avtalt med motstander (søknadsklubb plikter å sjekke om ledig halltid).

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL sendes elektronisk via TA senest 5 virkedager før opprinnelig kampdato. I de tilfelle det er behov for omberamming av akutte årsaker, jfr. nedenstående pkt.2.6 og 2.7, skal ny dato for terminfestet kamp være RN i hende senest 10 virkedager etter opprinnelig kampdato. Ansvarlig for dette er laget som var årsak til omberammingen. Såfremt klubbene ikke blir enige om nytt kamptidspunkt innen 10 dager, vil RN fastsette nytt kamptidspunkt.
Fastsatt omberammelsesgebyr vil bli fakturert.

 • Kamper som ikke er spilt innen siste dato for kampavvikling, vil bli satt til 0-IM og tapt kamp for laget som utsatte kampen. Videre vil det bli gebyr til laget som får ”ikke møtt” til kamp.

2. Følgende årsaker gir grunn for omberamming:

2.1. Representasjon på landslag

Når minimum èn spiller tas ut til landslagstrening, samling (regionalt eller sentralt) eller kamp, vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på.

2.2. Representasjon på landselsamling/bylag

Når minimum en spiller tas ut til regionlagskamper, eller regionlagstreninger vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for det laget der spilleren deltar på.

Eks: Når en spiller kalles inn til landsdelsamling gis det omberammelse for laget, denne personen spiller på – Juniorserien 20, men ikke på andre lag spilleren deltar på.

2.3. Deltakelse i NM Senior og NM junior

NM senior: Seniorkamper og kamper for evt. antilag.
NM junior: Juniorserien J/G 20 år, og kamper for evt. antilag.

2.4. Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år

Kollisjoner med seriekamper for Juniorserien J/G 20 og J/G 16 år, samt kollisjon med oppmeldt antilag

2.5. Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser, og klubbjubileer

Dersom minimum tre spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsleir, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse fra skole eller kirke må vedlegges søknaden.

2.6  Epidemier/sykdom

Sykdommer hvor det er forbud mot fysisk aktivitet, gir grunn for omberammelse. Legeattest må være innsendt senest fem virkedager etter opprinnelig kampdato.

2.7  Andre sykdommer (gjelder ikke skader og langtidssykdom)

Dersom minimum tre -3- spillere ikke kan delta i kamp pga. sykdom og det kan fremskaffes attest fra lege eller bekreftelse fra skole, arbeidsgiver el. lign, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Dette gjelder J/G 12 år eller eldre. Attesten må være innsendt senest fem virkedager etter opprinnelig kampdato.

2.8. Pålegg fra NHF

Pålegg fra NHF eller RN om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberammelse

2.9. Andre årsaker – omberamming som medfører gebyr (se pkt. 20-gebyrer)

Kamper kan søkes omberammet pga andre årsaker. Kampen bør da være avtalt spilt etter opprinnelig kampdato, samt at motstander må ha godkjent flyttingen.

Dersom lagene ikke blir enige om ny dato/tidspunkt, spilles kampen som terminfestet      

Seniorklassen og J/G 15/16/juniorserien 20 år

Inntil 14 spillere på kampkortet

Klasse J/G 11/12/13/14 år

Inntil 12 spillere på kampkortet*

Klasse J/G 9/10 år

Inntil 10 spillere på kampkortet**

Klasse J/G 7/8 år

Inntil   8 spillere på kampkortet

*Anbefales maks 10 spillere for å oppnå lik spilletid
**Anbefales maks 8 spillere for å oppnå lik spilletid

Følgende spilletider gjelder:

Kvinner og menn senior   

2 x 30 min. - 10 min. pause

Juniorserien J/G 20 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 15 og 16 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 13 og 14 år

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 12 år 

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 11 år                               

2 x 20 min. – 10 min. pause

Jenter/Gutter/Barn 9,10 år

2 x 15 min. – 5 min pause

Jenter/Gutter 6,7,8 år

2 x 10 min. - 5 min. pause

TH-serien

2 x 15 min. - 10 min pause

Spillereglenes pkt.10.1 tilsier at lagene skal skifte side før 2.omgang.

Oppgitt spilletid er ved enkeltkamp. Ved turneringsspill – flere kamper samme dag – kan det være regionale tilpasninger.

 

NHF RN følger retningslinjene fra Norges Håndballforbund:

Klasse

Ballstørrelse

Junior G20 og herrer sr.

Ball nr. 3

J/G 15, J/G 16, Junior J20, kvinner sr.

Ball nr. 2

J/G 13, J/G 14

Ball nr. 1

J/G 12, J/G 11, J/G 10

Ball nr. 0

J/G 8/9

Ball nr.00

J/G 6/7

Mykball  Ball nr.00

Som i Norges Håndballforbunds øvrige regioner er det klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år.

Aldersgrense
Alle kan delta på dommerkurs fra det året de fyller 15 år i hele NHF Region Nord (i 2020 gjelder dette 2005-kullet). Dette gjelder kun Dommer barnehåndball og Dommertrinn 1.

I tillegg kan deltakere fra soner nevnt nedenfor, delta på kurset dommer barnehåndball året de fyller 14 år.

Forutsetningen er at disse deltakerne får oppnevnt en dommerkontakt fra egen klubb som skal følge opp dommerne gjennom sesongen 2020/21.

Dette rekrutterings-/dommerprosjektet gjennomføres i:

 • Sone Helgeland
 • Sone Namdal
 • Sone Orkdal
 • Sone Nord-Østerdal
 • Sone Nord-Troms
 • Sone Øst Finnmark
 • Sone Vest-Finnmark
 • Sone Lofoten/Vesterålen
 • Sone Hålogaland
 • Sone Salten

Dette vil være en prøveordning som gjelder for sesongen 2020/21 og vil bli evaluert etter sesongen.

Hver klubb med lag i serie J/G 12 år og høyere må stille med minst én -1- aktive dommer som har gjennomført Dommer 1-utdanning eller høyere. For hvert tredje deltagende lag fra klassene J/G 12 år og høyere må klubb stille med ytterligere aktive dommere som har gjennomført Dommer 1 utdanning eller høyere. Grunnlag for kvoteberegning er antall lag i klubb pr. 1. oktober.

1 lag i J/G12 år eller høyere = 1 aktive dommer
3 lag i J/G12 år eller høyere = 2 aktive dommer
6 lag i J/G12 år eller høyere = 3 aktive dommer osv.

De klubber som ikke kan stille nok dommere må betale et gebyr på kr 5000 pr. dommer som mangler (se forøvrig punkt «Gebyrer» med underpunkt h).

For å bli regnet som aktiv må hver dommer dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen. De dommerne som dømmer 50 kamper eller mer i løpet av en sesong, teller som to -2- i kvotesammenheng.

Grunnlaget for kvoten er aksept av dommerpåmeldingen (i TA) samt antall dømte kamper.

Aktive dommerutviklere (nivå 1, 2, 3, eller 4) vil telle på klubbens kvote ved å ha bistått dommere i klassene J/G12 år og eldre på minimum 10 kamper i løpet av sesongen. Antall innmeldte og godkjente prestasjonsskjema/veiledningsskjema til NHF/RN danner grunnlaget.

Dersom klubben har en aktiv dommerutvikler barnehåndball (DU BH) som følger opp klubbens egne dommere på miniarrangement og i barnehåndball-kamper, vil vedkommende telle på klubbens kvote dersom det ved sesongslutt innrapporteres i dommerkontaktens rapport som leveres NHF RN.

Klubbens aktive dommerkontakt teller med på kvoten så fremt;

 • Dommerkontakten er registrert i SportsAdmin (SA) innen 31.05.2020
 • Dommerkontakten har ansvaret for minimum én -1- dommer
 • Dommerkontakten leverer en kortfattet rapport om dommerarbeidet i klubben til administrasjonen i RN innen 15.04.2021. Se handball.no for rapportmal.

En person med flere ulike funksjoner/roller kan ikke telle som mer enn én -1- på kvoten. Unntak er dommere som også er dommerutviklere, og som har dømt 15 kamper eller mer, og observert 10 kamper eller mer i løpet av sesongen. Eller dommerkontakten som også er dommerutvikler, og har observert 10 kamper eller mer i løpet av en sesong. Ingen kan telle som tre -3- på kvoten.

Dersom antall kamper ikke er mulig å oppnå ut ifra geografiske hensyn, kan administrasjonen gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering. 

Nyinnmeldte klubber får en overgangsperiode på to -2- sesonger til å utdanne de dommere de trenger i forhold til reglementet. I disse to -2- sesongene slipper da klubben å betale gebyr for «for få dommere».

35 % av samlet gebyr iht. Kvotebestemmelsene benyttes til å stimulere klubber som har store og gode dommerutviklingsmiljø. Klubbene dette gjelder må ha en «overskuddskvote» på minimum tre -3- dommere.


Dommer ikke møtt til kamp:
Dersom en dommer ikke møter til oppsatt dømming uten å ha meldt forfall, vil klubben bli bøtelagt ved 3. gangs uteblivelse. Gebyr er på kr 250 for hver kamp dommer ikke har møtt til.

Barnehåndball og minihåndballarrangement:
Kamper i klassene J/G 6, 7, 8, 9, 10 og 11 år vil bli dømt av kampledere som klubben selv sørger for til sine arrangement (hjemmekamper). Region Nord anbefaler at klubben benytter dommer barnehåndball til disse kampene. Kamper i 12-årsklassen og høyere vil bli berammet av regionen.

Utgiftsdekning til disse kampene: J/G6 – 9 år bestemmes av klubben selv. J/G10-12 år er bestemt regionalt.

Nøytrale dommere:
Nøytrale dommere benyttes i Toppseriene J/G 16 år, J/G 18 år, Juniorserien (J/G 20 år) samt senior 3. divisjon. Grunnet få dommere på disse nivåene kan det forekomme ikke-nøytrale dommere etter avtale med spillende lag. RN vil så langt det la seg gjøre prøve å unngå dette.

Dommere og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

Alder

Dommer

Dommerutvikler

Barnekamper

100,-

--

J/G 11 år

150,-

--

J/G 12 år

180,-

--

J/G 13 år

195,-

265,-

J/G 14 år

195,-

265,-

J/G 15 år

285,-

380,-

J/G 16 år

310,-

420,-

Juniorserien J/G 20 år

360,-

490,-

Senior 3. div

565,-

770,-

Senior 4. div

360,-

490,-

Senior 5. div

310,-

420,-

TH

100,-

--

Dommere kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene.

Dommere skal ha oppgjør over bankkonto. Det er dommer sitt ansvar at vedkommende har registrert sitt bankkontonummer på sin dommerprofil i TA, og at dette til enhver tid er riktig.

Dommer oppfordres til å registrere og sende inn dommerregning så snart som mulig etter gjennomført dommeroppdrag.

Bilgodtgjørelse (følger Statens satser:
Disse er pr. 01.01.2020:

For kjøring med egen bil i oppdrag for RN                                 kr. 3,50,- pr.km

Per passasjer                                                                          kr. 1,- pr.km

NB! Dersom dommer blir kjørt av foreldre/foresatt (e.l.) skal ikke dommer føre seg selv som passasjer.

En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig. Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med RN. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted/hall.


Føring av bomveikostnader/ferje/tog/buss:
Dersom dommer har autopassavtale e.l. for bom, ferjer e.l. skal rabattert pris føres, ikke fullpris. Har man ikke autopassavtale e.l, må dommer framlegge kvittering for å få refundert full pris.

Ved bruk av kollektivtransport skal dommer legge ved kvittering for kjøp av billett. Har man periodekort/månedskort registrerer dommer sum enkeltbillett.

Diett (følger statens satser):
Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet. Disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

Kostgodtgjørelse (statens satser)

 

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer

Kr 307

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 570

Reiser over 12 timer med overnatting ulegitimert sats

Kr 780

Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen  

 

Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen  

 

Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen  

 

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer én vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover seks timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne

Avlyst/omberammet kamp:
Dersom dommer ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt fordi ett av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Arrangør, ev. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

Utbetaling fra klubb:
Klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest syv (7) virkedager etter mottatt regning. Lørdag og søndag regnes ikke som virkedag.

Klubber som unnlater å betale ut dommerregning i tide kan ilegges gebyr pålydende kr 500 pr. regning.

Når klubben/laget skal utbetale honorar for en kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

 • Utbetaling for kun èn kamp: «Betaling kamp «Kampnummer» den «dato»
 • Utbetaling for flere kamper/hele arrangement: «Navn på hall» den »dato»

Spørsmål om dommerregninger:
Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på 480 68 181, eller e-post: nhf.rn@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt!

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at ett av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter, er ansvarlig for å dekke utgiftene.  Arrangør, evt. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

Med referanse i NHFs Lover, Bestemmelser og Reglement angående diskvalifikasjon for tredje gang i sesongen, gjelder dette også i RNs serier for klassene: Toppserien J/G 16, Juniorserien J/G 20 år og senior.(jfr. pkt.33 Bestemmelser om administrative forføyninger, §1 underpkt. 6)

Arrangør eller hjemmelag er ansvarlig for sekretariat og der det er aktuelt, salg av billetter, samt utbetaling av utgifter til dommere. Arrangører vil bli satt opp av NHF RN. Dette vises på www.handball.no, under arrangørdagbok -velg klubb. På kamper hvor det ikke er oppnevnt arrangør, er hjemmelaget arrangør.

Anbefalte billettpriser:

Voksne

kr. 50,-

Barn              

gratis

Fra fylte 16 år betales voksenbillett. Billettinntektene tilfaller arrangør.

Dommerne skal mottas i hallen av dommervert eller en representant for arrangørklubben.

SEKRETARIAT

Sekretariatet skal betjenes av to voksne personer.

Gjøremål før kampen:

 • Sørge for at elektronisk kamprapport (LIVE) kan benyttes.
 • Eksporter kampdata til LIVE fra TA.
 • Påse at laglederne har signert for å bekrefte kamptropp.

Gjøremål under kampen:

 • Betjene kampur og resultattavle (ikke resultattavle i klassene 10 år og yngre)
 • Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid.
 • Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed når utvisningstiden er ute.
 • Oppdatere kampdata (målscorere og eventuell bestrafning) i LIVE.
 • Hjelpe lagene med lags time-out (stoppe klokka samtidig som lydsignalet gis)

Gjøremål etter kampen:

 • Påse at dommerne signerer kamprapport.
 • Ikke nødvendig med signering av lagledere da dette gjøres før kamp.
 • Avslutte kampen i LIVE slik at resultatet i kampen registreres.
 • Motta dommerregninger i TA og påføre dommerutgiftene i kamprapporten for klassene Juniorserie J/G 20 og senior (og Toppserien J/G 16 år NordNorge) pga. dommerutgiftsfordeling.

  Det vises forøvrig til Regel 18 om tidtaker og sekretær i NHF’s Spilleregler.

Når dommer(e) ikke møter:
Dersom de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

Kan ikke (en) autorisert(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen kan i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e), eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er).
Kampens gyldighet er i et slikt tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Dommervert:
Det skal være dommervert på alle kamper/arrangement. Disse skal være utstyrt med dommervertvester. Disse skal være tilgjengelige som støtte og hjelp til dommerne under kamper. Dommervertinstruksen ligger på vår hjemmeside.

Når lag ikke møter:

 • Det vises til NHF’s Kamp og konkurransereglement §§26 og 27;

 • Det er bortelagets ansvar å besørge sin tilreise slik at kampen kan starte på oppsatt tidspunkt. Bortelaget må i sin reiseplanlegging ta høyde for at forsinkelser og/eller uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis plikter bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler, for å kunne gjennomføre reisen.

 • I de tilfeller der det viser seg ikke mulig å kunne gjennomføre reisen som følge av forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne søke om at kampen settes opp på nytt.

 • Dersom bortelaget må avbryte sin tilreise, skal kampmotstander og dommere umiddelbart kontaktes.

 • Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte RN for å få godkjent ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til RN innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.

 • Note: Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper dagen før kampdag på grunn av at det meldes dårlig vær. Årsaken til dette sier seg selv. Vær endrer seg, og værmeldinger frem i tid stemmer ikke alltid.

Det er muligheter til å søke om å få arrangere turneringer.

Søknad om turnering finner du på https://www.handball.no/regioner/region-nord/ under «Praktisk info». Søknadene sendes til aktuell klubbrådgiver og vil bli behandlet fortløpende.

Felles turneringsdirektiv for hele NHF; https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/andre-kamptilbud/turneringer/

sier bl.a. følgende:

Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:
Turneringsperiode settes primært til 16.04. – 25.10.

Serieperiode settes til 15.09. – 15.04.

Regionene kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill (ref. pkt.1 Sesongvarighet). I serieperioden kan turneringer godkjennes i: høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie. 

Konsekvenser for brudd på bestemmelsen:

1. Gebyr
2. Utestengelse fra aktivitet

Det vil med andre ord IKKE bli gitt tillatelse til å arrangere turneringer i perioder med seriespill eller sluttspill/Nord-Norsk mesterskap.

Forutsatt godkjennelse fra NHF, vil seriespill i NordNorge-Serien bli unngått berammet i forbindelse med:

Kraftcupen, Harstad                  16. – 18. oktober 2020

Nyttårsturneringa i Tromsø        8. – 10. januar 2021

Altaturneringa                           5. – 7. februar 2021

Det er IKKE mulig å søke om turneringer andre steder i NordNorge de samme helgene.

Søknader om arrangementer skal godkjennes av NHF RN, og søknad må være innsendt senest ènmåned før arrangementet skal ta til.

A) Etteranmeldte lag etter 1. mai: kr.1500,- såfremt aksept av deltakelse. 

B) Lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 31. august 2020 og gjennom sesongen:

 • Seniorklasser 10,000,-
 • 20, 16, 15     4000,-
 • 14, 13, 12, 11   3000,-
 • 10 år og mini Ingen gebyr

Deltakeravgift for hele sesongen må i tillegg betales. Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling i de klassene hvor dette gjennomføres.

Trekningsgebyr for lag som skal delta i kvalifisering Toppserien:

 • I perioden 15.august til og med 27.august 2020: 2000,-
 • I perioden 28.august og 30.august 2020:            4000,-
 • Kvalifiserte lag etter 30.august 2020:                6000,-

Såfremt 1.kamp mellom to -2- lag er spilt og det ene laget trekkes i løpet av sesongen eller ikke møter til kamp 2, kan motstander kreve refundert 50% av sine reiseutgifter (avstandstabeller i Gule Sider benyttes), forutsatt at samlede reiseutgifter utgjør mer enn kr 10.000. I slike tilfeller administreres dette av RN, og utbetaling effektueres etter at innkreving er gjennomført.

C) Lag som ikke møter til kamp:

Laget taper kampen og ilegges følgende gebyr:

Seniorklasser           

10,000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

Junior, 16, 15

4000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

14, 13, 12, 11

3000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

D) En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr 1000.

E) Arrangør som unnlater å benytte LIVE/elektronisk kamprapport, ilegges et gebyr på kr 300.

F) Arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, kan ilegges et gebyr på kr 500 + dommernes utgiftsdekning.

G) Dommere som ikke møter til oppsatte kamper, ilegges et gebyr på kr 250 ved førstegangs uteblivelse.Ved andre gangs uteblivelse, ilegges et gebyr på kr 400 og dommeren tilskrives av RN som vurderer utelukkelse for videre dømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb.

H) Dommerkvote = antall dommere i forhold til antall aktive lag pr.1. mai 2019. Klubber som mangler dommere i forhold til antall lag, ilegges et gebyr på kr 5000 manglende dommer. Utregningsdato og utfakturering  for dette er pr.1. juni 2019 på grunnlag av antall påmeldte lag. Deretter kontroll og justering etter endt sesong.

I) Omberamming etter pkt. 2.1 - 2.8 er gebyrfri.

Omberammingsgebyr etter pkt. 2.9 er:
kr 500 ved omberammingssøknad senest 30 dager før terminfestet kamp

kr 1000,- ved omberammingssøknad senest 10 virkedager før terminfestet kamp.

kr 2.000 ved omberammingssøknad  5-9 virkedager før terminfestet kamp.

Lag som omberammer kamper uten å gi melding til regionen, ilegges et gebyr på kr 5000.

J) Brudd på klisterforbudet i klassen mini til 14 år medfører et gebyr på kr.1000,- ved første gangs forseelse. Ved andregangs forseelse vil klubben og lag­ bli anmeldt til domsutvalget i NHF, i tillegg til gebyr på kr 2000. I tillegg må gebyr fra hall påregnes.

K) Protester

 • Protestgebyret er pr. dato kr 750,-
 • Protester følger NHF’s Lover, Bestemmelser og Reglementer.
 • Innsendt protest skal være underskrevet av klubbens leder.
 • Betales inn på konto: 4242.05.01514 og merkes hva det gjelder.
2020:  
Påmeldingsfrist for alle klasser 30. april 2020
Påmeldingsfrist for dommere 30. april 2020
Forslag avdelingsoppsett 8. mai 2020
Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda 11.-20. mai 2020
Terminlisteforslag J/G 11 - senior 3. juli 2020
Ferie regionskontoret 3.-31. juli 2020
Sonemøter m/ terminliste som agenda 24. august - 4. september 2020
Ev. kvalifisering til Toppserie J/G 16 + 20 år 29.-30. august 2020
Påmeldingsfrist mini- og 10-årsserie i Trondheim 31. august 2020
Endelig terminliste 11. september 2020
Publisering mini- og 10-årsserie i Trondheim 30. september 2020
Håndballforum (felles for alle) 5.-6. desember 2020
2021:  
Vegringsfrist for opprykk senior 15. februar 2021
Vegringsfrist for sluttspill/NNM 15. februar 2021
TrønderEnergi-seriens Sluttspill 9.-11. april 2021
NNM 16.-18. april 2021
Kvalifisering til 2. divisjon 24.-25. april 2021