Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Det er stor mangel på dommere i hele regionen, noe som gjør det svært krevende å beramme dommere til alle reginale kamper. Dommerne må gjerne dømme flere kamper i løpet av en dag for at oppsettet skal gå opp på best mulig måte.

Ofte stilte spørsmål fra dommere:

Hva skal jeg som dommer gjøre hvis jeg blir syk/forhindret fra å dømme?

Hvis du som dommer blir syk eller forhindret fra å dømme kamp du er satt opp på, må du selv prøve å finne erstatter. Erstatter må være kompetent nok til å kunne holde nivået i kampen.

Makker må varsles om at du er syk eller forhindret fra å dømme. Makker skal også ha besked om du har klart å finne erstatter eller ikke.

Lagene må varsles om det kun blir en dommer på kamp eller om det ikke er funnet erstatter for berammet dommer(e). Dette er berammet dommere sitt ansvar å melde ifra om til lagene.

Syk/forhindret dommer må også sende fritakssøknad i TA med kommentar for å varsle regionen om årsaken til fraværet. Her kan det også meldes fra om eventuell erstatter til kampen. På denne måten vil klubben slippe gebyr for "dommer ikke møtt". 

Hvordan melder jeg fravær (fritak)?

Fravær skal meldes i TA, ikke per telefon eller e-post til regionen.

For å melde fravær gjøres følgende:

 • Logg inn i TA med dommerprofilen din
 • Trykk på "min dommerprofil"
 • Trykk på "oppdrag"
 • Finn akutelt oppdrag, bla til høyre for oppdraget. 
 • Trykk "søk fritak" 
 • Legg inn kommentar for fravær

Når kan jeg søke om fravær (fritak)?

10-dagers regel:

Mer enn 10 dager før kamp: Er du berammet til kamp i god tid før kampdag, har du frist på 10 dager før kampen til å sende inn fritakssøknad i TA med kommentar. Disse vil behandles så fort regionen har mulighet og vil som oftest bli godkjent. 

Mindre enn 10 dager til kamp: Er du berammet til kamp i god tid før kampdag, er du selv ansvarlig for å finne erstatter hvis det er under 10 dager til kamp. Dette må meldes inn til regionen ved å søke om fritak og legge inn erstatter i søknaden. 

Kan jeg søke om fritak hvis jeg er berammet mindre enn 10 dager før kamp? 

Er du berammet til et oppdrag under 10 dager til kampdag vil 10-dagers regelen bortfalle. Alle fritakssøknader vil godkjennes i dette tilfellet. Send gjerne inn fritakssøknad i TA så raskt som mulig, slik at regionen kan fortsette arbeid med å finne dommere.

Hvor finner jeg erstatter?

For å finne erstatter til kamp du er berammet til kan du:

 • Ta kontakt med egen dommerkontakt
 • Legge ut et innlegg på Facebook gruppen "Dommer i region Nord" eller andre grupper for dommere i ditt område.

Hvem kan være erstatter?

Skal du finne erstatter til kamp er det viktig at vedkommende er kompetent nok til å holde nivået kampen krever. Holder erstattere nivået som forventes, vil søknaden godkjennes.

Er du usikker på nivået til eventuell erstatter, ta kontakt med regionskontoret. Søknaden vil bli avslått om erstatter ikke holder nivået. 

Hvorfan varsle om bytte av dommere i helg:

Hvis det er byttet dommere på en kamp i løpet av helgen, skal dette varsles om til regionen ved å registrere i LIVE i sekretariatet. Der skal det hukes av for "dommer ikke møtt" og ny dommer skrives inn med full navn som fritekst.

Hva er konsekvensene for å ikke møte på kamp?

Hvis dommer ikke møter opp på kamp som de er berammet til i god tid før kamp, vil klubben kunne få et gebyr for at tilhørende dommer ikke møter på kamp uten gyldig fravær.

Hva er gyldig fravær (ved mindre enn 10 dager til kamp)?

Akutt skade eller sykdom, dødsfall eller alvorlig sykdom i nær familie.

Ta kontakt med regionen ved spørsmål.

 

Hva gjør dommer hvis de ikke får pin-koden sin/pin-kode ikke fungerer?

 • Kontroller at man er logget inn i appen MinHåndball.
 • Valider innsjekking i MinIdrett, og påse at man ligger med riktig e-post adresse.
 • Påse at man har pålogging med klubb i TurneringsAdmin, og ligger i riktig sesong.
 • Hvis det fortsatt er problemer, vennligst kontakt regionskontoret.

Hvem legger til nye dommer i TA, hvis dommer ikke møter? 

Regionskontoret henter ut rapportert med "dommer ikke møtt", og oppdaterer dommerdagbøker. Da genereres regningene til riktig dommer.

 

Hva skal jeg gjøre hvis dommerregning ikke kommer opp?

Kontakt regionskontoret 2 dager (hverdager) etter kamp. Av og til kan det være forsinkelser ved at LIVE ikke er riktig avsluttet.

Hvordan få tilgang til dommerregning hvis dommer ikke møter, og det kommer ny?

Huk av for "dommer ikke møtt" i Kampen Live ved kampslutt, legg inn navn på ny dommer i fritekst. Regionskontoret oppdaterer dommerdagbok påfølgende mandag eller tirsdag.

 

Ofte stilte spørsmål fra klubber:

Hva gjør laget hvis det ikke er berammet dommere til kamp?

Hvis det ikke er berammet dommere til kamp innen kl. 13:00 for kamper i ukedagene eller innen torsdag kl. 17:00 for kamper i helgene, er det mindre sannsynlig at regionen vil klare å finne dommere til kampen. Laget må derfor selv prøve å få tak i dommere til kampen. Regionen vil også prøve å få tak i dommere ut arbeidsdagen (fredag før helg). 

Får laget tak i dommer skal det sendes e-post til dommeroppsettsansvarlig/dommeransvarlig med info om dette. Dommerne vil da legges inn på kampen. Klarer regionen å få tak i dommere, vil de bli lagt inn på kampen og regionen sender ut e-post om dette til lagene på den aktuelle kampen. 

Hva skjer med kampen hvis ingen får tak i dommere?

I henhold til seriereglementet for aktuell sesong, skal kampen gjennomføres selv om det ikke er funnet dommere til kampen. Lagene må selv bli enige om hvem som skal lede kampen. Det anbefales at det velges en fra hvert lag.

Hvis kampen ikke spilles på grunn av mangel på dommere, vil det sendes ut gebyr til lag som velger å ikke møte.

Kan kampen omberammes hvis det ikke er berammet dommere?

Nei, kamper som står uten dommere kan ikke omberammes. I henhold til seriereglementet skal kampen spilles selv om det ikke er berammet dommere. 

Hvorfor skal kampen gjennomføres uten dommere?

Som nevnt innledningsvis er det stor mangel på dommer i hele regionen, noe som gjør det svært krevende å beramme dommere til alle regionale kamper. Det vil derfor ikke være mulig å ha dommere til alle kamper, slik situasjonen er i dag.

Når kan laget selv begynne å lete etter dommere til kamp?

Med mindre annet er avtalt vil regionen jobbe for å finne dommere til alle kamper. Er det ikke berammet dommere på kampen innen kl. 13:00 for kampdager i ukedag eller innen torsdag kl. 17:00 for kamper i helg, kan laget selv forsøke å skaffe dommer.

Med mindre annet er avtalt med regionen, er det ønskelig at lagene avventer til nevnte frister har gått ut.

Når kan lagene ta kontakt med regionen angående kamp uten dommere? 

Det er ønskelig at lagene venter til fristen har passert før regionen kontaktes angående kamper som står uten dommer. Regionen vil jobbe for å skaffe dommere ut siste arbeidsdag før kamp. 

Ved mange henvendelser rundt dette, vil mye av tiden gå til å besvare slike henvendelser fremfor beramming av dommere til kamp. 

Hvordan kan lagene lete etter dommere til kamp, hvis de må finne dommer til kampen selv?

 • Kontakt egen dommerkontakt 
 • Laget kan legge ut innlegg på Facebook gruppen "Dommer i region Nord".

Hvor lang frist har klubbene til å utbetale?

Klubbene må utbetale senest 7 virkedager etter MOTTATT regning fra dommer.

Hvordan få opprettet dommerregning hvis kampen ikke er riktig avsluttet i LIVE? 

Da må det tas kontakt med regionskontoret, slik at kampen kan avsluttes i LIVE. Da genereres dommerregningen automatisk. Hvis signeringsboks ikke kommer opp, avslutt kamp uten signering, og meld fra til regionskontoret.

Hvem legger til nye dommerei TA, hvis dommer ikke møter?

Regionskontoret henter ut rapportert med "dommer ikke møtt", og oppdaterer dommerdagbøker. Da genereres regningene til riktig dommer.