Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsoppgjor_640x360.png

Dommerregning

På denne siden vil du finne informasjon om honorar, bilgodtgjørelse og diett gjeldende for deg som dommerutvikler og dommer.

Dommerne skal under fanen "Dommerregning" i TurneringsAdmin (TA) velge hvilke kamper/oppdrag som skal til samme regning, for så å sende dette videre til behandling i IdrettsOppgjør (IO).

I IO fyller du som dommer ut i kjøregodtgjøring, diett og andre utgifter (bom, buss, fly, hotell), og velger hvilke betalende organisasjon som skal betale de ulike postene (Klubb, arrangør, NHF, Region o.l.).

Kamphonoraret er fast pr. serie, og kan ikke endres av deg som dommer. Har du utfordringer med dommerregningen eller ikke mottatt betaling, ta kontakt med klubbrådgiver i din sone.

Husk å legge inn kontonummer i din dommerprofil i TA.

Les mer om IdrettsOppgjør (IO) på NIF sine sider.

 

 

Alle dommerutviklere berammet på oppdrag av NHF Region Nord skal levere regning i Visma. 

Er du usikker om du har bruker i Visma eller ønsker brukerveiledning, ta kontakt med Arild Stav.

 

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

Kamp Honorar
Sentrale satser
Honorar
Region Nord 
J/G 9 - 11 år kr 200 Kr 200
J/G 12 år kr 200  kr 220
J/G 13 år kr 225 kr 225
J/G 14 år kr 225 kr 250
J/G 15 år kr 325 kr 325
J/G 16 år kr 250 kr 400
J/G 20 år kr 400 k 475
5. divisjon kr 350 kr 400
4. divisjon kr 400 kr 450
3. divisjon kr 600 kr 700
TH kr 155 kr 155

Dommerne kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene. Trykk her for å se satsene til 2. divisjon og høyere.

Dommerne kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene. Trykk her for å se satsene til 2. divisjon og høyere.

Bilgodtgjørelse:

Statens Satser pr. 01.01.2019:

For kjøring med egen bil i oppdrag for regionen kr 3,50 pr. km.
Pr. passasjer kr 1,00 pr. km

En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med regionen.

Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats: https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

Diett:

For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Statens Satser pr. 01.06.2020)

Reise fra og med 6 timer til og med 12 timer kr 324
Reise over 12 timer uten overnatting kr 603
Reise over 12 timer med overnatting ulegitimert sats kr 825

Måltidsfradrag:

 • Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen.

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet, og disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest sju -7- virkedager etter mottatt regning. Dommerne skal ha oppgjør over bankkonto.

Når klubben/laget skal utbetale honorar for en kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

Utbetaling for kun én kamp:

 1. «Betaling kamp kampnummer, dato»

Utbetaling for flere kamper/hele arrangement:

    2. «Betaling arrangement i navn på hall, dato»

Klubber som unnlater dette kan ilegges gebyr pålydende kr.500,-

 • Forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig.
 • Benyttes offentlig transport skal det benyttes pris som betales i app.
 • Kvitteringer for fly og overnatting skal legges ved dommerregningen.
 • Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamp. Unntak fra dette skal avklares med NHF Region Nord.
 • Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted. Reiseavstander på gulesider.no ligger til grunn.
 • Dommerregninger utbetales over konto, så det er ikke behov for å runde av til hele kroner.
 • Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats: http://www.bompengekalkulator.no
 • Det skal kun føres reisekostnader når disse er reelle.

Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på 480 68 181, eller e-post: nhf.rn@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt.

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at et av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Arrangør, ev. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

 

Her finner du brukerveiledninger både for dommere og klubb:

Her finner du en oppdatert manuell dommerregning, som du kan bruke i de tilfellene dommerregning i TA ikke er tilgjengelig.

Trykk her for å laste ned manuell dommerregning.