Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommeroppsett

På denne siden finner du relevant informasjon om rutiner i forbindelse med dommeroppsett.

Dommeroppsettsmedarbeider i sonen har som ansvar å beramme dommer på kamper i klassene J/G 12 - 20 år og regionalt seniorspill. Hovedfokuset er å gi dommer forutsigbarhet og et godt dommeroppsett tilpasset deres nivå og tilgjengelighet. 

I den forbindelse er det viktige at dommer har gode rutiner på å oppdatere dommerprofil i TA jevnlig og følger med på tildelte dommeroppdrag i appen Min Håndball. 

Klubb med dommerkontakt og dommer bør ha gode rutiner for hvordan man bytter kamper internt. Alt av endringer meldes i TurneringsAdmin (TA) via fritakssøknader og/eller oppdragssøknader. 

Frist for å legge inn sperrer og anleggsenheter for første oppsettsperiode for sesongen 2022/23 var 22. august 2022. (Gjelder Sunnmøre til Helgeland). Den 23. november begynner arbeidet med langtidsoppsettet for etter jul, og tidssperrer vil midlertidig være stengt.

Muligheten for å legge inn tidssperrer vil midlertidig være stengt mens langtidsoppsettet blir lagt, og vil åpnes igjen når det er publisert. 

For spørsmål om dommeroppsett i TrønderEnergi-serien ta kontakt med
Marthe Nesset

Som dommer er det viktig at du oppdaterer din dommerprofil i TA jevnlig. For at oppsettsmedarbeider skal kunne ta hensyn til når du er tilgjengelig du ha oppdatert tidssperrer i din dommerprofil. Dette må gjøres FØR sesongstart og underveis i sesong. En tidssperre må legges inn FØR du blir berammet på oppdrag for at den skal hensyntas. 

Følgende må være oppdatert i TA:

  • Tidssperre.
  • Antilag (laget du spiller for/trener).
  • Habilitet (lag du ikke kan dømme pga. familie/kjæreste er spiller/trener).
  • Anleggsenheter (haller du ønsker å dømme i).
  • Kontonummer.

Kontaktinformasjon:

Husk å oppdatere korrekt kontaktinformasjon (telefon, epost, adresse). Dette kan endres via MinIdrettprofilen din.

 

Underveis i sesong vil kamper uten én eller to dommere bli publisert under tilgjengelig oppdrag i TA. Disse kan du søke på via din dommerprofil.

Husk å slette søknader om oppdrag hvis du ikke likevel har mulighet.

Brukerveiledning tilgjengelig oppdrag

Frist for å søke fritak for kamper du er berammet på er 10 dager før kampen skal spilles.

Dersom det er under 10 dager til kamp må du sjekke internt i klubb eller i dommermiljøet om noen kan ta oppdraget for deg. Om noen tar oppdraget for deg søker du fritak og registrerer erstatter eller legger inn kommentar på hvem som tar oppdraget for deg. 

Er det under 10 dager til kampdag når du blir berammet til et oppdrag vil 10-dagers regelen falle bort. 

Brukerveildening fritaksøknad

Ved forfall grunnet sykdom eller akutt skade under ett døgn før kampstart eller i helg skal følgende varsles:

  • Dommermakker.
  • Lagene som skal spille.
  • Dommeroppsettansvarlig/Dommeroppsettmedarbeider.

Det samme gjelder ved forfall i helgene. 

Ved kort varsel skal dommer selv forsøke å finne erstatter. Blir ikke erstatter funnet må kampen gå uten dommer(e). Viser til seriereglementet 2022/23 Punkt 8. Gjennomføring av kamp

Hvis du ikke har mulighet til å stille til et oppdrag kan du bytte internt med en annen dommer. Dette gjør du ved å søke om fritak og legge inn erstatter i søknaden. Dette må være avklart med erstatter på forhånd. 

Hvis det er bytte av dommer i helgen gjøres dette ved å be sekretariatet om å huke av dommer ikke møtt, og legg inn fritekst med navn på erstatter. Dette gjøres i Live før kampstart. 

Slike bytter trengs ikke å varsles via epost, da dommeroppsettsmedarbeider får automatisk varsel når fremgangsmetodene over blir benyttet. 

Se brukerveiledning for å legge inn erstatter under "Søk om fritak for oppdrag" her.

Marthe Nesset

 • Sunnmøre
 • Nord-Møre og Romsdal
 • Orkdal og Gauldal
 • Nord-Østerdalen
 • Trondheim (Inkludert Malvik)
 • Stjørdal
 • Innherred
 • Namsos og Overhalla
 • Namdal
 • Helgeland (Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana)
 • Tromsø
 • Indre Troms (Foreløpig)
 • 3. divisjon Sunnmøre til Helgeland
 • Bring/Lerøy 

Geir M. U. Mikalsen

 • Hålogaland 

Børge A. Einvik

 • Salten
 • 3. divisjon Nord-Norge

Kent Raymond Bendiksen

 • Lofoten

Toril Evjen

 • Vest-Finnmark

Frode Dolonen

 • Øst-Finnmark