Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommersatser

Her finner du oversikten over gjeldende satser for dommere og dommerutviklere i regionen.

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

DOMMER DOMMERUTVIKLER
Kamp Honorar Kamp Honorar
Barnekamper kr 100 Barnekamper --
J/G 11 år kr 150 J/G 11 år --
J/G 12 år kr 180 J/G 12 år kr 235
J/G 13-14 år kr 195 J/G 13-14 år kr 265
J/G 15 år kr 285 J/G 15 år kr 380
J/G 16 år kr 310 J/G 16 år kr 420
J/G 20 år kr 360 J/G 20 år kr 490
5. divisjon kr 310 5. divisjon kr 420
4. divisjon kr 360 4. divisjon kr 490
3. divisjon kr 565 3. divisjon kr 770
TH kr 100 TH --

Dommerne kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene. Trykk her for å se satsene til 2. divisjon og høyere.

Klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest sju -7- virkedager etter mottatt regning. Dommerne skal ha oppgjør over bankkonto.

Når klubben/laget skal utbetale honorar for en kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

Utbetaling for kun én kamp:

  1. «Betaling kamp kampnummer, dato»

Utbetaling for flere kamper/hele arrangement:

    2. «Betaling arrangement i navn på hall, dato»

Klubber som unnlater dette kan ilegges gebyr pålydende kr.500,-

Bilgodtgjørelse:

Statens Satser pr. 01.01.2019:

For kjøring med egen bil i oppdrag for regionen kr 3,50 pr. km.
Pr. passasjer kr 1,00 pr. km

En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med regionen.

Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats: https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

Diett:

For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Statens Satser pr. 01.01.2019:

Reise fra og med 6 timer til og med 12 timer kr 307
Reise over 12 timer uten overnatting kr 570
Reise over 12 timer med overnatting ulegitimert sats kr 780

Måltidsfradrag:

  • Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen.
  • Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen.
  • Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen.

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet, og disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på 480 68 181, eller e-post: nhf.rn@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt.

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at et av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Arrangør, ev. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.