Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de fleste spørsmål om påmelding, gjennomføring og organisering av Trenerskolen.

  • Hvilke aktiviteter /samlinger danner Trenerskolen?

4 samlinger; 3 treningsøkter og 1 kampøkt. Kveldstid på ukedag i sørdelen av regionen og helgdag i nordre del av regionen. Regionen bestiller halltid til disse samlingene. Tilpasninger 13 år vurderes.

  • Hvordan gjennomføres samling med treningsøkt?

(Eksempelvis med halltid tilgjengelig fra 18:00-21:00)
Hver gruppe har en tre-delt trening.

Lagsgruppe Gutter 1 og Lagsgruppe Jenter 1 deler spilleflate fra 18:00 til 19:00.

Oppmøte 17:30 (avslutning ca 19:30).
- Kort "dagens økt"
- Første del: Treningen ute (inkl oppvarming + øv. m/påvirkning fysisk - koordinativt)
- Andre del: Treningen hall
- Tredje del: Oppsummering / evaluering / utviklingsoppgaver neste samling

Lagsgruppe Gutter 2 og Lagsgruppe Jenter 2 deler spilleflate fra 19:00 til 20:00.

Oppmøte 18:30 (avslutning ca 20:30).
- Se over...

Lagsgruppe Gutter 3 og Lagsgruppe Jenter 3 deler spilleflate fra 20:00 til 21:00.

Oppmøte 19:30 (avslutning ca 21:30).
- Se over...

  • Hvordan gjennomføres samling med kampøkt?

(Eksempelvis halltid tilgjengelig fra 18:00-21:00)
Styres av antall lagsgrupper som skal spille kamper. Hver lagsgruppe kampøkt dannes av langt færre spillere enn treningsøktene (les; hvert trenerteam må gjøre et uttak).

Generell oppvarming ute.
Før kamp - 5 minutter innskyting målvakt.
Inntil 2 kamper (evt. en kamp med flere omganger).

Eksempelvis (LG = lagsgruppe / G = gutter / J = jenter):
18:05 LG-G1 - LG-G2
18:35 LG-J1 - LG-J2
19:05 LG-G1 - LG-G3
19:35 LG-J1 - LG-J3
20:05 LG-G2 - LG-G3
20:35 LG-J2 - LG-J3

  • Hvem deltar fra regionen?

Det vil delta en trenerutvikler fra NHF Region Nord som i løpet av og i mellom samlingene skal gi faglig støtte og veiledning.

  • Hvilke spillere bør prioriteres på samlingene i regional regi?

Ønsker de spillere som er kandidater til å delta på fylkessamlinger våren 2018. Ovenfor de øvrige spillerne er det mulighet for å gå sammen og gjennomføre trening på rundgang mellom klubbene som danner lagsgruppen.

  • Vår klubb har flere lag, hvordan påvirker dette antall spillere?

Lagsgrupper settes sammen av klubber, uavhengig av antall spillende lag. Antall spillere som kan delta på Trenerskolen styres av lisensierte spillere.
Se også under.

  • Hvordan settes lagsgrupper sammen?

I enkelte lokal miljø sier sammensettingen seg selv. Lokal miljø med stor påmelding vil geografi / bydel styre sammensetting. Antall spillere fra hvert lag styres av antall lisensierte spillere.
Eksempelvis (utgangspunkt 20 plasser):
Klubb/lag A 10 spillere. Klubb/lag B 20 spillere. Klubb/lag C 30 spillere.
Totalt 60 spillere.

Utgangspunkt medfører at 1/3 av klubb/lagenes spillere tilbys plass.

Avrundet
Klubb/Lag A: 3 spillere
Klubb/Lag B: 7 spillere
Klubb/Lag C: 10 spillere

  • Hvilke spillere mener regionen er aktuelle til å delta på Trenerskolen sammen med sin klubbtrener?

Utvelgelse skaper følelser. Vårt utgangspunkt er spilleren selv (og ikke hva foresatte kunne tenkt seg av deltakelse). Det er klubbtrenere* som er tettest på sine spillere rent sportslig. Sammen med andre klubbtrenere på en regional arena får vi diskutert hvilke spillere som er kandidatert til spillersamlinger perioden januar - mai/juni. For spillere som er 14 år er dette runde 2, mens for spillere som er 13 år kommer det en ny runde neste høst.

*) Klubbtrenere i disse aldersklasse er ofte selv foresatt. Oppfordrer til stor åpenhet i utvelgesesprosessen internt i klubbene. Alle er tjent med hvilke premisser som vektlegges. Lukket og skjulte utvelgelser fører erfaringsvis til misnøye i foreldregruppen.

Utvikling skjer i etapper, og mange faktorer påvirker i dette arbeidet. Eksempler på dette kan være hvordan treningsprinsippene ivaretas (kontinuitet, spesifisitet, progresjon, variasjon, osv), treningsmengde, treningsintensitet, treningsinnhold, spillerens ressursgrunnlag fysiologisk og psykologisk, m.fl.

Siden utvikling skjer over tid vil spillerne naturligvis ha ulike forutsetninger.
Dette er en kjent utfordring for alle trenere hver eneste treningsuke. Det å tilrettelegge aktivitet slik at trygghet og utfordringer balanseres. - Noen ganger innenfor komfortsonen, andre ganger litt utenfor komforsonen. For alle krever dette ydmykhet og en utviklingsorientert tilnærming. Også her kan den regionale arena (og besøk på rundgang til hverandre) bidra til at erfaringer deles og diskuteres.

Fra tidligere sesonger har vi følgende rettesnor som ønskes brukt når man vurderer hvilke av egne spillere som kan være aktuelle til å delta på en eller flere av de tre treningsøktene:

1) Opp mot 100% oppmøte på klubbtreninger og prioriterer å delta på regionale samlinger tross kollisjon med andre idretter.

2) Har over tid vist gode holdninger på klubbtrening. Motivert for å lære, prøver og feiler og går foran i treningsarbeidet.

3) Ubevisst dyktig innen enkelt ferdigheter / kvaliteter og utviklet god orienteringsevne.

For noen klubbtrenere vil man ha 10-talls spillere som scorer høyt på disse punktene. Det er jo fantastisk at det er så sterke treningsgrupper rundt om i regionen. Med dette utgangspunktet har spiller nr 8-9 og utover en fantastisk treningshverdag. Ut fra dette er det viktig for regionen at ALLE treningsgrupper får være representert, da svakere treningsgrupper sine "1'ere" også bør få anledning til å trene sammen spillere som scorer høyt på kriteriene over.