Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

INVITASJON

I løpet av sesongen 2019/20 gjennomfører vi Trenerskole for alle klubbtrenere til spillere født 2005 og 2006. Trenerskolen tilbys rundt om i hele regionen med lokale tilpasninger.

Det skjer mye hensiktsmessig og utviklende treningsarbeid rundt om i regionen. Trenere er en viktig nøkkel i det kontinuerlige spillerutviklingsarbeidet.

Skal vi oppnå vår overordnet målsetting "flest - lengst - best" er det nødvendig å opprettholde / øke fokuset på TRENERUTVIKLING.

 • Flest mulig spillere deltar
 • Spilleren opplever motivasjon (involvert - tilhørighet - følelsen av få delta/bidra) stimuleres til å delta lengst mulig
 • Spillere tilbys best mulig aktivitet; trygghet til å prøve -> mestring -> læring

Gjennom å samle engasjerte, utviklingsorienterte, kompetansesøkende og ydmyke klubbtrenere får vi delt erfaringer/ kompetanseoverføring flere samlingspunkt rundt om i regionen.


Kort intro

 • Trenerskole er et utviklingstiltak for trenere til spillere født 2005 og 2006.
  • 2005 har aktivitet høsten 2019 (Fylkessamlinger resten av sesongen)
  • 2006 har aktivitet hele sesongen
 • Klubbtrenere som deltar tar med seg et på forhånd avklart antall spillere.
 • Klubbtrenere grupperes i lagsgrupper.
 • Hver lagsgruppe består av et maks antall spillere (basert på antall lisensierte).
 • Lagsgruppens klubbtrenere planlegger* og gjennomfører** treningsøkter og leder kampøkter.

*) Sammen med regionens trenerutviklere
**) Regionens trenerutvikler støtter opp og veileder underveis i økta.


Om Trenerskole

Med dette tiltaket ønsker vi:

 • Stimulere til økt aktivitet og kvalitet i treningsarbeid, - spillerutvikling i klubb.
 • Tilbud til alle klubbtrenere til spillere født 2005 og 2006.
 • Arbeide med hva som skaper motivasjon hos spillere.
 • Arbeide med ulike tilnærming-/undervisningsmetoder og - prinsipper.
 • Arbeide med hvordan håndballferdigheter utvikles.
 • Øke mulighet for kartlegging (2005) og utvikling av spillere.
 • Oppfordrer til at lagsgruppene besøker hverandre mellom samlingene.
 • Få en oversikt hvilke treningsformer som har fokus i nevnte årsklasser.
 • Fortløpende vurdere aktuelle tiltak for å gi støtte til de trenere som ønsker dette.

Antall lisensierte spillere per 30.04.2019 styrer sammensetting lagsgrupper og antall spillere pr. klubb.

Vi ønsker å gjennomføre Trenerskole i hele region - oppslutning avgjør hvor det kan igangsettes (minimum 6 trenere for ulike J/G-årsklasser).  


Påmelding - LINK

Frist tirsdag 10.september.

  I 2017 endret vi påmeldingsfristen grunnet lav påmelding enkelte lokal områder. Konsekvensen ble naturligvis at beslutning om gjennomføring ble tatt for kort tid før første samlingsdato. Dette ble ikke godt mottatt fra de få påmeldte.
  Denne kritikken må vi forholde oss til og dette medfører at påmeldingsfrist Trenerskole er endelig.

 


Organisering

Les mer i påmeldingsprosessen (oppgi din e-post og ditt påmeldingsskjema med all informasjon sendes direkte til deg når prosessen er fullført).

Vår modell for regionalt spillerutviklingsarbeid - les mer


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Første gang publisert: 07.08.2019

Siste oppdatert 16.09.2019