Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

INVITASJON

I løpet av sesongen 2018/2019 gjennomfører vi Trenerskole for alle klubbtrenere til spillere født 2004 og 2005. Trenerskolen tilbys rundt om i hele regionen med lokale tilpasninger.

Vi er ferdig med årets Talentsamling for spillere født 2003 og 2002-2001. Her fikk vi igjen se at det er mange spennende spillere som er skolert rundt om i regionen.

Det skjer mye hensiktsmessig og utviklende treningsarbeid rundt om i regionen. Trenerne til ovenfor nevnte spillerne vet vi er en viktig nøkkel i det kontinuerlige spillerutviklingsarbeidet.

Skal vi oppnå vår overordnet målsetting "flest - lengst - best" er det nødvendig å opprettholde / øke fokuset på TRENERUTVIKLING.

Gjennom å samle engasjerte, utviklingsorienterte, kompetansesøkende og ydmyke klubbtrenere får vi delt erfaringer / kompetanseoverføring flere samlingspunkt rundt om i regionen.


Kort intro

Trenerskole er et utviklingstiltak for trenere til spillere født 2004 og 2005.
Klubbtrenere som deltar tar med seg et på forhånd avklart antall spillere.
Klubbtrenere grupperes i lagsgrupper.
Hver lagsgruppe består av et maks antall spillere.
Lagsgruppens klubbtrenere planlegger* og gjennomfører** treningsøkter og leder kampøkter.

*) Sammen med regionens trenerutviklere
**) Regionens trenerutvikler støtter opp og veileder underveis i økta.


Om Trenerskole

Med dette tiltaket ønsker vi:

 • Stimulere til økt aktivitet og kvalitet i klubbens treningsarbeid, - spillerutvikling i klubb.
 • Tilby alle klubbtrenere til 13 og 14 årslag deltakelse.
 • Arbeide med hva som skaper motivasjon hos spillere.
 • Arbeide med ulike undervisningsmetoder og - prinsipper.
 • Arbeide med hvordan håndballferdigheter utvikles.
 • Øke mulighet for kartlegging og utvikling av spillere.
 • Oppfordrer til at lagsgruppene besøker hverandre mellom samlingene.
 • Få en oversikt hvilke treningsformer som har fokus i nevnte årsklasser.
 • Fortløpende vurdere aktuelle tiltak for å gi støtte til de trenere som ønsker dette.

Antall lisensierte spillere per 30.04.2018 styrer sammensetting lagsgrupper og antall spillere per klubb.

Vi ønsker å gjennomføre Trenerskole i hele region - oppslutning avgjør om vi kan tilby følgende steder:

 • Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal
 • Trondheim, Orkanger og Støren
 • Stjørdal og Steinkjer
 • Kolvereid (Ytre Namdal og Brønnøy/Sømna)
 • Hemnes
 • Salten
 • Lofoten
 • Hålogaland og Troms
 • Finnmark (2 steder)

Andre steder kan også være aktuelt når vi ser påmelding/oppslutning.  


Påmeldingsfrist

Torsdag 06.09.2018

Hvem som er registrert påmeldt

Påmeldingsfristen er endelig og nå stengt.

Forrige sesong utvidet vi påmeldingsfristen grunnet lav påmelding
enkelte lokal områder.

Konsekvensen ble naturligvis at beslutning om gjennomføring ble
tatt for kort tid før første samlingsdato.

Kritikken i etterkant medfører at påmeldingsfrist Trenerskole er endelig.

Opptelling fredag 07.09.2018 avgjør om det er tilstrekkelig påmelding.


Organisering

Les mer i påmeldingsprosessen (oppgi din e-post og ditt påmeldingsskjema med all informasjon sendes direkte til deg når prosessen er fullført).

Vår modell for regionalt spillerutviklingsarbeid - les mer


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Første gang publisert: 06.07.2018

Siste oppdatert 15.09.2018