Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Serietilbud 2019/20

Det er nå mulig å melde på lag til ny sesong. Her finner du NHF Region Nords serietilbud.

På denne finner du viktig informasjon om NHF Region Nords serie- og kamptilbud for sesongen 2019/20.

Utfyllende informasjon om seriene og bestemmelser vil du finne i vårt seriereglement for sesongen 2019/20.

✍︎ Seriereglementet for sesongen 2019/20 finner du her.

Serieperiode

NHF Region Nords seriespill går fra 15. september 2019 til 15. april 2020. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges ut ifra NHFs General Termin Plan (GTP). RNs sine serier heter TrønderEnergi-serien og Nordnorge-serien.

Påmelding

Påmeldingsfrist for alle klasser 1. mai 2019. Unntaket er 6-10-årsklassene i sone Trondheim, som har påmeldingsfrist 31. august 2019. Alle påmeldinger av lag og dommere må gjøres via TurneringsAdmin. Det er klubben som melder på lag(ene).

Husk registering av lagleder, datosperrer og antilag ved påmelding. Legg inn evenetuell annen viktig info knyttet til påmeldingen i kommentarfeltet.

✍︎ Brukerveiledning for påmelding i TurneringsAdmin finner du her.

Antilag

Alle påmeldte lag i J/G 12 og eldre kan velge ett -1- antilag. Antilag betyr at de to lagene i utgangspunktet ikke skal ha kamper til samme tidspunkt, men kan spille samme dag.

Antilag må meldes inn elektronisk ved påmelding.Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette kan redusere mulighetene for andre ønsker som flere kamper på hjemmearrangement eller å reise sammen til bortekamper.

Deltakeravgifter

Deltakeravgiften per klasse fordeler seg slik:

 • 3. divisjon: kr. 10.500,-
 • 4. og 5. divisjon: kr. 6.300,-
 • Toppserien J/G 16 og 18 år: kr. 5.895,-
 • J/G 15-18 år: kr. 5.895,-
 • J/G 14 år: kr. 5.610,-
 • J/G 11-13 år: kr. 5.310,-
 • J/G 6-10 år: kr. 2.550,-
 • HU-serien: kr. 1.000,-

Innkrevingen av deltakeravgiften fordeler seg i to-tre etapper, henholdvis 1. juni 2019, 1. oktober 2019 og 1. februar 2020. 

Aldersgrenser

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2019/20. Det gjelder også for serie og turnering som hører inn under sesong, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2020.

 • Kvinner og menn senior: Må være fylt 16 år (fødselsdato)
 • J/G 18: må våære født 2001-2004
 • J/G 16: må være født 2003-2006
 • J/G 15: må være født 2004-2006
 • J/G 14: må være født 2005-2007
 • J/G 13: må være født 2006-2007
 • J/G 12: må være født 2007-2008
 • J/G 11: må være født 2008-2009
 • J/G 10: må være født i 2009 eller senere
 • J/G 9: må være født i 2010 eller senere
 • J/G 8; må være født i 2011 eller senere
 • J/G 7: må være født i 2012 eller senere

Klubbsamarbeidslag

For sesongen 2019/20 sendes også søknader om klubbsamarbeidslag (Prestasjonsklubbavtale/samarbeidslagsavtale) inn via TurneringsAdmin.

✍︎ Brukerveiledning for digital samarbeidssøknad finner du her.

Miniturnering

For aldersgruppene 6-9 år arrangeres det miniturneringer i alle soner. Det er klubber eller sone som er ansvarlig for gjennomføring av miniturneringene. I sone Trondheim tilbys det også aktivitetsserie for J/G 7-9 i perioden oktober til mars. Påmeldingen til miniturneringer skjer til arrangør ved hvert enkelt tilfelle.

Spillesystem

Det spilles 4'er håndball uten avkast. I J/G 7-9 år skal det være minihåndballmål.

Spillesystem J/G 10

Det spilles aktivitetsserie som seriespill i hele regionen. Det spilles 6'er håndball uten avkast. Målene skal ha innvendig bredde på 400 cm og innvendig høyde på 170 cm (= nedsenket tverrligger).

Spillesystem J/G 11

Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill, dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte i klassen. Hvis ikke, flyttes lagene opp til lokal/sonevis 12-årsserie.

Det spilles 6'er håndball uten avkast. Målene skal ha innvendig bredde på 400 cm og innvendig høyde på 170 cm (= nedsenket tverrligger).

Spillesystem J/G 12

Det spilles i geografiske sammensatte avdelinger. 10-åringer kan ikke spille i denne klassen.

Spillesystem J/G 13

Det spilles i avdelinger som primært er tilpasset geografisk. Klassen tilbys alle klubber, forutsatt at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

Spillesystem J/G 14

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulig kamper, og som samtidig er best mulig tilpasset geografisk.

Spillesystem J/G 15

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig er best mulig tilpasset geografisk. Forutsetter at det ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

Spillesystem

Det kan meldes på til to -2- nivåer: Toppserien og 2. divisjon.

Toppserieavdelingene består av inntil 12 lag. Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 24.-25. august 2019 såfremt det er mange nok påmeldinger. Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien spiller i 2. divisjon.

Reglement

Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen til Toppserien. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til å dekke andre arrangementskostnader. Klubber kan kun delta med ett -1- lag i Toppserien, med unntak hvis det er færre enn 12 påmeldte lag. Lag som melder deg på i den nasjonale Bringserien, må også meldes på og delta i Regional serie. Lag med dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntaket er dispensasjon til funksjonshemmende).

Spillesystem

Det kan meldes på til to -2- nivåer: Toppserien og 2. divisjon. Det gjennomføres hel serie på begge nivåer.

Toppserieavdelingene består av inntil 12 lag. Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 24.-25. august 2019 såfremt det er mange nok påmeldinger. Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien spiller i 2. divisjon.

Reglement

Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen til Toppserien. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til å dekke andre arrangementskostnader. Klubber kan kun delta med ett -1- lag i Toppserien, med unntak hvis det er færre enn 12 påmeldte lag. Lag som melder deg på i den nasjonale Lerøyserien, må også meldes på og delta i Regional serie. Lag med  dispensasjonsspillere kan ikke melde på lag til Toppserien (unntaket er dispensasjon til funksjonshemmende).

Spillesystem

Det finnes tre divisjoner:

 • 3. divisjon: Maks 4 avdelinger for hvert kjønn á 12 lag. Maksimalt 2 avdelinger i Nord-Norge.
 • 4. divisjon: 4 avdelinger á 12 lag.
 • 5. divisjon: Antall avdelinger er avhengig av resterende antall påmeldte lag. 

Påmelding

4. divisjon Menn og 5. divisjon Kvinner er påmeldingsserier. Klubber med lag i høyrere divisjoner, er automatisk påmeldt på bakgrunn i resultater fra sesongen 2018/19. Ønsker klubben én plass i en høyere divisjon, så må dette informeres om i kommentarfeltet ved påmelding.

Det må påregnes en rullering i forhold til hvilke klubblag som fra én sesong til den neste vil få større reisebelastning. Dette gjelder spesielt 3. og 4. divisjon.

Spillesystem

Håndball for utviklingshemmende betegnes HU. Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale serier for lag som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede. Registrerte lag får egne invitasjoner.

Sluttspill

Sluttspillet for TrønderEnergi-serien vil spilles i ett av våre regionale anlegg:

J/G 14: 17.-19. april 2020 (med forbehold om nasjonal GTP)

Antall lag til Sluttspill fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2019.

Nordnorsk mesterskap

J/G 14 og J/G 16: 24.-26. april 2020 i Tromsø (med forbehold om nasjonal GTP).

Antall lag til mesterskapet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2019.

NHF Region Nord arrangeres før hver sesongstart Åpningscup. Åpningscupen har de siste årene vært gjennomført i to adskilte arrangement; Senior og aldersbestemte klasser fra 10 til 18 år.

 • Åpningscup Senior: 30. august til 1. september 2019
 • Åpningscup Junior: 2. til 8. september 2019.

Påmelding for Åpningscupen åpner i august.

For sesongen 2019/20 er de nasjonale seriene:

NM Veteran (i Trondheim) , NM Senior, NM Junior, Lerøyserien 18 og Bringserien 16.

Mer informasjon om de nasjonale seriene finner du her.