Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nyvalgt soneleder for Helgeland; Karin Tønder Knutsen. Foto: Tore Sæther (NHF Region Nord)
Nyvalgt soneleder for Helgeland; Karin Tønder Knutsen. Foto: Tore Sæther (NHF Region Nord)

Soneledere

Gratulerer til de nyvalgte sonelederne for våre 17 soner. Takk for innsatsen til de avtroppende!

NHF Region Nord består av 17 soner, der hver sone har sin egen soneleder. Det overordnende ansvaret til en soneleder er å skape engasjement og entusiasme, som igjen skal bidra til at lag og klubber utvikler seg positivt i samsvar med vedtatt Mål- og handlingsplanen vår. Sonelederen er klubbenes kontaktperson ("mellomledd" ovenfor Regionstyret i Region Nord, og den skal ha et tett samarbeid med klubbrådgiveren i sonen.

Øvrige arbeidsoppgaver for sonelederen:
• Lede soneteamet og 3-4 sonemøter i løpet av kalenderåret, inkludert behandling av aktuelle saker.
• Proaktiv for å skape gode samarbeidsforhold mellom klubbene.
• Spre positivitet og begeistring ved besøk i klubber.
• Delta på Håndballforum hver høst og bidra til deltakelse fra klubbene i sonen.
• Representere NHF Region Nord på Håndballtinget og ved møter i Idrettskrets, Idrettsråd og klubbjubiléer.
• Representere sonen på Regionstinget.
• Bidra til at klubbene deltar på utlyste kompetansehevende aktiviteter.
• Aktivt støtte klubbledere i utøvelsen av deres funksjon.
• Benytte sosiale medier som kommunikasjonskanal med klubbene.
• Informere lokale media om aktuelle saker i sonen.

Her er oversikten over sonelederne for kommende tingperiode:

Stine I. Sandø

Soneleder Øst-Finnmark

Epost: stine.isaksen@hotmail.com
Mobil: 911 68 215

Toril Evjen

Soneleder Vest-Finnmark

Epost: toril.evjen@alta.kommune.no
Mobil: 404 99 370

Frank Jakobsen

Soneleder Troms

Epost: frank.jakobsen@sorreisa.kommune.no
Mobil: 982 46 712

Torbjørn T. Jensen

Soneleder Salten

Epost: ttrane-j@online.no
Mobil: 954 93 051

Ronny Sørensen

Soneleder Hålogaland

Epost: ronny@toco.as
Mobil: 971 86 154

Randi Rasmussen

Soneleder Lofoten og Vesterålen

Epost: randi@lofothallen.no
Mobil: 473 11 112

Astrid I. Rotmo

Soneleder Innherred

Epost: arotmo@online.no
Mobil: 918 07 832

Beate Bårdvik

Soneleder Namdal

Epost: bea-k-ha@online.no
Mobil: 957 44 166

Karin Tønder Knutsen

Soneleder Helgeland

Epost: karin.tonder.knutsen@gmail.com
Mobil: 992 91 058

Bodil Myhr

Soneleder Stjørdal og omegn

Epost: bodil.myhr@friskgarden.no
Mobil: 932 60 002

Kristin Garnvik

Soneleder Trondheim

Epost: kristin_garnvik@hotmail.com
Mobil: 952 81 794

Berit Kvåle

Soneleder Orkdal

Epost: berit_kvaale@hotmail.com
Mobil: 951 07 218

Berit Berget

Soneleder Fosen

Epost: berit.berget@scanbio.com
Mobil: 926 55 409

Magnar Klingenberg

Soneleder Gauldal

Epost: magkl@trondelagfylke.no
Mobil: 415 22 745

Marit Hegseth

Soneleder Nord-Østerdal

Epost: marheg68@gmail.com
Mobil: 924 01 134

Evy Mette Risvik

Soneleder Nordmøre og Romsdal

Epost: evy.mette@hotmail.com
Mobil: 970 72 920

Einar Nordhus

Soneleder Sunnmøre

Epost: einarnordhus@gmail.com
Mobil: 451 24 062