Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styreleder Øyvind Togstad (t.v.) og Klubbrådgiver Eirik Engelsen er meget godt fornøyd med forbundsstyrets vedtak om å endre reisekassen for de tre øverste divisjonene. (FOTO: Tore Sæther)
Styreleder Øyvind Togstad (t.v.) og Klubbrådgiver Eirik Engelsen er meget godt fornøyd med forbundsstyrets vedtak om å endre reisekassen for de tre øverste divisjonene. (FOTO: Tore Sæther)

-Samler Håndball-Norge

- Forbundsstyrets nylige vedtak om endret og økt reisekasse, bidrar til å samle Håndball-Norge.

Det sier Eirik Engelsen, NHF Region Nord sin klubbrådgiver for Troms og Finnmark.

 - Nyordningen er i realiteten den største sponsoravtalen i alle fall «mine» klubber vil få med tanke på de besparelsene i reisekostnader som ligger i den nye reisekassen.

 Reisekasse, eller reisekostnadsfordeling, har eksistert i flere sesonger. Nå som 2. divisjon er en nasjonal serie, har reisekostnadene vært svært forskjellig for de deltagende klubbene.For at Richard Skålevik (hvit trøye) og lagkameratene i tromsøklubben Bravo skal delta i nasjonal 2. divisjon, må klubben skaffe til veie mellom 300 000 og 400 000 kroner bare for å dekke reisekostnadene. (FOTO: Bravo HK)

- 5000 kroner som hittil har vært summen klubbene har betalt inn, har hjulpet noe, men vi i Region Nord har følt at det har vært litt urettferdig mot de klubbene som har de største reisekostnadene. Derfor fremmet Region Nord et forslag til forbundstinget i fjor om å endre reisekassen med økt innbetaling fra alle deltagende klubber, forteller Øyvind Togstad, styreleder i Region Nord.

Ut på høring

Men på forbundstinget i Sandefjord ble forslaget ikke behandlet. I stedet ble forslagsstiller bedt om å sende forslaget til administrativ behandling. Det ble også gjort, og sentraladministrasjonen i NHF sendte ut et forslag til høring.

- Dette forslaget var vi ikke fornøyd med. Økningen i beløp var for liten etter vår mening, sier Togstad.

Region Nord sitt forslag gikk ut på en trinnvis opptrapping i løpet av kommende tre sesonger - fra dagens 5000 kroner via ett hopp på 10 000 og to på 5000 kroner slik at 2.divisjonslagenes innskudd i sin reisekasse vil bli 25 000 kroner på treårs-stigens øverste trinn.

Nasjonal serie forplikter

- Det er sikkert en del som synes dette er en for stor økning, men vi mener at når vi har en nasjonal 2. divisjon, så må klubbene kunne klare et slikt løft. Forbundsstyret er enig med oss og gjorde et enstemmig vedtak som er identisk med vårt forslag og høringsuttalelse, noe vi naturligvis er meget godt fornøyd med. Nyordningen vil utvilsomt bety veldig mye for våre drøyt 20 klubber i 2.divisjon, men ikke bare for våre klubber. Det er tross alt klubber både lenger sør og vest i landet som har store reiseutgifter for å kunne være med i denne nasjonale serien, sier Øyvind Togstad og legger til:

- Også reisekassen for eliteserien og 1.divisjon er blitt økt. Der har vi hatt en tett dialog med våre eliteklubber, ikke minst Bodø HK. Økningen på innbetaling til reisekassen for de to øverste divisjonene er 10 000 kroner per sesong. Fra dagens 15 000 ender vi da opp med 45 000 kroner i 2020/21-sesongen.

Mer rettferdig

 - Den nye modellen mener vi er mye mer rettferdig enn den eksisterende, og vi er selvsagt meget godt fornøyd med forbundsstyret på dette området.

Eirik Engelsen vil på sin side gjerne gi en klapp på skulderen til styret i Region Nord:

- Den nye reisekassen blir enormt viktig spesielt for klubbene i nord. Det er mange dugnadsdrevne klubber hvor man nå både bukker og takker for den nye modellen. Jeg tror at nyordningen vil bidra til at det både gror frem nye håndballmiljøer og også styrker eksisterende miljø. Og en opptrapping som den vedtatte for 2.divisjon, er tross alt ikke snakk om astronomiske summer. Så en stor takk til regionstyret som har stått hardt på for å få gjennom denne ordningen.

 Hovedpunktene i forbundsstyrets vedtak

 For alle tre nivå (eliteserie, 1. og 2. divisjon) som omfattes av ordningen, videreføres kilometeravstand som grunnlag for reisekasse-ordningen.

Likt er også at økningen skjer i tre etapper frem til og med 2020/21-sesongen.
Reisekassen presenteres for klubbene før hver sesong så fort terminlisten er publisert.
Ordningen skal evalueres i 2020.

 Eliteserien og 1. divisjon

 • I dag betaler alle klubber inn 15 000 kroner til reisekassen.
 • De tre neste sesongene økes dette beløpet hver sesong med 10 000 kroner.
 • Innbetaling for 2020/21-sesongen blir da 45 000 kroner per klubb som gjør at det blir 780 000 kroner til fordeling per avdeling.
 • Tak for prosentandel av total reisekasse som kan utbetales til en klubb, settes før hver sesong i hver avdeling.
 • Andel av gjennomsnitt reiseavstand en klubb må ha oppnådd for utbetaling fra reisekassen, settes før hver sesong i hver avdeling.
 • Inntil 10 prosent av totalsummen kan fordeles etter skjønn etter kriterier som tilgjengelighet på flyavganger og behov for overnatting. I eliteserien gjøres skjønnsmessig vurdering i samarbeid med Norsk Topphåndball.

 2. divisjon

 •  I dag betaler alle klubber inn 5000 kroner til reisekassen.
 • Neste sesong økes dette beløpet med 10 000 kroner – i de to påfølgende sesongene med 5000 kroner.
 • Innbetalingen for 2020/21-sesongen blir da 25 000 kroner som gjør at reisekassen blir på 1,44 millioner kroner for hvert kjønn.
 • Tak for prosentandel av total reisekasse som kan utbetales til en klubb, settes før hver sesong for hvert kjønn.
 • Andel av gjennomsnitt reiseavstand en klubb må ha oppnådd for utbetaling fra reisekassen, settes før hver sesong for hvert kjønn.
 • Inntil 10 prosent av totalsummen kan fordeles etter skjønn etter kriterier som tilgjengelighet på flyavganger og behov for overnatting.