Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seriereglement 2018/19

Seriereglement for TrønderEnergi-serien og NordNorge-serien - Sesongen 2018/19.

NHF er i gang med et arbeid for å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge. Dette kan føre til endringer i de påfølgende regler og bestemmelser for sesongen 2018/19.

Seriereglementet kan lastes ned i PDF-format her.

Legg merke til disse endringene:

Oppdatert 11. juni 2018: 5. Spillesystem, side 7, nederste punkt for Jenter/Gutter 16 og 18 er fjernet.

Oppdatert 26. september 2018: 3. Deltakeravgifter, side 4, Feil totalsum for Jenter/Gutter 10 år, samt 6,7,8,9 år sone Trondheim.

Oppdatert 11. oktober 2018: 17. Utgiftsdekning til dommere og observatører, side 16; "klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest sju -7- virkedager etter kamp mottatt regning.

Serien i Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 8. september 2018 til 31. mars 2019. Unntatt fra dette er klassen J/G 14 i TrønderEnergi-serien som pga. Sluttspill må være ferdigspilt innen 17. mars 2019. Lokale tilpasninger kan være nødvendige. Dette planlegges ut fra Norges Håndballforbunds Generalterminplan (GTP).

OBS! Alle påmeldinger av lag til seriene og dommere skal gjøres via TA.

Frist: 30. april 2018 kl. 23:59 for alle klasser.

Unntak: Mini- og 10-årsklassene i Trondheim, der påmeldingsfristen er 15. august 2018.           

Deltakeravgiften og innkrevingen av denne blir slik:

Klasse                              

1. juni 2018

1. oktober 2018

1. februar 2019

Totalt

Kvinner og Menn 3.div.

Kvinner og Menn 4.& 5.div.

3.335,-
2.000,-

3.335,-
2.000,-

3.330,-
2.000,-

10.000
 6.000,-

Toppserien 16 og 18 år         

1.870,-

1.870,-

1.870,-

5.610,-

Jenter/Gutter 15, 16, 18 år                                   

1.870,-

1.870,-

1.870,-

5.610,-

Jenter/Gutter 14 år

1.780,-

1.780,-

1.780,-

5.340,-

Jenter/Gutter 11/12/13 år 

1.680,-

1.680,-

1.680,-

5.040,-

HU-håndball 

 

 1.000,-

 

1.000,-

Jenter/Gutter 10 år

 

 1.630,-

   815,-

2.445,-

6,7,8,9 år sone Trondheim

 

 1.630,-

   815,-

2.445,-

 

 

 

 

 

 

Alle lag gis, så langt det er mulig, et tilbud på minimum 14 kamper i løpet av sesongen. RN tar forbehold om at dersom lag trekker seg eller lignende, kan det medføre at det blir færre kamper.
Påmeldingsavgift som utfaktureres 15. mai 2018 betales ikke tilbake ved senere trekking av lag.

Etterpåmeldte lag
Lag som meldes på etter 1. mai 2018 kan ikke uten videre påregne at påmeldingen aksepteres. Aksept forutsetter at det er ledig plass i avdeling og som i tillegg ikke er til vesentlig besvær for de andre lagene i avdelingen.

Lag som melder seg på etter 1. mai 2018 vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr.1.500,-. Dette gjelder ikke lag i klassene 10 år og yngre.

Minihåndballaktivitet/Minihåndballdager
På dager arrangert gjennom RN betaler hvert av de deltakende lagene kr. 400,- pr. arrangement, dette inkluderer halleie og premiering. Egen innbydelse vil bli utsendt for hvert enkelt arrangement.

INTENSJON ANTILAG
Antilag betyr at de to -2- involverte lagene ikke har tidskolli sjoner knyttet til kampgjennomføring.Således kan spillere/ledere delta for de to -2- aktuelle lagene.

Alle påmeldte lag i klassene J/G 12 og eldre kan velge ett (1) antilag.

Antilag betyr at de to lagene i utgangspunktet ikke skal ha kamper til samme tidspunkt, men kan spille samme dag. Antilagskollisjoner vil unngås så langt det lar seg gjøre.

Antilag må meldes inn ved påmelding til seriespillet. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, f.eks. flere kamper på hjemmearrangement eller reise sammen til bortekamper.

Iht. §20 i NHF’s Reglement for lisens og deltakerberettigelse gjelder følgende:
En spiller i klassene J/G18 og under kan spille 5 obligatoriske kamper i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.
Brudd på bestemmelsen behandles som brudd på spilleberettigelse (tapt kamp og gebyr).

Det er frimerkeforbud i alle klasser fra og med J/G16 og yngre. Spillere under 16 år kan bare delta i egen klasse samt én klasse over i forhold til de offisielle klassene; 10, 11, 12, 14, 16 og 18 (jfr. NHFs Lisens og deltakerberettigelse §15).

 • Minihåndball – Jenter og Gutter 6-9 år (født i 2009 eller senere)
  • Tilbudet tilrettelegges som helgeturneringer.
  • Klubb, sone eller regionen er ansvarlig for gjennomføring av arrangement.
  • Påmelding til arrangør i hvert enkelt tilfelle.

Det spilles 4-er håndball uten avkast – se egne regler for dette på www.handball.no

I klassene J/G 7 - 9 år skal det være minihåndballmål. I sone Trondheim spilles det aktivitetsserie i klassen J/G 7-9 år i perioden oktober til mars. Det meldes ikke inn resultat av kamp og derfor ingen tabell i disse klassene.  Resultattavle i hallen benyttes ikke.

RN kan på vegne av arrangør sende ut innbydelse til de aktivitetene som arrangeres. Alle minihåndballdager publiseres på www.handball.no med link til arrangør.

 • Jenter og Gutter 10 år (født i 2008 eller senere)

Det spilles aktivitetsserie som seriespill i hele regionen. Det spilles 6-er håndball uten avkast – regler for dette finnes på www.handball.no. I klassene J/G 10 år skal målene ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm (=nedsenket tverrligger).

Det meldes ikke inn resultat av kamp og derfor ingen tabell i denne klassen.
Resultattavle i hallen benyttes ikke.

 • Jenter og Gutter 11 år

Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill, dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte lag i klassen.  Hvis ikke, flyttes lagene opp til lokal/sonevis 12-årsserie.

Det spilles 6-er håndball uten avkast – regler for dette finnes på www.handball.no

I klassene J/G 11 år skal målene ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm (=nedsenket tverrligger). Det meldes inn resultat av kamp, men ingen tabell i denne klassen.

---

INTENSJON VEDR. SAMMENSETNING I AVDELINGER 12-16 ÅR

Alle avdelinger vil i prinsippet settes sammen av lag med geografisk nærhet til hverandre.NHF’s visjon om «Håndball for alle» vi l imidlertid i noen sammenhenger bety at det for enkelte lag kan føre til noe mer reising. I tillegg vil det for klassene 14-16 bli søkt hensyntatt antatt nivå.

---

 • Jenter og Gutter 12 år

Det spilles i geografisk sammensatte avdelinger.

 • Jenter og Gutter 13 år

Det spilles i avdelinger som primært er tilpasset geografisk. Klassen tilbys alle klubber, forutsatt at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

 • Jenter og Gutter 14 år

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som samtidig er best mulig tilpasset geografisk.

 • Jenter og Gutter 15 år

Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som  samtidig er best mulig tilpasset geografisk. I likhet med J/G13 år forutsettes at dette ikke medfører et redusert lokalt spilletilbud i klassen over.

 • Jenter og Gutter 16 år

Klubbene melder på til to -2- nivåer :

  • Toppserien (2 avdelinger i J16 og i G16; hvorav den ene i Nord-Norge)
  • 2.divisjon (hvis lavterskeltilbud ønskes, angi dette ved påmelding)

  • Toppserieavdelingene består av inntil 12 lag.
  • Eventuelle kvalifiseringskamper gjennomføres 25. og 26. august 2018 såfremt mange påmeldinger til Toppserien.
  • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
  • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien. Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
  • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Toppserien (søkn.frist: 01.05.2018) -spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.
  • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2.divisjon.
 • Jenter og Gutter 18 år:

Klubbene melder på til to -2- nivåer :

  • Toppserien (2 avdelinger i J18 og i G18; hvorav den ene i Nord-Norge)
  • 2.divisjon

Det gjennomføres hel serie på begge nivåer.

  • Toppserieavdelingene består av maks. 12 lag.
  • Eventuelle kvalifiseringskamper skal gjennomføres såfremt mange påmeldinger til Toppserien.
  • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I tillegg må deltakende lag være forberedt på deltakeravgift til dekking av andre arrangementskostnader.
  • Klubber kan kun delta med ett lag i Toppserien. Unntak: Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre påmeldte lag enn 12.
  • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Toppserien (søkn.frist: 01.05.2018) -spillere kan imidlertid kun spille for ett lag.
  • Lag som ikke kvalifiserer seg til Toppserien, spiller i 2.divisjon.

 • Senior
  • 3. divisjon: Maks 4 avdelinger for hvert kjønn à 12 lag, hvorav maks. 2 avd i Nord-Norge. Avdelingsvinnerne spiller kvalifisering etter sesongslutt for å bestemme hvilke lag som rykker opp til 2.divisjon (avhengig av antall tildelte plasser). Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling forbundet med kvalifiseringen. I utgangspunktet rykker lag nr. 11 og 12 i hver avdeling ned til 4.divisjon. Såfremt flere lag rykker ned fra enn opp til 2. divisjon, skjer tilsvarende forskyvning fra 3. til 4. div.
  • 4. divisjon: 4 avdelinger à 12 lag, der vinnerne rykker opp.
  • 5. divisjon: Antall avdelinger er avhengig av resterende antall påmeldte lag. Vinnerne rykker opp til 4. divisjon avhengig av antall «ledige» plasser.

Det kåres avdelingsvinnere i 3. divisjon, 4. divisjon og 5. divisjon.

Lagene kan bli plassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultat.
Såfremt vegring for opprykk, vil ingen lag lavere enn fjerdeplass rykke opp.

 • Serie for utviklingshemmede

Håndball for utviklingshemmede betegnes HU. Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale serier for lag som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede. Registrerte lag får egne invitasjoner.

 • Dommerutgiftsfordeling

Det vil bli gjennomført dommerutgiftsfordeling (avdelingsvis) i sesongen 2018/2019 for 3. divisjon, 4. divisjon, 5. divisjon, J/G 18 år og Toppserien 16 i Nord-Norge.

Sluttspillene vil spilles i ett av våre regionale anlegg:

J/G 14:

5.-7. april 2019 (forbehold i forhold til nasjonal GTP)

 • Lag til sluttspill:

Antall lag til Sluttspill fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2018.

Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys sluttspillplass til de neste plasserte lag  i avdelinga.

Vegringsfrist: 10. mars 2019.

NB! For å kunne delta i sluttspillet, må det spillende laget ha møtt til alle sine serie-kamper.

Hvert deltakende lag i sluttspill skal betale en sluttspillavgift pålydende kr.2.500,- til dekning av arrangementskostnader.

Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i sluttspillet.

Reisekasse sluttspill

 • Samtlige deltakende lag i de klasser det arrangeres sluttspill skal betale inn kr. 300,- til reisekassen sammen med deltakeravgiften.
 • Reisekassen fordeles på de lag som reiser over 300 km totalt.
 • Reiselengde beregnes fra klubbadresse til spillested.
 • Summen i reisekassen deles på det totale antall kjørte kilometer over 300 km for aktuelle lag. Det beløpet som da framkommer er det tilskuddet lagene får for hver kjørte kilometer over 300 km.
 • Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill

Det skal være nøytrale dommere i alle klasser i sluttspillet.

J/G14 og J/G16:

26. – 28. april 2019 i Tromsø (forbehold i forhold til nasjonal GTP)

Lag til Nord-Norsk mesterskap:
Antall lag til mesterskapet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2018. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys plass til de neste plasserte lag i avdelinga.

Vegringsfrist: 10. mars 2019.

NB! For å kunne delta i mesterskapet, må det spillende laget ha møtt til alle sine serie-kamper.

Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i hver klasse i mesterskapet.

Utgiftsfordeling Nord-Norsk mesterskap:
Det er utgiftsfordeling mellom alle deltakende lag når det gjelder: reiseutgifter, dommerutgifter, hall-leie, evt. kostnader til interntransport. Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550km og/eller 7 timer reise én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander, legges det rimeligste av fly/bil/buss til grunn. Benyttelse av fly skal godkjennes av Region Nord før bestilling bekreftes.

Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres.
Ved reise med bil gjelder følgende: kr. 0,80 pr.km for inntil 17 personer pr.lag + eventuellbom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde.

Dommere i sluttspill
Det skal være nøytrale dommere i mesterskapet.

Klasser

Premiering

Aktivitetsklasser 6-11 år

Medaljer til alle spillerne

Avdelingsvinnere 12 år

T-skjorte til 16 utøvere

Avdelingsvinnere  13 og 14 år

Diplom til klubben. T-skjorte til 16 utøvere

Avdelingsvinnere  15 og 16 år 2.div.

Diplom til klubben. T-skjorte til 18 utøvere

Vinner Toppserien 16 og 18 år

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til 18 utøvere

Avdelingsvinnere senior

Diplom til klubben

 

 

Sluttspill / Nord-Norsk mesterskap

Sluttspillmester / Nord-Norsk mester

Diplom og premie til klubben. T-skjorte til spillerne.

Tapende finalist

Diplom og premie til klubben.

• INTENSJON •
Intensjonen med dispensasjons-reglementet er at spillere som ellers ikke har et spilletilbud, skal kunne delta i håndballkamper. Disse spillerne skal benyttes med «sunn fornuft» av trenerne / laglederne, hvis disse spillerne viser seg å være fysisk / ferdighetsmessig overlegen lagene han/hun spiller mot. Spillere med dispensasjon skal ikke benyttes for «å toppe» et lag.

Dispensasjoner
Det gis, etter søknad, dispensasjoner for inntil tre –3- spillere pr. årsklasse i serien (Grensen på tre -3- spillere er satt med bakgrunn i at tre -3- spillere er mindre en halvparten av et spillende lag, mens fire -4- spillere er over halvparten av et spillende lag)

Dette gjelder i alle klassene med unntak av senior.

  • Det gis dispensasjon kun til ett år overårige spillere.
  • Det kan benyttes to -2- spillere på banen om gangen (uavhengig av spilleposisjon).
  • Søknaden må være godkjent av NHF/RN (skriftlig bekreftelse utstedes).
  • Bekreftelsen må uoppfordret fremvises før hver kamp det aktuelle laget spiller og anmerkes i kamprapporten.

I svært spesielle og godt begrunnede tilfelle kan det søkes om dispensasjon ut over ovenstående. Disse sakene kan innvilges etter lokal forankring i sonen.

Skoledispensasjon

I klassene J/G 14 og yngre kan spillere delta i samme aldersklasse som sine klassekamerater. I slike tilfelle må det søkes om dispensasjon og laget kan delta i sluttspill.

Funksjonshemmede
Det kan gis dispensasjon for funksjonshemmede spillere. Dette behandles i hvert enkelt tilfelle. Om laget kan komme til sluttspill, eller bli avdelingsvinner, avgjøres av behandlende instans, og graden på funksjonshemming på spilleren(e).

Lag med dispensasjonsspillere kan ikke delta i Toppserie og heller ikke delta i eventuelt sluttspill/Nord-Norsk mesterskap. (Unntak: innvilget Skoledispensasjon og Funksjonshemmede). Lag med dispensasjonsspillere kan ikke bli avdelingsvinner.                                                                                         

Misbruk av dispensasjon
Om et spillende lag bryter betingelsene for dispensasjonsbestemmelsene nevnt overfor, får denne følgende konsekvens:

 • Det spillende laget gis skriftlig advarsel for brudd på forutsetningene for å benytte dispensasjonsspiller (-e).
 • Ved andre gangs misbruk vil dispensasjonen bli inndratt. I tillegg må poengtrekk påregnes samt gebyr pålydende kr.1.500,- i samsvar med regel om benyttelse av  «ikke spilleberettiget spiller».

Søknader
For at søknaden om dispensasjon skal bli behandlet, må skjema fylles ut. Vi viser til "Søknad for dispensasjon". Søknader sendes inn av klubbens leder.

Innvilget dispensasjon betyr at omsøkte spillere er benyttet. Spillere som er innvilget dispensasjon, kan kun spille i den klassen som disp.søknaden omhandler.

Behandlingstid
Dispensasjonssøknader vil bli behandlet fortløpende.

Jenter på guttelag

  • Inntil 3 jenter med riktig alder kan benyttes på guttelag i klassene 12,13 og 14 år.
  • I klassene 11 år og yngre kan det fritt benyttes jenter på guttelag.

Gutter på jentelag
I prinsippet er det ikke anledning til å benytte gutter på jentelag. Det kan i svært spesielle tilfelle søkes for klassene J/G14 og yngre.

• INTENSJON •
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag

Søknad sendes til NHF/RN. I søknaden må det framkomme at samarbeidet er nødvendig for å gi et spilletilbud. Antall spillere på de lag som søker om «sammensatt lag» må angis.

De lag som søknaden omhandler må ha naturlig geografisk samhrighet («naboklubber»).

Det laget som står først i søknaden er ansvarlig for laget i henhold til NHF`s lover, bestemmelser og reglementer, inkludert sanksjonsreglement.Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For alle klasser kan regionstyret, etter fastsatte retningslinjer godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for én (1) sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om god­kjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

1. SØKNAD OM OMBERAMMING

Alle søknader om omberammelse skal ha oppført nytt kamptidspunkt avtalt med motstander.

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL sendes elektronisk via TA senest 5 virkedager før opprinnelig kampdato. I de tilfelle det e r behov for omberamming av akutte årsaker, jfr. nedenstående pkt.2.6 og 2.7, skal ny dato for terminfestet kamp være RN i hende senest 10 virkedager etter opprinnelig kampdato. Ansvarlig for dette er laget som var årsak til omberammingen. Såfremt klubbene ikke blir enige om nytt kamptidspunkt innen 10 dager, vil RN fastsette nytt kamptidspunkt.Fastsatt omberammelsesgebyr vil bli fakturert.

-       Kamper som ikke er spilt innen siste dato for kampavvikling, vil bli satt til 0-IM og tapt kamp for laget som utsatte kampen. Videre vil det bli gebyr til laget som får ”ikke møtt” til kamp.

2. FØLGENDE ÅRSAKER GIR GRUNN FOR OMBERAMMING

 2.1. Representasjon på landslag

Når minimum en spiller tas ut til landslagstrening, samling (regionalt eller sentralt) eller kamp, vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på.

 

2.2. Representasjon på regionslag/Bylag

Når minimum en spiller tas ut til regionlagskamper, eller regionlagstreninger vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for det laget der spilleren deltar på.

Eks: Når en spiller kalles inn til J/G 17 NM-samling gis det omberammelse for det lag, denne personen spiller på – J/G18. Men ikke på andre lag spilleren deltar på.

 

2.3. Deltakelse i NM Senior og NM junior

NM senior: Seniorkamper og kamper for evt. antilag.

NM junior: J/G 18-kamper, også evt. antilag.

 

2.4. Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år

Kollisjoner med seriekamper for J/G 18 og J/G 16, samt kollisjon med oppmeldt antilag.

 

2.5. Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser, og klubbjubileer

Dersom minimum 3 spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsleir, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse fra skole eller kirke må vedlegges søknaden.

 

2.6  Epidemier/Sykdom

Sykdommer hvor det er forbud mot fysisk aktivitet, gir grunn for omberammelse. Legeattest må være innsendt senest 5 virkedager etter opprinnelig kampdato.

 

2.7  Andre sykdommer (gjelder ikke skader og langtidssykdom)

Dersom minimum tre -3- spillere ikke kan delta i kamp pga. sykdom og det kan fremskaffes attest fra lege eller bekreftelse fra skole, arbeidsgiver el. lign, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Dette gjelder J/G 12 år eller eldre. Attesten må være innsendt senest 5 virkedager etter opprinnelig kampdato.

 

2.8. Pålegg fra NHF

Pålegg fra NHF eller RN om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberammelse.

 

2.9. Andre årsaker

Kamper kan søkes omberammet pga andre årsaker. Kampen bør da være avtalt spilt før opprinnelig kampdato, samt at motstander må ha godkjent flyttingen.

Dersom lagene ikke blir enige om ny dato/tidspunkt spilles kampen som terminfestet      

 • Kvinner og menn senior

må være fylt 16 år (fødselsdato)

 • Jenter/Gutter 18 år

må være født 2000 eller senere

 • Jenter/Gutter 16 år

må være født 2002 eller senere

 • Jenter/Gutter 15 år

må være født 2003 eller senere

 • Jenter/Gutter 14 år
 • Jenter/Gutter 13 år

må være født 2004 eller senere
må være født 2005 eller senere

 • Jenter/Gutter 12 år
 • Jenter/Gutter 11 år

må være født 2006 eller senere

må være født 2007 eller senere

 

 

Aktivitetsklasser.

 • Jenter/Gutter 10 år

må være født 2008 eller senere

 • Jenter/Gutter 9 år

må være født 2009 eller senere

 • Jenter/Gutter 8 år

må være født 2010 eller senere

 • Jenter/Gutter 7 år

må være født 2011 eller senere

 

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2018/2019. Det gjelder også for serie og turneringer som hører inn under sesongen, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2019.

Seniorklassen og J/G 15/16/18 år

Inntil 14 spillere på kampkortet

Klasse J/G 10/11/12/13/14 år

Inntil 12 spillere på kampkortet

Klasse J/G 7/8/9 år

Inntil   8 spillere på kampkortet

Følgende spilletider gjelder:

Kvinner og menn senior   

2 x 30 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 18 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 15 og 16 år 

2 x 25 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 13 og 14 år

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 12 år 

2 x 20 min. - 10 min. pause

Jenter/Gutter 11 år                              

             2 x 15 min. – 10 min. pause

Jenter/Gutter/Barn 10 år

            2 X 15 min. –  5 min pause

HU-serien

             2 x 15 min. - 10 min pause

 

 

Spillereglenes pkt.10.1 tilsier at lagene skal skifte side før 2.omgang.

Aktivitetsserien:

Jenter/Gutter/Barn 10 år

2 x 15 min. - 5 min. pause

Jenter/Gutter 6år, 7 år, 8 år og 9 år 

2 x 10 min. - 5 min. pause

RN følger retningslinjene fra Norges Håndballforbund:

Klasse

Ballstørrelse

G18 og herrer sr.

Ball nr. 3

J/G 15, J/G 16, J18, kvinner sr.

Ball nr. 2

J/G 13, J/G 14

Ball nr. 1

J/G 12, J/G 11, J/G10

Ball nr. 0

J/G 8/9

Ball nr.00

J/G 6/7

Mykball  Ball nr.00

Som i Norges Håndballforbunds øvrige regioner er det klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år.

Hver klubb må stille med minst én -1- aktiv dommer (helst over 16 år), og en -1- aktiv dommer for hvert 3. påmeldte lag fra klassene J/G11 og høyere.

Eks.

1 lag

= 1 dommer

3 lag

= 2 dommere

6 lag

= 3 dommere osv.

De lag som ikke kan stille nok dommere, må betale et gebyr på kr.5.000,- pr. dommer som mangler (se for øvrig pkt.21 Gebyrer, underpkt.H)

 • For å bli regnet som aktiv, må hver dommer  dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen.
 • Dommere som dømmer mer enn 50 kamper i løpet av sesongen, teller som  to -2- i  kvotesammenheng. Alle barnekampledere i klubben teller som en -1- dommer.

Grunnlaget på kvoten er aksept av dommerpåmeldingen, samt antall dømte kamper.

Aktive dommerutviklere vil telle med på vedkommende klubb sin kvote ved å ha bistått dommere i klassene J/G14 og eldre på minimum 10 kamper pr. sesong. Antall innmeldte/innsendte prestasjonsskjema dommer til NHF/RN danner grunnlaget.
Klubbens aktive Dommerkontakt teller med på kvoten såfremt:

  • Dommerkontakten er registrert i SportsAdmin (SA) innen 31.05.2018
  • Dommerkontakten har ansvaret for minst én dommer
  • Dommerkontakten er å anse som aktiv såfremt kortfattet rapport om dommerarbeidet i klubben blir levert Administrasjonen i RN innen 15.04.2019.

Dersom antall kamper ikke er mulig å oppnå ut i fra geografiske hensyn, kan administrasjonen gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering. Hvis en dommer ikke møter til oppsatt dømming uten å ha meldt forfall, vil klubben bli bøtelagt. Skulle dommeren utebli fra 3 oppmøter, vil vedkommende dommer bli strøket, og klubben må skaffe en ny dommer for å oppfylle kvoten.

Nyinnmeldte klubber får en overgangsperiode på 2 sesonger til å utdanne de dommere de trenger i forhold til retningslinjene. I disse to sesongene slipper da klubben å betale gebyr for ”for få dommere”.

35% av samlede gebyr iht. kvotebestemmelsene benyttes til å stimulere klubber som har store og gode dommerutviklingsmiljø.

Aktivitetsserie og Minihåndball-arrangement
Kamper i klassene J/G 7, 8 og 9 år vil bli dømt av kampledere som klubben selv sørger for, til sine hjemmekamper.

En eventuell utgiftsdekning til disse dommerne bestemmes av klubben selv.

Nøytrale dommere
Nøytrale dommer benyttes i : Toppseriene J/G16 år og J/G18 år samt senior med unntak av 5. div.

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

3. divisjon

kr. 550,-

4. divisjon                      

kr. 350,-

5. divisjon  

kr. 300,-

Jenter/Gutter 18 år

kr. 350,-

Jenter/Gutter 16 år

kr. 300,-

Jenter/Gutter 15 år  

kr. 275,-

Jenter/Gutter 13 år og 14 år

kr. 190,-

Jenter/Gutter 12 år

kr. 170,-

Jenter/Gutter 11 år

kr. 150,-

Jenter/Gutter 10 år

kr. 100,-

HU

kr. 100,-

Dommerne kan ikke kreve dobbel sats fordi om man må dømme alene.

Dommerne skal ha oppgjør over bankkonto !

Klubber skal overføre dommeroppgjør snarest og senest sju -7- virkedager etter mottatt regning. Når klubben/laget skal utbetale honorar for en kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

Utbetaling for kun én kamp:

 1. «Betaling kamp «Kampnummer» den «dato». Utbetaling for flere kamper/hele arrangement:
 2. «Betaling arrangement i «Navn på hall» den »dato». Klubber som unnlater dette kan ilegges gebyr pålydende kr. 500,-

Spørsmål om dommerregninger.
Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på 480 68 181, eller e-post: nhf.rn@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt!

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at et av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Arrangør, evt. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

Bilgodtgjørelse/Diett (følger Statens satser)
Disse er pr. 01.01.2018:

For kjøring med egen bil i oppdrag for RN 

3,50 pr. km.

Pr. passasjer  

1,00 pr. km.


En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig.

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med RN.

Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats:

https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

Diett u/overnatting

Fra 6 til 12 timers fravær 

kr. 289,-

Over 12 timers fravær

kr. 537,-

Diett m/overnatting 

Over 12 timers fravær                              

Kr. 733,-

Fratrekk på 20 % av døgndiett for frokost, fratrekk på 30 % for lunsj og fratrekk på 50 % for middag

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjem met, og disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdragsamme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Med referanse i NHFs Lover, Bestemmelser og Reglement angående diskvalifikasjon for  tredje gang i sesongen, gjelder dette også i RNs serier for klassene: Toppserien  J/G 16, J/G18 og senior.

(jfr. pkt.33 Bestemmelser om administrative forføyninger, §1 underpkt.6)

Arrangør/hjemmelag er ansvarlig for sekretariat og der det er aktuelt, salg av billetter, samt utbetaling av utgifter til dommere.

Arrangører vil bli satt opp av NHF RN. Dette vises på www.handball.no, under arrangørdagbok -velg klubb.

På kamper hvor det ikke er oppnevnt arrangør, er hjemmelaget arrangør.

Anbefalte billettpriser:

Voksne

kr. 50,-

Barn              

gratis

Fra fylte 16 år betales voksenbillett. Billettinntektene tilfaller arrangør. Dommerne skal mottas i hallen av DommerVert/en representant for arrangørklubben.

Sekretariat
Sekretariatet skal betjenes av 2 voksne personer.

Gjøremål før kampen:

  • Sørge for at elektronisk kamprapport (LIVE) kan benyttes.
  • Påse at laglederne signerer kamptropp

Gjøremål under kampen:

  • Betjene kampur og resultattavle (ikke resultattavle i klassene 10 år og yngre)
  • Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid.
  • Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed om når utvisningstiden er ute.
  • Ha oversikt over scoringer.
  • Hjelpe lagene med lags time-out (stoppe klokka samtidig som lydsignalet gis)

Gjøremål etter kampen:

  • Sørge for at dommerne signerer kamprapport.
  • Ikke nødvendig med signering av lagledere hvis signering er gjennomført før kamp.
  • Motta dommerkvitteringene og påføre dommerutgiftene i kamprapporten for klassene J/G 18 år og senior (pga dommerutgiftsfordeling)
  • Melde inn resultatet via TA eller appen «Min Håndball». Det vises forøvrig til Regel 18 om tidtaker og sekretær i NHF’s Spilleregler.

Når dommer(e) ikke møter:
Dersom de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller   hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

  • Kan ikke (en) autorisert(e) dommer(e) skaffes plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen kan i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e), eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er).
  • Kampens gyldighet er i et slikt tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Dommervert:
Det skal være dommervert på alle kamper/arrangement. Disse skal være utstyrt med dommervertvester. Disse skal være tilgjengelige som støtte og hjelp til dommerne under kamper. Dommervertinstruksen ligger på vår hjemmeside.

Når lag ikke møter:

Det vises til NHF’s Kamp og konkurransereglement §§26 og 27;

Det er bortelagets ansvar å besørge sin tilreise slik at kampen kan starte på oppsatt tidspunkt. Bortelaget må i sin reiseplanlegging ta høyde for at forsinkelser og/eller uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis plikter bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler, for å kunne gjennomføre reisen.

I de tilfeller der det viser seg ikke mulig å kunne gjennomføre reisen som følge av forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne søke om at kampen settes opp på nytt.

Dersom bortelaget må avbryte sin tilreise skal kampmotstander og dommere umiddelbart kontaktes.

Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte RN for å få godkjent ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til RN innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.

Note: Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper dagen før kampdag på grunn av at det meldes dårlig vær. Årsaken til dette sier seg selv. Vær endrer seg, og værmeldinger frem i tid stemmer ikke alltid.

Det er muligheter til å søke om å få arrangere turneringer.
Søknad om turnering finner du på www.handball.no under Kampaktivitet.
Søknadene sendes til aktuell Klubbrådgiver og vil bli behandlet fortløpende.

Felles turneringsdirektiv for hele NHF;

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/andre-kamptilbud/turneringer/

sier bl.a. følgende:
Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:
Turneringsperiode settes primært til 16.4. – 14.9. Serieperiode settes til 15.9. – 15.4. Regionene kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill (ref. pkt.1 Sesongvarighet)

I serieperioden kan turneringer godkjennes i: høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie.  
Konsekvenser for brudd på bestemmelsen:

 1. Gebyr
 2. Utestengelse fra aktivitet

Det vil mao. IKKE bli gitt tillatelse til å arrangere turneringer i perioder med seriespill eller sluttspill/Nord-Norsk mesterskap.

Forutsatt godkjennelse fra NHF, vil seriespill i Nord-Norge bli unngått berammet i forbindelse med:

  • Harstad SparebankCup       16.-18. nov 2018
  • Nyttårsturneringa i Tromsø  4.-6. jan 2019
  • Altaturneringa                  1.-3. feb 2019

Det kan søkes om turneringer andre steder i Nord-Norge de samme helgene.

Søknader om arrangementer skal godkjennes av NHF RN, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til.

A) Etteranmeldte lag etter 1. mai: kr.1.500,- hvis aksept.

B) Lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 31. august 2018 og gjennom sesongen:

         Seniorklasser           kr.10.000,-

         18, 16, 15, 14, 13     kr.  5.000,-

         Øvrige klasser          kr.  3.000,-

Deltakeravgift for hele sesongen må i tillegg betales. Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling i de klassene hvor dette gjennomføres.

Såfremt 1.kamp mellom to -2- lag er spilt og det ene laget trekkes i løpet av sesongen
eller ikke møter til kamp 2, kan motstander kreve refundert 50% av sine reiseutgifter (avstandstabeller i Gule side benyttes), forutsatt at samlede reiseutgifter utgjør mer enn kr.10.000,-. I slike tilfelle administreres dette av RN, og utbetaling effektueres etter at innkreving er gjennomført.

 C) Lag som ikke møter til kamp:

Laget taper kampen og ilegges følgende gebyr:
 

Seniorklasser           

kr.10.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

18, 16, 15, 14, 13

kr. 5.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

Øvrige klasser

kr. 3.000,-

+ antatte billettinntekter og påløpne utgifter

 

D) En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr.1.000,-

E) Arrangør som unnlater å benytte LIVE/elektronisk kamprapport, ilegges et gebyr på kr.300,-.

F) Arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, kan ilegges et gebyr på kr.500,- + dommernes utgiftsdekning.

G) Dommere som ikke møter til oppsatte kamper, ilegges et gebyr på kr.250,- ved førstegangs uteblivelse. Ved andre gangs uteblivelse, ilegges et gebyr på kr.400,- og dommeren tilskrives av RN som vurderer utelukkelse for videredømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb.

H) Dommerkvote = antall dommere i forhold til antall aktive lag pr.1. mai 2018. Klubber som mangler dommere i forhold til antall lag, ilegges et gebyr på kr.5.000,- pr. manglende dommer. Utregningsdato og utfakturering  for dette er pr.1. juni 2018 på grunnlag av antall påmeldte lag. Deretter kontroll og justering etter endt sesong.

I)    Omberamming etter pkt. 2.1 - 2.8 er gebyrfrie.

Omberammingsgebyr etter pkt. 2.9 er:
kr.   500,- ved omberammingssøknad senest 30 dager før terminfestet kamp

kr.1.000,- ved omberammingssøknad senest 10 virkedager før terminfestet kamp

kr.2.000,- ved omberammingssøknad  5-9 virkedager før terminfestet kamp.

Lag som omberammer kamper uten å gi melding til regionen, ilegges et gebyr på kr.5.000,-

 

J) Brudd på klisterforbudet i klassen mini til 14 år medfører et gebyr på kr.1.000,- ved første-

gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse vil klubben og lag­

bli anmeldt til domsutvalget i

NHF, i tillegg til gebyr på kr.2.000,-  I tillegg må gebyr fra hall påregnes.

K) Protester

Protestgebyret er pr. dato kr.750,-

  • Protester følger NHF’s Lover, Bestemmelser og Reglementer.
  • Innsendt protest skal være underskrevet av klubbens leder.
  • Betales inn på konto: 4242.05.01514 og merkes hva det gjelder.