Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 1

Hovedmål
Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Innlærings- og deltakerfokus.

Minimumsvarighet
45 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå). NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 1 skal det gjennomføres minimum 45 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 2 eller ikke NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør

Opptakskrav
Ingen opptakskrav

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Autorisasjon som Trener 1
Autorisasjon kan gis når en trener har: Tilfredstilt kompetansekravene som er satt. Deltatt på minimum 80 % av undervisningen, det vil si 80% på hver modul. Gjennomført obligatorisk praksis. NHF autoriserer. Autorisasjonen vil være synlig på din idrettCV når du logger deg på Min idrett

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere. For å være kurslærer på Trener 1 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF har ansvar for organisering av kurs. Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Mål
Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging for å kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe.
Eksemplifisering gjennom leker og stafetter der bruk av ball skal stå sentralt

Arbeidsformer
Teori: emne 1 og 2
Praksis: emne 3 og 4

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Treningsplanlegging
Hvorfor planlegge?
Hva tar du hensyn til når du planlegger?
Håndballens egenart
Hva består en treningsøkt av?

EMNE 2: Treningsøkta
Mål for økta
• Hva ønsker vi å oppnå?
Øktinnslag, varighet
• Variasjon
• Progresjon
• Individualisert

EMNE 3: Oppvarming, hoveddel og avslutning
Oppvarming – generell og spesifikk oppvarming
Prestasjonsfremmende oppvarming
Hoveddel – øktas tema
Avslutning – innhold

EMNE 4: Framlegging av arbeid
Gruppevis legg fram:
Oppvarming
Hoveddel
Avslutning

Mål
Deltakerne skal få en innføring i øvelser for kjerneaktivitet med hovedvekt på koordinative ferdigheter

Arbeidsformer
Teori: emne 1 og 3
Praksis: emne 2

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Barn i bevegelse i relasjon til vekst og modning
Barns vekst og utvikling som individ og gruppe
• Fysiologisk utvikling
• Modning
• Pubertet
• Forskjeller og likheter på utvikling hos gutter og jenter
Kulturelle forskjeller og deltakelse i idrett for barn / ungdom

EMNE 2: Øvelser for å bli kompis med kroppen
Hva er koordinasjon?
Øvelser som utvikler: balanse, rytme, reaksjon, romorientering, øye-hånd-fot, tilpasset kraft, muskulær spenningsregulering

EMNE 3: Akutt behandling av idrettsskader
PRICE
Kunnskap om LISE

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise kast og mottak, samt metodisk innlæring av kast og mottak.  Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

Arbeidsformer
Teori: emne 1 og 3
Praksis: emne 3,4 og 5

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Kast

Piskekast:
• Fra bakken, fra lufta

Sirkelkast:
• Fra bakken, fra lufta

Støtkast:
• Fra bakken, fra lufta

Skjulte kast:
• fra bakken, fra lufta

Når brukes de ulike kastene?

EMNE 2: Mottak

Med to hender:

• Forfra
• fra siden
• bakfra

En hånd:

• med støttehånd
• uten støttehånd

EMNE 3: Grunnbevegelser
Trening som skaper gode forutsetninger for kast og mottak

Mål
Deltakeren skal få kjennskap til verdigrunnlaget i barnehåndball og viktige prinsipper for tilrettelegging av konkurranseaktivitet for barn.

Arbeidsformer
Teori: alle emnene
Praksis:

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat:
• Teori: 180 minutter
• Praksis:

EMNE 1: Verdier og bestemmelser
Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play
Barne- og ungdomsidrett: verdier og bestemmelser
Problemstillinger knyttet til barne- og ungdomsidrett
Inkludering

EMNE 2: Kampaktivitet og konkurransen
Kampens verdigrunnlag

EMNE 3: Konkurranseformer i håndball for barn
De ulike konkurranseformene
Regler

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise skudd, samt metodisk innlæring av skudd. 
Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

Arbeidsformer
Teori: emne 1
Praksis: 2,3 og 4

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Skuddtyper
Kort teoretisk gjennomgang av ulike skudd
• piskeskudd
• sirkelskudd

EMNE 2: Grunnbevegelser
Trening som skaper gode forutsetninger for kast og mottak
Kast med ulike redskap

EMNE 3: Metodisk innlæring av skudd
Skudd fra bakspillerposisjon:

Sirkel og pisk

 • fra bakken
 • fra lufta
 • tilløp
 • mottak

Skudd fra kantposisjon:
Pisk

 • tilløp
 • mottak
 • fra lufta

Skudd fra linjeposisjon:
Pisk

 • mottak
 • vending
 • sats

EMNE 4: Treff trening/skudd presisjon
Ulike øvelser og konkurranser for skuddpresisjon

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise finter og sperrer, samt metodisk innlæring av finter og sperrer. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

Arbeidsformer
Teori: emne 1 og 2
Praksis: emne 3,4 og 5

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Finter
Inngang med parallelt fotisett
Inngang med en fot foran

EMNE 2: Sperrer
Sperrer i side
• innenfor/utenfor 9m
Sperrer i rygg
• innenfor/utenfor 9m
Sperrer i front
innenfor/utenfor 9m

EMNE 3: Grunnbevegelser
Grunnbevegelser for sperre og finteteknikk
• Hinkevarianter
• Utfallsvarianter
• Ettbeins knebøy
Mage- og ryggøvelser, stabilisering

EMNE 4: Metodisk innlæring av finte:
Inngang med parallelt fotisett
En retning
Flere retninger
Inngang med en fot foran
En retning
Flere retninger

EMNE 5: Metodisk innlæring av sperre
Sperrer i side
• innenfor/utenfor 9m
Sperrer i rygg
• innenfor/utenfor 9m
Sperrer i front
• innenfor/utenfor 9m

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise forsvarsteknikker, samt metodisk innlæring av forsvarsteknikker. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser. 

Arbeidsformer
Teori: emne 1
Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Forsvarsteknikker
Ballorientering
Forflytte seg 
Mot angrepsspiller

EMNE 2: Grunnbevegelser
Forsvarsspesifikk oppvarming
Stabilisering
• vanlig
• rotasjonsstabilisering
styrke i beina

EMNE 3: Metodisk innlæring av ballorientering

EMNE 4: Metodisk innlæring av å forflytte seg

EMNE 5: Metodisk innlæring av mot forsvarsspiller med ball

Mål
Deltakerne skal introduseres for hvorfor og hvordan trening i små grupper bør stå sentralt

Arbeidsformer
Teori: emne 3
Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Småspill
likt antall 1:1, 2:2, 3:3, 4:4
ulikt antall 2:1, 3:2, 4:3, 1:2 osv.
Skape rom for seg selv og andre

EMNE 2: Grunnbevegelser
Grunnbevegelser
Oppvarming med grunnbevegelser
Stabilisering
• vanlig
• rotasjonsstabilisering
styrke i beina

EMNE 3: Angrepsspill
Rullespill
Krysningsspill
Overgangsspill

EMNE 4: Forsvarsvarianter –begynnende
Småspill
• Samarbeid 2 og 2 mot utespillere
• Samarbeid 2 og 2 rundt linjespiller

EMNE 5: Trekke inn teknikker i småspillet

Mål
Deltakeren skal få kjennskap til, forstå, forklare og introdusere kontra og retur øvelser i forhold til hensiktsmessige valg av teknikker.

Arbeidsformer
Teori: emne 2 og 3
Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Grunnbevegelser
Grunnbevegelser som trener:
Balanse
Koordinasjon
Forflytning
Hurtighet

EMNE 2: Teknikker i kontra og retur
Kast og mottak i stor fart
Forflytning
Ballorientering
Mot angrepsspiller med ball

EMNE 3: Igangsetting-målvakt
Kastteknikk 
Kontroll på ball
• fra stående
• fra sittende

EMNE 4: Småspill i kontra og retur
Ulikt antall
Likt antall

Mål
Deltakerne skal få kjennskap til, forstå, forklare og vise forberedende teknisk trening. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser for innlæring av teknikker og metodisk progresjon i teknisk trening av målvakt

Arbeidsformer
Teori: emne 2
Praksis: emne 1 og 2

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Grunnbevegelser
Grunnbevegelser for:
• strekkapparat – styrke
• mage/rygg – styrke
balanse og koordinasjon

EMNE 2: Målvaktsteknikker
Grunnstilling og forflytting
• tyngdepunkt
• trykk på foten
• armposisjon
• balanse i sidelengsarbeidet
Parering
• distanseskudd
• nærskudd
• kantskudd

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper for å kunne planlegge og gjennomføre basisferdigheter med vekt på trening av fysiske ressureser for håndballspillere i forhold til deres alder og prestasjonsnivå.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2, 3, 4 og 5
Praksis: emne 2, 3, 4, 5 og 6
Utøverapparat: kursdeltakerne

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 60 minutter
• Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Fysisk trening for ulike aldersgrupper
Styrketrening for barn og ungdom
Utholdenhetstrening for barn og ungdom
Bevegelighetstrening for barn og ungdom

EMNE 2: Trening av styrke
Sentrale begrep og treningsprinsipper
Treningsmetoder

EMNE 3: Trening av utholdenhet
Sentrale begrep og treningsprinsipper
Treningsmetoder

EMNE 4: Trening av hurtighet
Sentrale begrep og treningsprinsipper
Treningsmetoder

EMNE 5: Trening av spenst
Sentrale begrep og treningsprinsipper
Treningsmetoder

Mål
Deltakerne skal bevisstgjøres på sin rolle som trener.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2 og 3

Praktiske opplysninger
• Utøverapparat: Kursdeltakerne
• Teori: 120 minutter
Praksis: 30 minutter

EMNE 1: Treneren og organisasjonsforståelse
NIF – NHF – Region – Klubb – Laget/spilleren – Treneren
Treneren og spilleren – treneren og foreldre
Arenamodellen
Klubbens retningslinjer for den yngre avdelingen

EMNE 2: Min trenerfilosofi
Trenerens verdier
Oppgaveorientert vs. resultatorientert
Hvordan gi tilbakemelding til spillere?

EMNE 3: Trenerrollen
Hva kjennetegner gode trenere?
Samspillet mellom trener og utøver
Treneren i forhold til foreldre og spillere
Bli forberedt på ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper med spillere og foreldre

EMNE 4: Treningsledelse i praksis
Kommunikasjon: Kroppsspråk, ord og stemme