Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 1

Hovedmål
Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Innlærings- og deltakerfokus.

Minimumsvarighet
45 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå). NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 1 skal det gjennomføres minimum 45 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 2 eller ikke. NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør.

Opptakskrav
Ingen opptakskrav.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: bestått / ikke bestått.

Autorisasjon som Trener 1
Autorisasjon kan gis når en trener har: Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt. Deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen, det vil si 80 prosent på hver modul. Gjennomført obligatorisk praksis. NHF autoriserer. Autorisasjonen vil være synlig på din idrettCV når du logger deg på Min idrett.

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere. For å være kurslærer på Trener 1 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF er ansvarlig for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF har ansvar for organisering av kurs. Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Mål

Kunnskapsmål

 • Treneren skal ha kunnskap om hva som menes med trygg aktivitet og trygt miljø.
 • Treneren skal ha kunnskap om hva som kjennetegner god barneidrett. 
 • Treneren skal ha kunnskap om idrettens verdier og egen klubbs verdigrunnlag.  
 • Treneren skal ha kunnskap om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Ferdighetsmål

 • Treneren skal ha ferdigheter til å kunne gjøre en enkel risikovurdering og gode forberedelser, samt gjennomføre idrettsaktiviteten slik at risikoen for fysiske skader reduseres.   
 • Treneren skal kunne etablere samspillsregler for gruppen i samarbeid med utøverne, samt å kunne gi den enkelte utøver bekreftelse på sin egenverdi og viktighet for gruppa.  
 • Treneren skal kunne gjøre verdiforankrede valg i vanskelige situasjoner. 

Arbeidsformer
Tid: 120 min teori (2 undervisningstimer) 
Gjennomføring: Fysisk i klasserom eller digitalt på Teams. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid – refleksjonsoppgaver.

Forberedelse

Lese seg opp på fagstoff som er relatert i Barneidrettstreneren.

Etterarbeid

Individuelle refleksjonsoppgaver.

Mål

Kunnskapsmål

 • Hva er relasjon og viktigheten for et godt samarbeid.
 • Kunnskap om hvem den andre er? (de 5 F-er) 
 • Kunnskap om hvordan fokusere på det positive hos barna. (Det sympatiske menneske) 

Ferdighetsmål

 • Anvende de 5 F-er til å bli bedre kjent med barna/utøverne.  
 • Tilrettelegge for at barna/utøverne blir kjent med hverandre og får (nye) venner. 
 • Kunne observere og gjenkjenne positive indre kvaliteter hos andre.
 • Være nysgjerrig på hva som ligger bak barnas adferd, motivasjon, og holdninger. 

Arbeidsformer
Tid: 120 min teori + avslutning (2 timer) 
Gjennomføring: Fysisk i klasserom eller digitalt på Teams. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid – refleksjonsoppgaver.

Forberedelse
Lese seg opp på fagstoff som er relatert i Barneidrettstreneren. 

Etterarbeid
Individuelle refleksjonsoppgaver. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Vite hva som er det viktigste du som trener må ta hensyn til når du trener barn og unge. 
 • Kjenne til grunnprinsippene for undervisning. (KAMPVISE) 
 • Kjenne til hvordan barn lærer og vite hvilke undervisningsmetoder som passer best til ulike situasjoner.  
 • Kjenne til ulike former for kommunikasjon.
 • Kjenne til ulike former for feedback. 

Ferdighetsmål

 • Kunne lede en gruppe med barn. 
 • Komme raskt i gang med aktivitet som er organisert på en hensiktsmessig måte. 
 • Kunne tilpasse aktiviteten til ulike ferdighets- og funksjonsnivåer. 
 • Kunne involvere barna. 
 • Kunne gi hensiktsmessige tilbakemeldinger. 

Arbeidsformer
Tid: 180 min teori (3 timer) 
Gjennomføring: Fysisk i klasserom eller digitalt på Teams. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid – refleksjonsoppgaver.

Forberedelse
Lese seg opp på fagstoff som er relatert i Barneidrettstreneren. 

Etterarbeid
Individuelle refleksjonsoppgaver. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Kjenne til bakgrunnen for variasjoner i vekst, modning og utvikling.  
 • Kjenne til hva som menes med grunnleggende ferdigheter. 
 • Kjenne til koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og ulike idretter. 
 • Vite hva du må ta hensyn til når du planlegger en trening. 

Ferdighetsmål

 • Kunne tilrettelegge for å utvikle grunnleggende ferdigheter i ulike aktiviteter (leker, hinderløyper, stasjonstrening og konkurranser) 
 • Kunne koble grunnleggende ferdigheter til ulike idretter. 
 • Kunne tilpasse aktiviteten til ulike ferdighets- og funksjonsnivåer. 
 • Kunne planlegge en trening med utgangspunkt i alle 4 modulene.

Arbeidsformer
Tid: 120 min aldersrelatert/tilpasset trening + 60 min treningsplanlegging (teori) (3 timer)
Gjennomføring: Fysisk i klasserom eller digitalt på Teams. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid. 
Utøverapparat: Kursdeltakere. 

Forberedelse
Anbefaler å lese seg opp på fagstoff som er relatert i Barneidrettstreneren. 

Etterarbeid
Tenk igjennom spillerne på laget ditt, hvordan kan du få spillerne til å føle mestring gjennom å tilpasse treningene etter variasjonen i vekst, modning og utvikling.

l

Kunnskapsmål

 • Ha grunnleggende kunnskap om treningsmetodikk. (Planlegging, igangsetting og aktivisering) 
 • Kjenne til de ulike treningsformene i håndball. (Leker, fysisk trening, teknisk trening og spillesituasjoner). 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på aktivitet innenfor de ulike treningsformene. (Lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) 
 • Kjenne til ulike spillformer. (4 -er håndball, 5- er håndball etc.) 
 • Ha en grunnleggende forståelse for innlæring av kast- og mottak. 
 • Bli introdusert for ulike pedagogiske virkemidler som kan brukes for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å planlegge og gjennomføre treningsøkter med ulike tema. 
 • Ha et forhold til trenerens rolle i gjennomføring av treningsøkten, både metodisk og pedagogisk. 

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall – praktisk gjennomføring av planer og trening. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid.
Utøverapparat: Kursdeltakere.

Forberedelse
Se igjennom link 1 og 2 før kurset. 

Etterarbeid
Lag en øktplan med tema kast og mottak. Bruk skjemaet i linken “hvordan forberede en treningsøkt”. Bruk gjerne leker og ulike spillformer som metode.

Mål

Kunnskapsmål

 • Kjenne til de ulike kast- og mottakstypene. 
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av kast- og mottak. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene. (Lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler kast- og mottaksferdigheter. 
 • Kjenne til aktuelle metodiske verktøy for å utvikle kast- og mottaksferdigheter. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise de ulike typene innenfor kast- og mottaksteknikk. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av kast- og mottaksferdigheter. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass – riss – flyt).  
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av kast- og mottaksferdigheter. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av kast- og mottaksferdigheter. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom + praksis i hall.  
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid. 
Utøverapparat: Kursdeltakere. 

Forberedelse
Gjøre seg kjent med Utviklingstrappa.
Gjøre seg kjent med Angrepsteknikker – Kast og mottak.

Etterarbeid
Lage en utviklingsplan for sine spillere og sin treningsgruppe for en hensiktsmessig videreutvikling av kast- og mottaksferdigheter.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en grunnleggende kjennskap til Valgskolen. 
 • Kjenne til og forstå begreper som pådragsferdigheter, forflytning med og uten ball, finter, sperre og grunnleggende valgferdigheter. 
 • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan vi skaper og/eller utnytter rom i håndball. 
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av ulike angrepsferdigheter. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler ulike angrepsferdigheter. 
 • Kjenne til aktuelle metodiske verktøy for å utvikle ulike angrepsferdigheter. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise de ulike angrepsferdighetene. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av angrepsferdigheter. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass – riss – flyt). 
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av angrepsferdigheter. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av angrepsferdigheter. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom + praksis i hall.
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid.
Utøverapparat: Kursdeltakere.

Forberedelse
Gjøre seg kjent med Valgskolen og utviklingstrappa.

Etterarbeid
Utarbeide et øvelsesutvalg for trening av angrepsferdighetene tilpasset egen gruppe.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en grunnleggende kjennskap til Skuddskolen. 
 • Kjenne til de ulike skuddtypene, samt andre begreper som ligger i Skuddskolen. 
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av skuddferdigheter. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler skuddferdigheter. 
 • Kjenne til aktuelle metodiske verktøy for å utvikle ulike skuddferdigheter. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise de ulike skuddtypene. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av skuddferdigheter. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass – riss – flyt). 
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av skuddferdigheter. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av skuddferdigheter. 

 

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom + praksis i hall.
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid.
Utøverapparat: Kursdeltakere.

Forberedelse

Gjøre seg kjent med skuddskolen.no.

Etterarbeid

Ta i bruk Skuddskolen for å finne øvelser til utvikling av dine utøveres Skuddferdigheter. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en grunnleggende kjennskap til Forsvarsskolen. 
 • Kjenne til de ulike teknisk-taktiske forsvarsferdighetene, samt andre begreper som ligger i Forsvarsskolen. 
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av forsvarsferdigheter. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler forsvarsferdigheter. 
 • Kjenne til aktuelle metodiske verktøy for å utvikle ulike forsvarsferdigheter. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt treningsmiljø. 
 • Være i stand til å forklare og vise de ulike forsvarsferdighetene. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av forsvarsferdigheter. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass – riss – flyt). 
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av forsvarsferdigheter. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av forsvarsferdigheter. 

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom + praksis i hall.
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid.
Utøverapparat: Kursdeltakere.

Forberedelse

Kik raskt igjennom forsvarsskolen.no, og gjør deg kjent med hva som er tema i de fem ulike kapitlene.

Etterarbeid

Lag en økt med forsvarsferdigheter for laget ditt, der du har med øvelser både for fysisk trening, teknisk trening og spillsituasjonen.

Mål

Kunnskapsmål

 •  Ha en grunnleggende kjennskap til Målvaktskolen. 
 • Kjenne til grunnleggende begreper og terminologi fra Målvaktskolen. 
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av grunnleggende målvaktsteknikk. 
 • Ha tilgang på en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler målvaktferdigheter. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler målvaktferdigheter. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise grunnleggende teknisk trening for målvakter. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av målvaktferdigheter. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass – riss – flyt). 
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av målvaktferdigheter. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av målvaktsferdigheter. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom + praksis i hall.
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid.
Utøverapparat: Kursdeltakere.

Forberedelse

Kik raskt igjennom målvakskolen.no, og gjør deg kjent med hva som er tema i de fem ulike kapitlene. 

Etterarbeid

Lag to økter med fokus på målvaktsferdigheter som en del av øktene for laget ditt, der du har med øvelser både for fysisk trening, teknisk trening og spillsituasjonen

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om relasjonen foreldre-trener-utøver og hvordan det kan påvirke utøveren. 
 • Ha kunnskap om laget som organisasjon. Ledere, trenerteam, spillere og foreldre. 
 • Ha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og ledelse.  
 • Ha kjennskap til NIF, NHF og klubbens arbeidsplattformer og informasjonskanaler. 
 • Ha kjennskap til klubbens sportsplan og årshjul.
 • Ha kjennskap til Klubbhuset.

Ferdighetsmål

 • Kunne gjennomføre gode og tydelig rolleavklaringer i trener- og lederteamet. Hovedleder, trener, målvaktstrener, fysisktrener, foreldrekontakt. 
 • Kunne tilrettelegge for god arbeidsfordeling i trenerteam så vel som øvrig team rundt laget. 
 • Kunne anvende kommunikasjon og samarbeid med utøver, trener, støtteapparat, klubb, foreldre og andre aktører for å lede aktive utviklingsprosesser. 
 • Kunne lede sentrale prosesser som hovedtrener.
 • Kunne bruke kommunikasjon for å skape relasjoner, bygge team og tilrettelegge for et godt samarbeid med utøvere, trenere, støtteapparat og foreldre. 
 • Ha et bevisst forhold til sosialisering av «laget rundt laget». 
 • Kunne anvende klubbens sportsplan og årshjul i arbeidet med laget.

 

Arbeidsformer

Tid: 180 min teori (3 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid. 

Forberedelse

Deltakeren skal se igjennom kapittelet “Ledelse” inne på håndballtreneren.no og notere ned 3 viktige punkt hvordan de jobber for å skape samhold i sitt lag og gruppen rundt laget. Deltakerne skal gjøre seg kjent med Klubbhuset. 

Etterarbeid

Refleksjonsoppgaver rundt rolleavklaring i lag og klubb (Hvem er trenere? Hvilken betydning har foreldrene for ditt lag? Hva har klubbledelsen å si for ditt lag?) 

Mål

Kunnskapsmål

 • Kjenne til og ha en grunnleggende forståelse av sentrale begrep og treningsprinsipper innenfor fysisk trening. 
 • Ha kunnskap om fysisk trening tilpasset alder og ferdighetsnivå. 
 • Ha en grunnleggende kunnskap om og forståelse av spesifisitetsprinsippet. 
 • Ha tilgang på en øvelsesbank med relevante eksempler på fysisk trening for håndballspillere. 
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på fysisk trening for håndballspillere. 
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 
 • Ha en grunnleggende innsikt og praktisk forståelse for god tidsutnyttelse og hvordan fysisk trening kan implementeres i annen håndballtrening (før, under, etter ordinær halltrening).

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise ulike typer fysisk trening. 
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser innenfor ulike typer fysisk trening, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen. 
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte i gjennomføring av fysisk trening. 
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i gjennomføring av fysisk trening. 

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall/gymsal. 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid. 
Utøverapparat: Deltakerne er utøverapparat - kan bruke yngre lag om ønskelig. 

Forberedelse

Deltakerne blir bedt om å ta med en øvelse som har fokus på fysisktrening gjennom lek til kurset. Skal brukes til gjennomgang og diskusjon i plenum/gruppearbeid.

Etterarbeid

Refleksjonsoppgaver på fysisktrening og fysisktrening gjennom lek. (anbefaling fra instruktør) 

Mål

Kunnskapsmål

 • Kjenne til og forstå fasehjulet.
 • Ha en grunnleggende forståelse av tekniske og fysiske krav i kontrings- og returspill.
 • Ha kunnskap om metodisk innlæring av angrepsferdigheter, relatert til fase 1-3, og forsvarsferdigheter, reletart til fase 5-7.
 • Ha tilgang på en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler ferdigheter i kontrings- og returspill.
 • Ha en øvelsesbank med relevante eksempler på trening innenfor de ulike treningsformene (lek, fysisk trening, teknikktrening og spillesituasjoner) som utvikler ferdigheter i kontrings- og returspill.
 • Kjenne til ulike pedagogiske virkemidler for å drive innlæring og utvikling av ferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Være i stand til å forklare og vise ulike ferdigheter i kontrings- og returspill.
 • Kunne velge ut / planlegge og organisere / gjennomføre hensiktsmessige øvelser, utfra alder, nivå og stadiet i ferdighetsutviklingen, for innlæring og videreutvikling av ulike ferdigheter i kontrings- og returspill. Og herunder beherske bruk av de ulike treningsformene. (à Plass –riss –flyt).
 • Kunne bruke den metodiske verktøykassen på en hensiktsmessig måte for innlæring og videreutvikling av ferdigheter i kontrings- og returspill.
 • Kunne bruke ulike pedagogiske virkemidler (f.eks. kommunisere gjennom instruksjon, veiledning, coaching, benytte både induktiv og deduktiv metode) og veksle mellom disse i innlæring og videreutvikling av ferdigheter i kontrings- og returspill.

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori & 120 min praksis + avslutning. (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall.
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid. 
Utøverapparat: Utøverapparat som stilles av arrangørklubb.

Forberedelse

Se igjennom linken om fasehjulet.

Etterarbeid

Utarbeid og gjennomfør en økt med kontra og retur for eget lag. Reflektere over hvilke momenter i kontring- og returspillet som blir viktig å jobbe videre med.