Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 4

Hovedmål
Mål med trener 4 er å gjøre treneren i stand til å ha kompetanse til å videreutvikle spillere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå

Fokusområder
Prestasjons- og toppidrettsfokus.

Minimumsvarighet
110 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).
NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 4 skal det gjennomføres minimum 90 timer praksis underveis i utdanningen.
NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Trenere som arbeider med dagens og morgendagens toppidrettsutøvere.

Deltakere
Max 15

Opptakskrav
For å ta Trener 4 kreves det:
• At man har Trener 3 i håndball
• At man fungerer aktivt som trener
• At man har trenererfaring fra minimum 1 divisjonsnivå og totalt minimum 5 års praksis som trener. Spillererfaring fra høyt internasjonalt nivå kan etter vurdering kompensere for inntil tre år av trenerpraksis.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått/ikke bestått

Autorisasjon som Trener 4
Autorisasjon kan gis når en trener har:
Tilfredstilt kompetansekravene som er satt

• Tilfredstilt kompetansekravene som er satt.
• Deltatt på minimum 80 % av undervisningen.
• Bestått eksamener og innleveringer
• Gjennomført obligatorisk praksis.
• NHF autoriserer.

Kursbevis
Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis.
Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted.
NHF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 4 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF ansvarer for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Trener 4, NHFs topptrenerutdanning, er det høyeste nivået i NHFs trenerutdanning, og bygger på gjennomført trener 3 utdanning (NHFs trener IV fram til 2014). Etter gjennomført utdanning og autorisering som trener 4, kan kandidatene søke om å bli autorisert som EHF Master Coach.

Intensjonen med en topputdanning er å stimulere til kompetanseheving på høyeste nivå, som kan påvirke utviklingen av internasjonal håndball og gjøre treneren i stand til å ha kompetanse til å videreutvikle spillere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå.

Utdanningen sikter mot å forbedre kandidatenes evner og ferdigheter rettet mot coaching-praksis på høyt nivå. Gjennom trener 4 utdanningen skal kandidatene tilegne seg økt kunnskap om håndballidretten, om trening og om ledelse. Ved å fremme både personlige utvikling og økt faglig kompetanse, er målet å stimulere den enkeltes evne til å fornye seg og reflektere over sin egen praksis. 

Utdanningen skal gjøre treneren i stand til å ha kompetanse til å videreutvikle spillere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå

Studentene skal i løpet av studiet:

 • Kunne redegjøre for og begrunne egen ledelsesfilosofi
 • Kunne begrunne egen coachingpraksis med utgangspunkt i verdimessige og etiske refleksjoner
 • Anvende kunnskap om læring, psykologiske forhold og gruppedynamikk til å videreutvikle egen trenerrolle
 • Kunne drøfte og begrunne pågående utviklingstrekk i internasjonal håndball
 • Kunne utføre og anvende håndballanalyser for å prioritere og individualisere treningen
 • Integrere kunnskapen om håndballtaktikk, håndballteknikk, håndballfysikk og håndballpsyke i en helhetlig forståelse av håndballferdigheter
 • Anvende treningslærekunnskap til å fornye egen planlegging, gjennomføring og evaluering av trening
 • Kunne drøfte utviklingstrekk i en funksjonell treningslære for håndball

Utdanningen gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år. Totalt gis det rundt 90 undervisningstimer i løpet av studiet

Undervisningen på samlingene vil bli lagt opp som forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, arbeid i hall, observasjoner med etterarbeid, samt veiledning. En viktig del av studiet vil være diskusjoner med utgangspunkt i sentrale problemstillinger i håndball. Det er derfor avgjørende at deltakerne deltar aktivt i diskusjoner og bidrar med egne erfaringer. Et klart mål er å utnytte ressursene i deltakergruppa i undervisningssammenheng. Deltakere kan derfor bli trukket inn som forelesere og diskusjonsledere.

Av dette følger at fellessamlingene er obligatoriske. Både for å høyne utbyttet av hver enkelt samling, og for å kvalitetssikre utdanningen, er det viktig at alle deltakerne er aktivt til stede på samlingene.

Gjennom utdanningen vil det bli gjennomført 1 individuell skriftlige hjemmeoppgave, en praktisk metodisk prøve, et arbeidskrav og en autorisasjonssamtale.

Oppgaver og eksamener gjennom perioden, skal bidra til en jevn fordeling av lærestoff og arbeidsmengde.

Deltakerne på studiet skal være trenere og lagledere for et håndballag under utdanningen. Denne trenerpraksisen skal være på minimum 90 timer.

Gjennom praksisen skal deltakerne tilegne seg erfaring fra trener- og laglederarbeid i håndball. I praksisen bør en arbeide spesielt med følgende momenter:

 • observasjon
 • planlegging
 • tilrettelegging
 • gjennomføring
 • vurdering

Håndballkunnskap / treningslære / håndballanalyse
• Autorisasjonssamtale. Avvikles i forbindelse med siste samling

Coaching og ledelse
• Hjemmeoppgave innen ”Trenerfilosofi og coaching". Konkret oppgave. Omfang 8-10 sider
• Praktisk-metodisk prøving av coaching-praksis. Skygging

Håndballanalyse
• Arbeidskrav. Gjøre en håndballanalyse i forhold til internasjonal topphåndball

Bestått/Ikke bestått