Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 2

Hovedmål
Målet med Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å:
Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Deltaker- og utviklingsfokus.

Minimumsvarighet
75 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).
NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 2 skal det gjennomføres minimum 75 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 3 eller ikke
NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør

Opptakskrav
For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 i håndball og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Autorisasjon som Trener 2
Autorisasjon kan gis når en trener har:

Tilfredstilt kompetansekravene som er satt.
Deltatt på minimum 80 % av undervisningen, det vil si 80% på hver modul.

Bestått eksamen:

 • Skriftlig hjemmeoppgave
 • Teoretisk del
 • Planlegge praksisøkt
 • Gjennomføre planlagt praksisøkt
 • Muntlig høring i etterkant av praksisøkt
 • Gjennomført obligatorisk praksis.
 • NHF autoriserer.
 • Autorisasjonen vil være synlig på din idrettCV når du logger deg på Min idrett

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 2 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF ansvarer for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Mål
Deltakerne skal kunne se sammenhengen mellom de ulike treningsperiodene innenfor et lengre tidsperspektiv og være i stand til å lage uke, periode og årsplaner for eget lag. I tillegg skal de kunne lede aktivitet og utvikle utøvere ut fra klubbens mål, visjon og virksomhetsidé.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
Utøverapparat:
Teori: 180 minutter

EMNE 1: Planarbeid
Hva er treningslære?
Idrettslig målsetting
Arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil (utviklingstrapp og kravsprofil)

EMNE2: Perspektivplan/lang-siktig plan ut i fra klubben mål og visjon.
Kort om planer som strekker seg over flere år
Langsiktige utviklingsplaner - overordnede planer for treningsmengde og prioriteringer av treningsinnhold (se skisse s 93 i LTR si bok)
Klubbens mål og visjon som retningslinje for langtidsplanen

EMNE 3: Årsplan
Oppdeling i perioder
Helhetlig oversikt over fordeling av trening i de ulike periodene i sesongen
Variasjon i innhold

EMNE 4: Periodeplan
Periodeplan som bevisstgjøring av målet for en bestemt periode
Fordeling med kamper, spilltrening, teknikktrening og trening av basisferdigheter.
Evaluering underveis – vurdere endringer (prestasjonsutviklingen, skader, motivasjon hos utøverne)

EMNE 5: Ukeplan
Ukeplan som videreføring av periodeplan
Variert belastning

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og kunne planlegge og gjennomføre utholdenhetstrening for håndballspillere i forhold til deres alder og prestasjonsnivå.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Praksis: emne 3, 4, 5 og 6

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr: Pulsklokke

EMNE 1: Sentrale begreper
Definisjoner av begrep som er relevante for utholdenhet

EMNE 2: Krav til utholdenhet i håndball
Behovet for utholdenhet
Prestasjonsmessig
Tåle trening
Psykisk overskudd
Kjønnsforskjeller
Aldersforskjeller

EMNE 3: Metoder for utholdenhetstrening
Intervalltrening
Kontinuerlig arbeid
Treningsprinsipper

EMNE 4: Utholdenhetstrening i håndball, planlegging og praksis
Treningsmengde
Varighet og hyppighet
Periodisering
Øvelser ute og i hallen

EMNE 5: Intensitetsstyring
Intensitetsnivå
Hvordan styre intensitetsnivå
Effekten av trening på ulike intensitetsnivå

EMNE 6: Testing av utholdenhet
Hvorfor teste?
Testmetoder

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og kunne planlegge og gjennomføre styrketrening for håndballspillere i forhold til deres alder og prestasjonsnivå

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Praksis: 3, 4, 5 og 6
Utøverapparat: kursdeltakerne

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Kursdeltakerne og/eller eksternt

Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Utstyr: Adgang til styrketreningsutstyr hvis mulig

EMNE 1: Sentrale begreper
Definisjoner av begrep som er relevante for styrke

EMNE 2: Krav til styrke i håndball
Behovet for styrke

Psykiske resultater
Kjønnsforskjeller
Aldersforskjeller

EMNE 3: Trening av styrke
Treningsprinsipper
Treningsmetoder
Mengde, varighet og hyppighet
Periodisering

EMNE 4: Spesifikk styrke i håndball
Grunnbevegelser

EMNE 5: Planlegging og praksis
Hvilke typer når
Relevante øvelser for styrkerommet
Relevante øvelser for hallen

EMNE 6: Testing av styrke
Hvorfor teste
Testmetoder

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og kunne planlegge og gjennomføre spenst og hurtighetstrening for håndballspillere i forhold til deres alder og prestasjonsnivå.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Praksis: emne 3, 4, 5 og 6

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt

Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Sentrale begreper
Definisjoner av begrep som er relevante for spenst og hurtighetstrening

EMNE 2: Krav til spenst og hurtighet i håndball
Behovet for spenst og hurtighet i håndball
Kjønnsforskjeller
Aldersforskjeller

EMNE 3: Trening av hurtighet
Treningsmetoder

EMNE 4: Trening av spenst
Treningsmetoder

EMNE 5: Hurtighet og spensttrening, planlegging og praksis
Treningsmengde
Varighet og hyppighet
Periodisering
Øvelser ute og i hallen

EMNE 6: Testing av spenst og hurtighet
Hvorfor teste
Testmetoder

Mål
Deltakeren skal tilegne seg kunnskap om metodisk oppbygning av nedgrupperte forsvarsformasjoner, samt øvelser for kamp og spilltrening.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2 og 3
Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr:

EMNE 1: Teknikker i nedgruppert forsvar
Ballorientering
Forflytte seg
Mot angrepsspiller m/ball

EMNE 2: Metodisk oppbygning av nedgruppert forsvar
Arbeidsoppgaver 1er
Arbeidsoppgaver 2er
Arbeidsoppgaver 3er
Samarbeid
Bevegelsesbaner/mønster

EMNE 3: Aktuelle forsvarformasjoner
6:0
5:1

EMNE 4: Basisferdigheter
Skadeforebyggende
Stabilisering
Styrke ben
Balanse

EMNE 5: Samarbeid målvakt/forsvarsspiller
1ere
2ere
3ere

Mål
Deltakeren skal tilegne seg kunnskap om metodisk oppbygning av utgrupperte forsvarsformasjoner - samt øvelser for kamp og spilltrening

Arbeidsformer
Teori: emne 1 og 4
Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr:

EMNE 1: Teknikker i utgruppert forsvar
Ballorientering,
Forflytte seg
Mot angrepsspiller m/ball

EMNE 2: Metodisk oppbygning av utgruppert forsvar
Arbeidsoppgaver 1er
Arbeidsoppgaver 2er
Arbeidsoppgaver 3er
Samarbeid
Bevegelsesbaner/mønster

EMNE 3: Aktuelle forsvarformasjoner
3:2:1
4:2
3:3

EMNE 4: Basisferdigheter
Grunnbevegelser for:

Stabilisering

 • Vanlig
 • Rotasjon
 • Fotarbeid
 • Styrke bena

Mål
Deltakerne skal videreutvikle sine pedagogiske egenskaper og undervisningsmetoder, samt kunne anvende en metodisk progresjon i håndballtrening.

Arbeidsformer
Teori: alle emner
Praksis: emne 5

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Kursdeltakerne
Teori: 135 minutter
Praksis: 45 minutter

EMNE 1: Treningsledelse
KAMPVISE

EMNE 2: Treningsfilosofi
Hva du verdsetter og ønsker å oppnå
Den kunnskap og prinsipper som du tror vil hjelpe deg
Selvinnsikt

EMNE 3: Fra instruktør til trener
Teamutvikling
På trening og kamp
Eksempler fra konkrete situasjoner

EMNE 4: Kompetanseanalyse på egen trenerrolle
Få forståelse for kompetanseanalyse som verktøy.

EMNE 5: Treningsledelse i praksis
Ulike typer ledelse KOS – Kroppsspråk, ordbruk og stemme

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om ulike typer idrettsskader, trenerens rolle ved opptrening etter skade og teiping av idrettsskader.

Arbeidsformer
Teori: Emne 1, 2, 3
Praksis: Emne 4

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Kursdeltakerne
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Håndballskader
Belastningsskader
Akutte skader
Vanligste skader i håndball

EMNE 2: Belastningsskader i håndball
Vanligste belastningsskader
Årsak, behandling og opptrening
Trenerens rolle

EMNE 3: Akutte skader i håndball
Vanligste akutte skader
Årsak, behandling (PRICES) og opptrening
Trenerens rolle

EMNE 4: Teiping
Teiping av: Fingre, håndledd, albue, kne, ankel

Mål
Deltakeren skal få kjennskap til hvordan forbedre den enkelte spillers forutsetning for trenings- og kampsituasjoner på mentalt plan.

Arbeidsformer
Teori: alle emner
Praksis:

Praktiske opplysninger
Utøverapparat:
Teori: 180 minutter
Praksis:
Anbefalt utstyr:

EMNE 1: Hva er mental trening
Behovet for mental trening i håndball
Definisjon av begrep

EMNE 2: Motivasjon
Definisjoner
Treningsmetoder

EMNE 3: Målsetting
Definisjoner
Treningsmetoder

EMNE 4: Spenningsregulering
Definisjoner
Treningsmetoder

EMNE 5: Kampforberedelser
Forberedelser før, under og etter kamp

EMNE 6: Trenerens mentale ferdigheter
Trenerens eget arbeid med mentale ferdigheter
Spenningsregulering

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om hvordan øke utøvernes tekniske repertoar, samt utvikle eksisterende teknikker. Deltakerne skal også tilegne seg kunnskaper for å videreutvikle utvalg av øvelser og metodisk progresjon for hensiktsmessige valg i kamp og spilltrening.

Arbeidsformer
Teori: emne 2 og 3
Praksis: emne 1, 2 og 3

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Basisferdigheter
Grunnbevegelser for:

 • strekkapparat – styrke
 • mage/rygg – styrke
 • balanse
 • koordinasjon
 • Utholdenhet – fotarbeid

EMNE 2: Individuell målvaktsteknikk

 • Skyv opp
 • Skyv nede, stående
 • Skyv nede, sittende
 • Fotopptrekk

EMNE 3: Teknikk/taktikk i spillsituasjoner
Plassering

 • Nærskudd
 • Distanseskudd
 • Kantskudd
 • 7m

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om hvordan en metodisk kan videreutvikle bakspilleres teknikker og bruk av teknikkene i spilltrening og kamp

Arbeidsformer
Teori: emne 2, 3 og 4

Praksis: emne 1, 2 og 3

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr:


EMNE 1: Basisferdigheter
Grunnbevegelser

 • for skudd
 • for finter

EMNE 2: Bakspillere teknikksituasjon

Kast og mottak

 • i kryssbevegelse
 • i rullespill

Skudd
Finter


EMNE 3: Bakspillere spillesituasjon
Pådrag/viderespill
Utspill fra bakspiller til kantspiller
Samhandling mellom bakspillere

 • skape rom for seg selv og andre


EMNE 4: Bakspillerens rolle i faserelatert spill
Bakspillerens rolle i fase 1, 2 og 3
Bakspillerens rolle i fase 4
Bakspillerens rolle i fase 5, 6 og 7

Mål
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om hvordan en metodisk kan videreutvikle kantspilleres teknikker og bruk av teknikkene i spilltrening og kamp.

Arbeidsformer
Teori: emne 2,3 og 4

Praksis: emne 1, 2 og 3

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr:

EMNE 1: Basisferdighet

Grunnbevegelser som forberedelse til

 • Spenst
 • Hurtighet
 • Fallteknikk


EMNE 2: Kantspillere teknikksituasjon

Kast og mottak

 • i kryssbevegelse
 • i rullespill

Skudd
Finter

EMNE 3: Kantspiller spillesituasjon
Pådrag/viderespill
Oppspill fra kantspiller til bakspiller
Mottak av utspill fra bakspiller til kantspiller

EMNE 4: Kantspillerens rolle i faserelatert spill
Kantspillerens rolle i fase 1, 2 og 3
Kantspillerens rolle i fase 4
Kantspillerens rolle i fase 5, 6 og 7

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om hvordan man metodisk videreutvikler linjespilleres tekniske repertoar og bruk av teknikkene i spilltrening og kamp.

Arbeidsformer
Teori: emne 2, 3 og 4

Praksis: emne 1, 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter
Anbefalt utstyr:

EMNE 1: Basisferdighet
Grunnbevegelser som forberedelse til
stabiliserende styrke
styrke i strekkapparatet


EMNE 3: Sperrer i spillsituasjon (individuell oppgave)

Sperrer i side

 • innenfor/utenfor 9m

Sperrer i rygg

 • innenfor/utenfor 9m

Sperrer i front

 • innenfor/utenfor 9m

EMNE 4: Linjespillerens rolle i faserelatert spil
Linjespillerens rolle i fase 1, 2 og 3

Linjespillerens rolle i fase 4

 • medtrekk, mottrekk, spillepunkt

EMNE 5: Linjespiller spillesituasjon
Innspill fra bakspiller
Innspill fra kantspiller
Sperrer

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og videreutvikle utvalg av øvelser for hensiktsmessige valg i overgangsspill.

Arbeidsformer
Teori: emne 1, 2 og 3

Praksis: emne 2, 3 og 4

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Hva er overgangsspill?
Kort gjennomgang
Muligheter og utfordringer
Når er overgangsspill hensiktsmessig

EMNE 2: Viktige oppgaver i overgangsspillet
Sentrale teknikker
Kantspillere og bakspillere som linjespillere
Tempo-og tempoveksling
Timing

EMNE 3: Overgangsspill fra ulike posisjoner – med/uten ball

 • Kantovergang - overgang fra kantspiller, med eller uten ball
 • Sideovergang – overgang fra sidebakspiller, med eller uten ball
 • Midtovergang – overgang fra midtre bakspiller, med eller uten ball

EMNE 4: Overgangsspill i ankomst
Varianter av overgangsspill i ankomstfasen og etter hurtig avkast

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og videreutvikle utvalg av øvelser for hensiktsmessige valg i opprullings og krysningsspill.

Arbeidsformer

Teori: alle emner

Praksis: emne 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Hva er opprullingsspill
Varianter av opprullingsspill

EMNE 2: Hva er krysningsspill
Varianter av krysningsspill

EMNE 3: Spillsituasjoner – opprulling
Varianter av kantoppstart
Varianter av bakspilleroppstart
Plassering og samspill med linjespiller i de ulike variantene

EMNE 4: Spillsituasjoner – kryss

Kryss uten ball:

 • Plasskifter mellom bakspillerne i midtsektor
 • Plasskifter mellom bakspillerne i kantsektor

Kryss med ball:

 • Kryss mellom bakspillerne
 • Krysspill mellom bakspiller og kantspiller
 • Krysspill mellom bakspiller og linjespiller

EMNE 5: Spillsituasjoner – kombinasjon av opprulling og kryss

Kombinere krysningsspill med rullespill etter krysset

Mål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om og videreutvikle utvalg av øvelser for teknikksituasjon og hensiktsmessige valg i kontrings- og returspill.

Arbeidsformer

Teori: alle emner

Praksis: emne 2, 3, 4 og 5

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Hva kjennetegner kontringsangrep
Startfase
Fremoverspill
Ankomstspill

EMNE 2: Basisferdigheter

Grunnbevegelser som forberedelse til:

 • Forflytning
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Hurtighet

EMNE 3: Teknikker i kontrings og returspill

 • Kast og mottak
 • Forflytning
 • Ballorientering
 • Mot angrepsspiller med ball

EMNE 4: Kontringsangrep
Startfase

Målvakt

 • Aktuelle problemstillinger
 • Taktiske valg igangsetting (kast)

Fremoverspill

 • Lange kast
 • Korte kast
 • Mottak
 • Skape overtallssituasjoner

Ankomstspill

 • Opprullingsspill
 • Overgangsspill
 • Krysningsspill

EMNE 5: Hva kjennetegner retur forsvar
Returstart
Returspill
Ankomst og motspill

Mål

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om kosthold for idrettsutøvere og idrettens retningslinjer for anti-doping.

Arbeidsformer

Teori: alle emner

Praksis:

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Eksternt
Teori: 60 minutter
Praksis: 120 minutter

EMNE 1: Kostholdets betydning for unge håndballspillere

Energibehov
Viktige næringsstoffer
Spiseforstyrrelser


EMNE 2: Planlegging av kosthold hos håndballspillere

Kosthold og restitusjon
Kosthold før, under og etter trening og kamp

EMNE 3: Anti-doping

Etikk
Helsekonsekvenser av doping
Dopinglisten
Medisinske fritak
Kosttilskudd
Marker holdninger

Mål

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om håndballreglementet.

Arbeidsformer
Teori: alle emner

Praktiske opplysninger
e-læringskurs

Mål

Deltakeren skal få en bedre forståelse av det å være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener, samt veileder i spill- og kampsituasjoner.

Arbeidsformer

Teori: alle emner

Praksis: Observasjon av kamp

Praktiske opplysninger

Utøverapparat: Kursdeltakerne
Teori: 120 minutter
Praksis: 60 minutter

EMNE 1: Laglederen/trenerens oppgaver før kamp

Forberedelse til kamp

EMNE 2: Samspillet mellom laglederen og kampens andre aktører

Observasjon

EMNE 3: Laglederens/trenerens oppgave under kamp

Kommunikasjon og kroppsspråk
Ulike typer kommunikasjon
Tilbakemeldingsstrategier

EMNE 4: Lagleders/trenerens oppgave etter kampen

Gode og dårlige prestasjoner
Etikk

Mål

Deltakeren skal få forståelse for bruk av ulike analyseverktøy, samt enkel bruk av video.

Arbeidsformer
Teori: alle emner

Praksis

Praktiske opplysninger
Utøverapparat: Eksternt
Teori: 90 minutter
Praksis: 90 minutter

EMNE 1: Hvorfor analyse?

Analyse i kamper

 • Før
 • Under
 • Etter

EMNE 2: Analysearbeid

Ulike former for analyse – varianter av skjema

EMNE 3: Bruk av video

 • I trening
 • I kamp

EMNE: 4 Kampobservasjon

Knytte kampobservasjonsvarianter opp mot nivå