Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 2

Hovedmål
Målet med Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å:
Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Deltaker- og utviklingsfokus.

Minimumsvarighet
75 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).
NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 2 skal det gjennomføres minimum 75 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 3 eller ikke
NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør

Opptakskrav
For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 i håndball og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Autorisasjon som Trener 2
Autorisasjon kan gis når en trener har:

Tilfredstilt kompetansekravene som er satt.
Deltatt på minimum 80 % av undervisningen, det vil si 80% på hver modul.

Bestått eksamen:

 • Skriftlig hjemmeoppgave
 • Teoretisk del
 • Planlegge praksisøkt
 • Gjennomføre planlagt praksisøkt
 • Muntlig høring i etterkant av praksisøkt
 • Gjennomført obligatorisk praksis.
 • NHF autoriserer.
 • Autorisasjonen vil være synlig på din idrettCV når du logger deg på Min idrett

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 2 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF ansvarer for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Mål

Kunnskapsmål

 • Kunne skille mellom ulike typer motivasjon og hvordan disse spiller inn på den enkelte utøver.
 • Kunne forskjellen på de ulike lederstilene – hva disse vektlegger og hvordan disse påvirker motivasjonen til utøverne.
 • Skal ha en forståelse for hva «coachende samtaler» innebærer og hva som menes med effektiv kommunikasjon og effektiv lytting.
 • Kunne beskrive hva en effektiv coachende trener er. 
 • Forståelse for coachende prosesser og målsetting i lag, grupper og team.

Ferdighetsmål

 • Kan bruke en coachende tilnærming og coachende verktøy til spiller- og lagutvikling 
 • Kunne lytte fokusert for å sikre forståelse av gitt situasjon og skape relasjon
 • Kunne stille virkningsfulle spørsmål til utøveren som støtter læring og fremmer åpenhet
 • Forstå balansen mellom lederstilene
 • Forstå balansen mellom indre og ytre motivasjon

Arbeidsformer
Tid: 180 min + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom - kan gjennomføres digitalt 
Oppgaver: Individuelt og gruppearbeid 

Forberedelse
Se igjennom boken Den Coachende treneren – om å coache viderekomne.

Etterarbeid
Skriv ca. en A4-side på hvordan du utfører trenerrollen i ditt lag, inkluder både positive og negative sider.

Mål

Kunnskapsmål

 • Kunne gjøre rede for sentrale temaer for mental trening – slik som ulike utfordringer og typiske mentale treningsteknikker 
 • Kunne beskrive og forklare hvordan stress påvirker spillere gjennom bruk av modeller 
 • Kunne beskrive sentrale elementer for visualisering slik som Pavio sin modell og PETTLEP 
 • Kunne beskrive bruken av prestasjonsprofil og målsettingsskjema til samarbeid med spillere 

Ferdighetsmål

 • Kan bruke en coachende tilnærming og coachende verktøy til spiller- og lagutvikling 
 • Kan integrere sentrale elementer fra selvbestemmelsesteorien i sin trenerpraksis 
 • Kan bruke enkle mentale treningsteknikker med spillerne sine – slik som PETTLEP og prestasjonsprofil 
 • Kan bruke enkle kartleggingsverktøy til å kartlegge utfordringer med spillernes perspektiv for å hjelpe dem å håndtere konkurransepress 

Arbeidsformer
Tid: (Gjennomføres kurset fysisk, skal tiden være på 180 min – 4 skoletimer + avslutning) 
Gjennomføring: Teori i klasserom – kan gjennomføres digitalt 
Oppgaver: Digital e-modul 

Forberedelse
Ingen forberedelser.

Etterarbeid
Reflektere over lært innhold og hvordan dette kan brukes i egen trenerhverdag.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha inngående kunnskap om «Utviklingstrappen». 
 • Ha kjennskap til begrepene arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse.  
 • Ha kunnskap om de ulike syklusene i treningsplanlegging og verktøy for å jobbe med disse. 
 • Ha kunnskap om hvordan ulike aktivitetsformer og treningsmetoder kan tilpasses barn og ungdom med variasjon og periodisering. 
 • Ha kunnskap om planlegging tilpasset alder og biologi.  

Ferdighetsmål

 • Kunne utarbeide konkrete og hensiktsmessige ukes-, periode- og årsplaner for eget lag. 
 • Kunne anvende sentrale verktøy og metoder i planlegging, ledelse, evaluering og justering av trening både i et kort- og et langsiktig perspektiv. 
 • Kunne planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere håndballtrening og fysisk aktivitet for ungdomsgrupper ut fra www.utviklingstrappa.no eller egen klubbs sportsplan. 
 • Kunne utarbeide målsettinger og planer for laget i samarbeid med utøverne og andre trenere i et trenerteam. 
 • I sitt planleggingsarbeid også ha bevissthet rundt bruk av ulike metodiske og pedagogiske verktøy. 

Arbeidsformer
Tid: 180 min + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom – kan gjennomføres digitalt 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Det anbefales at deltagerne leser igjennom kap 4.1. Kort om treningsplanlegging, Treningslære for idrettene, I tillegg, klikke seg igjennom utvklingstrappa.no.

Etterarbeid
Deltagerne skal utarbeide en årsplan for eget lag.

Mål

Kunnskapsmål

 •  Ha en god forståelse av ulike prinsipper og metoder for utholdenhetstrening for håndballspillere. 
 • Ha kjennskap til ulike tester for håndballutholdenhet. 
 • Ha kunnskap om ulikhet mellom jenter og gutter og de tilpasningene dette bør medføre i treningsarbeidet. 
 • Ha en forståelse av forskjellen mellom håndballutholdenhet og generell kondisjon. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for håndballspesifikk utholdenhetstrening. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan håndballspesifikk utholdenhetstrening, tilpasset spillernes alder og prestasjonsnivå. 
 • Beherske ulike metoder for håndballspesifikk utholdenhetstrening. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 90 min teori + 90 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Deltakerne skal se igjennom kapittelet; utholdenhetstrening i treningslæreboken.

Etterarbeid
Deltakerne skal sette opp en oppkjøringsplan for spesifikk håndballutholdenhet fra sesongstart til seriestart.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en god forståelse av ulike prinsipper og metoder for styrketrening for håndballspillere i ulik alder og modningsstadier. 
 • Ha god kunnskap om styrketreningens betydning både i et prestasjonsutviklende så vel som skadeforebyggende perspektiv.  
 • Ha kjennskap til ulike tester for både generell og håndballspesifikk styrke. 
 • Ha kunnskap om ulikhet mellom jenter og gutter og de tilpasningene dette bør medføre i treningsarbeidet. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for styrketrening for håndballspillere.

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan styrketrening for håndballspillere, tilpasset spillernes alder og prestasjonsnivå. 
 • Beherske ulike metoder for styrketrening. Herunder kunne anvende relevante øvelser både i styrkerom og i hall. 
 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle styrketester på en hensiktsmessig måte. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 90 min teori + 90 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall/styrkerom/gymsal 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Deltakerne skal ha lest og sett igjennom sidene om styrketrening til Treningslære boken av - Asbjørn Gjerset.  

Etterarbeid
Deltakerne skal sette opp en alderstilpasset styrkeøkt for sitt lag.

Mål

Kunnskapsmål

 •  Ha en god forståelse av ulike prinsipper og metoder for spenst og hurtighetstrening for håndballspillere. 
 • Ha en god forståelse av prinsipper for progresjon i spenst- og hurtighetstrening, og framfor alt viktigheten av gradvis hopptilvenning.
 • Ha kjennskap til ulike tester for både generell og håndballspesifikk spenst og hurtighetstrening. 
 • Ha kunnskap om ulikhet mellom jenter og gutter og de tilpasningene dette bør medføre i treningsarbeidet. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for spenst og hurtighetstrening for håndballspillere. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan spenst og hurtighetstrening for håndballspillere, tilpasset spillernes alder og prestasjonsnivå. 
 • Beherske ulike metoder for spenst og hurtighetstrening. Herunder kunne anvende relevante øvelser både i styrkerom og i hall. 
 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle tester av spenst og hurtighet på en hensiktsmessig måte. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 90 min teori + 90 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall/gymsal/utendørs 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid  

Forberedelse
Deltakerne skal ha lest og sett igjennom sidene om Spenst og hurtighet til Treningslære boken av - Asbjørn Gjerset.

Etterarbeid
Deltakerne skal sette opp en spenst og hurtighets økt med fokus på progresjon og nivåtilpasning.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en inngående kunnskap om Forsvarsskolen. 
 • Ha god forståelse av metodisk innlæring av forsvarsferdigheter. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av forsvarsferdigheter for ulike spillesituasjoner. 
 • Ha god forståelse for fysiske og mentale forutsetninger for forsvarsferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av individuelle forsvarsferdigheter. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av individuelle forsvarsferdigheter. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer

Tid: 60 min teori + 120 min praksis  + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid

Forberedelse
Klikke seg igjennom forsvarsskolens kapittel 3, Individuelle forsvarsteknikker.

Etterarbeid
Planlegge en økt for eget lag. Velg ut noen forsvarsferdigheter som du ønsker å trene. Tenk nøye igjennom hvilke læringsbetingelser du ønsker å bruke for at spillerne skal oppleve mestring. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Kunne gjøre rede for særtrekk og arbeidskrav i ulike typer av forsvarsspill og forsvarssystemer, både nedgrupperte og utgrupperte. 
 • Kjenne til grunnleggende begreper og terminologi knyttet til kollektivt forsvarsspill. 
 • Ha en mer inngående kjennskap til ett eller to konkrete forsvarssystemer og den metodiske oppbygningen av disse. 
 • Ha god forståelse av metodisk innlæring av relasjonelle forsvarsferdigheter. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling forsvarsferdigheter sammen med andre. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av relasjonelle forsvarsferdigheter i et lag. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av relasjonelle forsvarsferdigheter. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av forsvarsferdigheter i en kollektiv kontekst. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Tenk igjennom hvilke utgrupperte og nedgrupperte forsvarsvarianter du kjenner til, og hvilke teknikker og fysiske forutsetninger er sentrale.

Etterarbeid
Planlegg en forsvarsøkt for laget ditt. Velg et konkret forsvarssystem, planlegg oppvarming med fysiske og tekniske øvelser og en hoveddel der du trener relasjonelle forsvarsferdigheter. Reflekter etter økten hva som fungerte, og hva som kunne gjort annerledes.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en inngående kunnskap om Målvaktskolen. 
 • Ha god forståelse av metodisk innlæring av målvaktsferdigheter. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av målvaktsferdigheter i ulike spillesituasjoner. 
 • Ha god forståelse for fysiske og mentale forutsetninger for målvaktsferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av målvaktsferdigheter. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av målvaktsferdigheter. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet.

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Sett dere inn i hvilke faser som er i målvaktspillet, og hvilke teknikker og fysiske forutsetninger som er sentrale i de forskjellige fasene. 

Etterarbeid
Planlegg individuellfysiske og -tekniske øvelser for målvaktene dine. Etterfulgt av en skuddel med tekniske øvelser. Reflekter over hva som fungerte, og hva som kunne vært gjort annerledes.  

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om skuddtaktisk og spillrelatert målvaktstrening. 
 • Ha en god forståelse av samarbeid mellom målvakt og forsvarsspiller(e) i ulike spillsituasjoner.  
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av målvaktsferdigheter i spillesituasjoner. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av målvaktsferdigheter i spillesituasjoner. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av målvaktsferdigheter i spillesituasjoner. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer)
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid  

Forberedelse
Se igjennom kapittel 4 og 5 (målvaktskolen) for å sette seg inn i posisjonstrening og spillsituasjoner. 

Etterarbeid
Planlegg en økt med fokus på målvaktstrening med flerskuddsøvelser og valgøvelser. Reflekter over hva som fungerte, og hva som kunne vært gjort annerledes.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha en inngående kunnskap om Skuddskolen 
 • Ha en god forståelse av de ulike kast- og mottakstypene, også i en posisjonsbestemt kontekst. 
 • Ha en inngående kunnskap om posisjonsbestemte ferdigheter som skudd, finte og sperre. 
 • Ha god kunnskap om metodisk innlæring og videreutvikling av de ulike angrepsferdighetene. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av angrepsferdigheter i posisjon. 
 • Ha god forståelse for fysiske og mentale forutsetninger for angrepsferdigheter. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av posisjonsbestemte angrepsferdigheter. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av posisjonsbestemte angrepsferdigheter. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid

Forberedelse
Gjøre seg kjent med Skuddskolen og Utviklingstrappa.

Etterarbeid
Planlegge en økt for eget lag. Velg ut noen angrepsferdigheter som du ønsker å trene. Tenk nøye igjennom hvilke læringsbetingelser du ønsker å bruke for at spillerne skal oppleve mestring. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha inngående kunnskap om Valgskolen
 • Ha en god forståelse av metodisk utvikling av valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 4. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 4. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 4. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for innlæring og videreutvikling av valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 4. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Deltakerne skal ha god kjennskap til valgskolen.

Etterarbeid
Planlegge en økt for eget lag. Velg ut noen spillsituasjoner som du ønsker å trene, med fokus på valgferdigheter. Tenk nøye igjennom hvilke læringsbetingelser du ønsker å bruke for at spillerne skal oppleve mestring.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om de ulike typene av overgangsspill i fase 4. 
 • Ha kunnskap om ulike typer av overgangsspill og med hvilken hensikt de kan benyttes, både i et taktisk perspektiv og i et utviklingsperspektiv. 
 • Ha en god forståelse av viktige moment, individuelt og relasjonelt, i ulike typer av overgangsspill. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for metodisk oppbygning av overgangsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av overgangsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening av overgangsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Tenk igjennom hvilke overgangsvarianter du kjenner til, og hvilke tekniske og taktiske forutsetninger som er sentrale. 

Etterarbeid
Utarbeide en øvelsesbank på overgangsspill, tilpasset egen gruppe.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om de ulike typene av kryss- og rullespill i fase 4. 
 • Ha kunnskap om ulike typer av opprullingsspill og krysningsspill, og med hvilken hensikt de kan benyttes, både i et taktisk perspektiv og i et utviklingsperspektiv. 
 • Ha en god forståelse av viktige moment, individuelt og relasjonelt, i ulike typer av opprullingsspill og krysningsspill. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for metodisk oppbygning av opprullingsspill og krysningsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av opprullingsspill og krysningsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening av opprullingsspill og krysningsspill i fase 4 og for innlæring og videreutvikling av sentrale ferdigheter i denne type spill. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Tenk igjennom hvilke opprulling- og krysningsvarianter du kjenner til, og hvilke tekniske og taktiske forutsetninger som er sentrale. 

Etterarbeid
Utarbeide en øvelsesbank på opprulling- og krysningsspill, tilpasset egen gruppe.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha god forståelse av fasehjulet som metodisk verktøy. 
 • Ha en inngående kunnskap om tekniske og fysiske krav i kontrings- og returspill. 
 • Ha en god forståelse av metodisk utvikling av tekniske ferdigheter, valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 1, 2 og 3, så vel som fase 5, 6 og 7. 
 • Ha en nivåtilpasset øvelsesbank for utvikling av tekniske ferdigheter, valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 1, 2 og 3, så vel som fase 5, 6 og 7. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan for utvikling av tekniske ferdigheter, valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 1, 2 og 3, så vel som fase 5, 6 og 7. 
 • Beherske ulike metodiske verktøy for å planlegge og gjennomføre trening for utvikling av tekniske ferdigheter, valgferdigheter og relasjonelle ferdigheter i fase 1, 2 og 3, så vel som fase 5, 6 og 7. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: 60 min teori + 120 min praksis + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall 
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Tenk igjennom hvilke teknikker og fysiske forutsetninger som er sentrale for å lykkes med kontra- og returspill

Etterarbeid
Planlegg en økt med kontra- og returspill for laget ditt. Planlegg oppvarming med fysiske og tekniske øvelser som er sentrale, og en hoveddel der du trener relasjonelle ferdigheter. Reflekter over hva som fungerte, og hva som kunne vært gjort annerledes. 

Mål

 • Gir teoretisk og praktisk kunnskap om idrettsernæring, hvordan fremme sunne idrettsmiljøer og å forebygge spiseforstyrrelser
 • Du skal få teoretisk og praktisk kunnskap om idrettsernæring, hvordan fremme sunne idrettsmiljøer og å forebygge spiseforstyrrelser.

Arbeidsformer

 • Tid: Gjennomføring av delene: Spiseforstyrrelser, idrettsernæring 1, idrettsernæring 2 og Renutøver 
 • Gjennomføring: E-MODUL 
 • https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=10   
 • https://renutover.no/no/maintenance.html  
 • Oppgaver: De ulike delene inne på ekurs.nif og renutøver 
 • Deltaker som fullfører modulene, skal gi beskjed til trenerkursansvarlig i regionen per e-post. Diplom for Renutøver skal legges ved i samme e-post. Ansvarlig i region sjekker idrettCV om kursene er fullført.  

Forberedelse
Ingen forberedelse.

Etterarbeid
Sende inn bevis på gjennomføring til ansvarlig av trenerutdanning i tilhørende region.

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha inngående kunnskap om skadefri.no. 
 • Ha kunnskap om viktige moment for å unngå skader. Herunder oppvarmingsrutiner og belastningsstyring.
 • Ha god kunnskap om progresjon i treningsmengde og belastning.
 • Ha kunnskap om tilgjengelig verktøy ved opptrening etter skader. 
 • Ha kunnskap om skadeforebyggende trening gjennom sesongen. 
 • Ha en forståelse av hvordan skadeforebyggende trening kan implementeres i økter rettet mot øktens spesifikke mål. 
 • Ha kunnskap om håndtering av akutte skader. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø. 
 • Kunne bruke skadefri.no aktivt i sitt trenerarbeid. 
 • Kunne utarbeide en langsiktig plan skadeforebyggende trening, tilpasset spillernes alder og prestasjonsnivå. 
 • Kunne utarbeide treningsplaner som tar hensyn til en klok progresjon i treningsmengde og belastning.
 • Beherske ulike metoder for skadeforebyggende trening. 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i treningsarbeidet. 

Arbeidsformer
Tid: Gjennomføres på nett 180 min teori eller 90 min teori og 90 min praksis i hall/gymsal/klasserom (4 timer) 
Gjennomføring: E-MODUL – Kan gjennomføres fysisk

Forberedelse
Deltakeren skal lage en oppvarmingsrutine basert på kildene henvist i pensumlisten

Etterarbeid
Reflektere over sitt eget lags belastningsstyring gjennom en sesong. Hva kan forbedres og gjøres annerledes? 

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om håndballens regelverk og retningslinjer. 
 • Ha kjennskap til dommerens ulike oppgaver i kampsituasjon. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø, også i kampsituasjon.  
 • Kunne ovenfor egne spillere gjøre rede for spillereglenes praktisering i spill- og kampsituasjoner. 
 • Kunne framføre i praksis gode holdninger i tråd med håndballens verdigrunnlag. 

Arbeidsformer
Tid: 4 timer 
Gjennomføring: E-MODUL (Gjennomføres inne på e-kurs NIF).

Deltaker som fullfører modulene, skal gi beskjed til trenerkursansvarlig i regionen per e-post. Diplom for Trener 2 modul 18 skal legges ved i samme e-post. Ansvarlig i region sjekker idrettCV om kursene er fullført.

Kurset finner du her: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1412

Oppgaver: Individuelt

Forberedelse
Gjøre seg kjent med linkene i pensum og hvor håndballreglene kan finnes.

Etterarbeid
Reflektere over egne holdninger i hall og rundt dommere. 

Mål

Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om treneren som leder. 
 • Ha en god forståelse av forskjellen mellom oppgaveorientert/prosessorientert og resultatorientert kampledelse. 
 • Ha en grunnleggende forståelse av taktiske krav i håndball før, under og etter kamp. 
 • Ha kunnskap om relasjonen foreldre-trener-utøver og hvordan denne kan påvirke utøver. 

Ferdighetsmål

 • Opptre på en måte som fremmer mestring og utvikling, og som bidrar til et trygt, positivt og godt læringsmiljø, også i kampsituasjon.  
 • Kunne bruke kommunikasjon for å skape relasjoner, bygge et lag og godt samarbeid med spillere, trenere, støtteapparat og foreldre. 
 • Kunne skape mestringsarenaer og gode betingelser for læring igjennom sin kampledelse. 
 • Kun tilpasse kommunikasjon til ulike nivåer og ulike utøvere. 
 • Kunne lage en kampplan. 
 • Kunne identifisere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå under kamp eller i forbindelse med enkelte spillere og foreldre. 
 • Kunne reflektere over, og utvikle egen lagledelse. 
 • Kunne reflektere over egen lagledelse sammen med andre trenere 
 • Ha bevissthet rundt bruk av ulike pedagogiske virkemidler i kampledelsen. 

Arbeidsformer
Tid: 180 min teori + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall/se på kamp, eller bruke video fra kampsituasjoner.  
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Reflekter over hvordan du som trener har kampforberedelser, leder kamper og etterarbeid. 

Etterarbeid
Til neste kamp med laget, lag en kampplan, gjennomfør kampen, og reflekter etterpå hvordan kampplanen fungerte. Reflekter over egen lagledelse sammen med teamet ditt.

Mål

Kunnskapsmål

 • Kjenne til «kampens grunntall». 
 • Ha kunnskap om ulike analyseverktøy og tekniske hjelpemidler som kan anvendes innen trening og kamp. 
 • Ha en grunnleggende kunnskap om hvordan ulike former for analyse før, under og etter trening og kamp kan brukes for utvikling både av spillerne og av egen ledelse. 

Ferdighetsmål

 • Kunne bruke ulike former for analyse til å skape teknisk og taktisk utvikling hos egne spillere. 
 • Kunne bruke ulike former for analyse til å øke spillernes forståelse, både teknisk og taktisk. 
 • Kunne gjennomføre hensiktsmessige kampanalyser tilpasset spillernes alder og ferdighetsnivå. 
 • Kunne presentere analyser for egne spillerne på en hensiktsmessig og nivåtilpasset måte. 
 • Ha bevissthet rundt analyse som pedagogisk verktøy. 

Arbeidsformer
Tid: 180 min teori + avslutning (4 timer) 
Gjennomføring: Teori i klasserom og praksis i hall/se på kamp, eller bruke video fra kampsituasjoner.  
Oppgaver: Individuelt- og gruppearbeid 

Forberedelse
Hvordan bruker du ulike analyseverktøy i forbindelse med spillerutvikling, lagutvikling og kamp?

Etterarbeid
I forbindelse med kamp med eget lag, bruk kampen til å presentere en analyse for spillerne på en hensiktsmessig og nivåtilpasset måte.