Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ta trenerattesten!

Norges Idrettsforbund (NIF) har utviklet en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett.

Ta trenerattesten! 

Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Det tar inntil 20 minutter å gjennomføre den.

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Alle som har fullført trenerattesten får automatisk denne kompetanse synlig på sin idretts-CV, og man får tilgang til en ressursside med fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Trenerattesten er et av virkemidlene for å utvikle trenere og skape enda mer og bedre aktivitet for medlemmene våre, og har også en sentral plass i «Idretten vil».

Se mer om trenerattesten på Idrettsforbundets temaside.

Vi i Norges Håndballforbund oppfordrer alle våre trenere i barne- og ungdomsidretten til å Norges Idrettsforbunds trenerattest. Du får god innsikt i barneidrettsreglementet og refleksjon rundt det å være trener i barne- og ungdomsidrett. Registrer deg via Min Idrett.