Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trinn 2

Kursplan dommerkurs Trinn 2


Deltakerne skal videreutdannes gjennom et kamptilbud som skal gi kampleder trygghet og rammer som inspirerer til videreutvikling gjennom økt kunnskap og forståelse for spillet, fordypning i eksisterende kunnskaper i bruk av regler, samarbeid og kommunikasjon med spillets aktører.

Kurset skal ivareta gode holdninger og er basert på NHFs verdiprogram og Fair Play.

Fokusområder: Teoretisk opplæring og kampledelse i praksis med veileder.

Minimumsvarighet: 16 timer teoretisk undervisning med instruktør. Praktisk undervisning med veileder mellom kurskveldene. NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav: Trinn 2-kurset skal gjennomføres med minimum 6 timer praksis underveis i utdanningen. NHFs regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe: Nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdom, voksne og foreldre med gjennomført dommerkurs Trinn 1 som ønsker videreutdanning som kampleder for utøvere på nivå opp til G/J 18.

Deltakere: Maks 16 deltakere.

Opptakskrav: Gjennomført dommerkurs Trinn 1 og elektronisk regelkurs.

Vurdering: Deltakerne skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: Fullført/Ikke fullført.

Autorisasjon som dommer: Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på funksjonsnivå) når en kampleder har: Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt og deltatt på minimum 80 % av undervisningen pr. modul.

Kursbevis: Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted. NHF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell: NHF har ansvaret for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU): NHF har ansvar for EU.

Instruktør: NHF har ansvaret for alle instruktører. For å være instruktør på dommerkurs Trinn 2 må personen ha idrettsfaglig høyskoleutdanning, NHF instruktørutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør: NHF er ansvarlig for kurs og gjennomføring.

Organisering: NHF har ansvar for organisering av kurs.

Økonomi: NHF bestemmer kursavgiften.

 

Mål: Deltaker skal tilegne seg kunnskap og forståelse som gir et grunnlag for kompetanseheving innenfor områdene; Lederrollen, personlig utvikling og prestasjonsevaluering.

Dommerutdanningen er basert på NHFs verdier og Fair Play. Dette skal danne en god plattform for utøvelsen av en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom

Teori: Emne 1-4 (240 minutter)

Praksis: Dømming mellom kurskveld 1 og 2 Prestasjonssamtale med observatør og utfylling av prestasjonsskjema.

EMNE 1: NHFs verdier

Forventninger til kurset NHFs verdier Det handler om respekt, ikke sant? Fair Play NHFs integrerings program Lojalitet

EMNE 2: Lederrollen

Kamplederrollen er lederskap Regelkunnskap Spilleforståelse Rettferdighet/ærlighet Strenghet Mot Kondisjon Antrekk Godt humør Samarbeidsevne Holdninger Tillit Resultatet er godt omdømme Utviklingsplan

EMNE 3: Personlig utvikling

Selvtillit og selvfølelse Hva utvikler bedre selvtillit? Aksept Respekt Autoritet Tips for dommertrening

EMNE 4: Evaluering av dommerprestasjoner

Egen evaluering Bruk av prestasjonsskjemaet

Litteratur

 • Spillereglene
 • Arbeidshefter
 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

 

Hovedmål:
Videreføre kunnskap om den verdibaserte ideen håndballen bygger i rollen som kampleder for aldersklasser G/J 14-18.
Mål: Deltakeren skal få en teoretisk innsikt i mulige hendelser som kan oppstå og de mest vanlige regelbrudd i den enkelte spillefasen. Deltakeren skal få innføring i ulike modeller innenfor ansvar, arbeidsfordeling og kommunikasjon, samt en fordypning i «De 9 prinsippene».

Dommerutdanningen er basert på NHFs verdier og Fair Play. Dette skal danne en god plattform for utøvelsen av en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom.

Teori: Emne 5-9 (240 minutter)

Praksis: Dømming mellom kurskveld 2 og 3. Prestasjonssamtale med observatør og utfylling av prestasjonsskjema.

EMNE 5: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden siste kurskveld?

EMNE 6: Overordnete prinsipper for spillet

De 9 prinsippene

EMNE 7: Regelbruk i spill vs motspill

Kjennetegn og muligheter Fasemodellen Innføring i bruk av referanseregister Regelgjennomgang og bruk av referanseregister i ulike spillefaser

EMNE 8: Arbeidsfordeling

Måldommers ansvar Banedommers ansvar Situasjonsbetinget ansvar Spilleregel 17 - Dommerne Arbeidsfordelingsavtale Ansvars- og arbeidsområder, forsvarsformasjoner Banens inndeling i soner og sektorer

Litteratur:

 • Spillereglene
 • Arbeidshefter
 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

Mål: Deltakeren skal gis en videreutvikling i bruk av styringsverktøy med fordypning i regel 8 og 16.
Videre skal deltakerne tilegne seg handlingskompetanse gjennom kjennskap til tolkning og vurdering av hensikt og handling utført av spillere/ledere.

Dommerutdanningen er basert på NHFs verdier og Fair Play. Dette skal danne en god plattform for utøvelsen av en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom.

Teori: Emne 10-12 (240 minutter)

Praksis: Dømming mellom kurskveld 3 og 4 Prestasjonssamtale med observatør og utfylling av prestasjonsskjema.

EMNE 9: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden siste kurskveld?

EMNE 10: Verbal - Nonverbal kommunikasjon

Verktøy for god kampledelse Tegngiving Kommunikasjonsmodell Kampledernes kommunikasjonsferdigheter Internkommunikasjon i paret Rollespill – praktiske øvelser

EMNE 11: Kamplederens styringsverktøy

Spilleregel 8 Tillatt/Ikke tillatt Direkte bestrafning Usportslig opptreden Spilleregel 16 Bestrafningsmuligheter Skadet spiller/ballkontroll/bytte Diskvalifikasjon Automatisk funksjonsforbud NHFs kamptilbud Riktig bruk av bestrafningstrappen gir god kampledelse Toleransekurven Tips progressiv bestrafning i kampens første del i «kampens første 10 minutter» Mer enn èn forseelse i samme situasjon Usportslig opptreden av ledere

EMNE 12: Kampledernes handlingskompetanse

Tolkning, vurdering av hensikt og handling

Litteratur

 • Spillereglene
 • Arbeidshefter
 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

Mål: Deltakerne skal tilnærme seg og forstå viktigheten av kastenes utførelse. Fordypning i prosedyrer for innlevering av protest og utfylling av rapport, og forståelse for egen utvikling og veien videre mot Trinn 3-kurset.
Dommerutdanningen er basert på NHFs verdier og Fair Play. Dette skal danne en god plattform for utøvelsen av en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom og hall.

Teori: Emne 13-16 (240 minutter)

EMNE 13: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden siste kurskveld?

EMNE 14: Kastenes utførelse

Spilleregel 15 Viktigheten av orden ved:

 • Avkast
 • Innkast
 • Utkast
 • Frikast
 • 7m-kast

EMNE 15: Protester og Rapporter

Protester:

 • Før kampstart
 • Under kampen
 • Etter kampen

Hendelsen som resulterer i rapport:

 • Før kampstart
 • Under kampen
 • Etter kampen


EMNE 16: Veien videre

Utdanning Du og håndballmiljøet Sosiale medier Struktur og rutiner Kjennskap til regionens nettside Forfall til kamp Lederrollen på veien videre (rep. fra emne 2) Utviklingsplan

Litteratur

 • Spillereglene
 • Arbeidshefter
 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser