Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bakgrunn for prosjektet

Flere ungdommer, lenger

KH_Designelement_sirkler_outline.png

En betydelig del av medlemsmassen i norsk håndball er ungdommer, ca. 2/3 av våre medlemmer er under 17 år. Antall spillere i aldersgruppen 13-19 år er relativt stabilt fra år til år. Det forklares ved at det er et stabilt tilsig fra barnehåndballen. Det er imidlertid et stort og et jevnt årlig frafall fra 13 år til 19 år. Dette frafallet ønsker norsk håndball å gjøre noe med. Håndballtinget 2013 lanserte visjonen «Flere spillere lengre» og vedtok en helhetlig gjennomgang av ungdomshåndballen i kommende periode. atsingsområdet skal ha fokus på tiltak som løfter trenerkompetansen i ungdomshåndballen samt spillernes aktivitetstilbud i klubb og nærmiljø. For å kunne skape kontinuitet og utvikling over tid, vil det også se på enkelte organisasjonsmessige sider innenfor klubbleddet.

Arbeidsfigur klubbhuset.jpg

 

 

 

  • Antall aktive (lisensierte) utøvere i ungdomsgruppen (13-19) skal øke med 10% i prosjektperioden.