Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

20150813_Fra_U_EM2016_Makedonia_900.jpg

Sportslig plan

Skal den sportslige planen gjøre en forskjell i hallen, må den være godt forankret hos alle i klubben.

Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for Håndball for alle” i et trygt og utviklende miljø.

Planen skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet og kunnskap, forebygge konflikter og være et praktisk verktøy for ledere og trenere i klubben. Imidlertid er prosessen rundt utviklingen av en sportsplan viktig, altså at trenere og andre som skal ha tilhørighet til planen blir involvert i utviklingen. 

Under har vi listet opp de områdene vi anbefaler bør være en del av en håndballklubbs sportslige plan.

 • Hva er hensikten med sportsplanen?
 • Hvem skal denne gjelde for?
 • Hvordan har den blitt utarbeidet?
 • Hvordan skal planen evalueres og rulleres?
 • Visjon
 • Verdigrunnlag
 • Overordnede sportslige mål
 • Fair Play
 • Retningslinjer og ansvar for trenere
 • Retningslinjer og ansvar for spillere
 • Retningslinjer og ansvar for oppmenn og foreldre
 • Retningslinjer og ansvar for dommere?
 • Hvordan er det sportslige arbeidet i klubben organisert?
 • Hvem har det overordnede sportslige ansvaret?
 • Hvem har ansvar for treneroppfølging / trenerkoordinator?
 • Hvem har ansvaret for barnehåndball?
 • Hvem har ansvaret for ungdomshåndball?
 • Hvem har ansvar for seniorhåndball?
 • Hvem har ansvar for dommere?
 • Hvem har ansvar for oppmenn og foreldre?

 

Overordnede mål for barnehåndball:
Viktigste virkemidler for å nå det overordnede målet

 • Faste aktiviteter og arrangement for barn (sport, turneringer og sosialt/miljø)
 • Forhold til andre idretter Treningsmengde (gymsal, bane)
 • Hvilke prinsipp har vi for påmelding av lag?
 • Hvordan driver klubben rekrutteringsarbeidet?
 • Hvordan blir trenere rekruttert til barnehåndballen?
 • Er det et foreldreansvar eller finner den sportslige ledelsen trenere til hvert lag?
 • Hvor mange trenere skal det være per lag Foreldreengasjement

På trening:

 • Overordnede mål for treningen
 • Fokusområder for barnehåndball (sosialt, trygghet, lek og utvikling)
 • Spilleren i sentrum: Hva betyr dette for oss?

I kamp:

 • Overordnede mål for kampaktivitet
 • Hvordan spilles håndballkamper i de ulike årsklassene?
 • Forhold til andre spillere, trenere og dommere
 • Hvilke retningslinjer har klubben for spilletid, rullering av spilleplasser, hvem skal stå i mål osv?
 • Hvor mange mål bør en maksimalt vinne med i barnehåndballen (maks ti)? Og hvordan kan en regulere dette?
 • Utvikling
 • Forventning om utdanning og kompetanseheving
 • Trenerforum
 • Utvikling av fagmiljø
 • Eventuelt klubbens holdning til spillestil (f.eks offensivt forsvar)
 • Eventuelt dypere fokusområder innenfor de ulike alderstrinnene

Overordnede mål for ungdomshåndball:

 • Viktigste virkemidler for å nå målet / målene
 • Faste aktiviteter og arrangement for ungdommer
 • Forholdet til andre idretter og klubber
 • Treningsmengde / Treningstid
 • Hvem er trenere på ungdomslagene?
 • Hvilke prinsipp har vi for påmelding av lag?

Differensiering:

 • Hvilke retningslinjer har vi for hospitering med eldre lag?
 • Hvilke kriterier bør ligge til grunn for ”å få spille opp”?
 • Hvem har ansvaret for at spilleren blir skjermet for overbelastning (spesielt i kamp)? Hvem skal involveres i slike prosesser?
 • Fellestrening på tvers av lag

Miljø:

 • Hvordan ønsker vi å utvikle miljøet rundt ungdomslagene?
 • Hvordan ønsker vi å utvikle miljøet på tvers av lagene i ungdomsgruppen?

Involvering:

 • Hvordan skal spillerne få innflytelse på sin egen aktivitet?
 • Hvilke rutiner bør trenerne følge for at ungdommene blir involverte?
 • Hvordan skal spillerne få innflytelse på klubbens aktivitet?
 • Hvilket ansvar forventer klubben at ungdommene tar for klubbens aktivitet?
 • Hvilket ansvar har ungdommene overfor de yngre spillerne?

På trening:

 • Overordnede mål for treningsaktivitet
 • Planlegging av treninger
 • Viktigste fokusområder for ungdomstreninger
 • Skadeforebyggende trening

I kamp:

 • Overordnede mål for kampaktiviteten
 • Forholdet til andre spillere, trenere og dommere
 • Prinsipp for fordeling av spilletid
 • Rullering av spilleplasser
 • Hvor mange mål bør klubbens lag maksimalt vinne med?

Kompetanse:

 • Forventninger om utdanning og kompetanseheving
 • Trenerforum
 • Utvikling av fagmiljø
 • Eventuelt klubbens holdning til spillestil (f.eks tempofylt håndball)
 • Eventuelt dypere fokusområder innen de ulike alderstrinnene
 • Eventuelt klubbens holdning til spillestil (f.eks tempofylt håndball)
 • Eventuelt dypere fokusområder innen de ulike alderstrinnene
 • Hvilke kriterier bør spillerne oppfylle for å delta på seniorlagenes treninger og kamper?
 • Når bør spillerne få trene med seniorlag
 • Når bør spillerne få spille med seniorlag
 • Hvilket ansvar har seniorspillerne for å inkludere ungdomsspillere?
 • Overordnede mål for seniorhåndballen
 • Organisering rundt seniorlagene
 • Forventninger til trenerne
 • Forventninger til seniorspillerne
 • Holdninger
 • Treningsvilje
 • Klubbengasjement / Engasjement for yngre lag
 • Treningsmengde og -tid
 • Retningslinjer for flytting av spillere mellom eventuelle 1.- og 2. lag (eller flere) Eventuelt klubbens holdning til spillestil (f.eks stort fokus på utvikling av godt kontrings- og ankomstspill) ungdomsspillere?