Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samhold.jpg
Foto: NHF Region Innlandet

Lagsorganisering

Hvordan organisere lagene for best mulig trivsel og aktivitet?

Som i alle organisasjoner er man i hvert enkelt lag også avhengig av å ha en god ansvarfordeling.
Treneren skal være trener, og fokusere på et best mulig sportslig opplegg. Videre bør man legge til rette for at alle oppgavene som følger med et lag er godt fordelt på mange nok personer.

Under kan du se vårt forslag til hvordan man kan organisere rollene i et lag.

Sportslig ansvar for treninger samt organisering og assisterende/ hjelpe-trenere. Ansvar for evt. lagutak, rullering av spillerstall etc. Deltar i sportslige forum, etc. Årgangens/lagets representant i arbeidet med klubbens sportslige plan, dialog med sportslig utvalg og dialog om hospitering og andre utviklingstiltak klubben initierer.

Bidrar på treninger og under kampavvikling.
Flere trenere på et lag vil gjøre det enklere å gjennomføre
morsomme og utviklende treninger hvor flest mulig utøvere får
utfordringer og oppfølgingen de trenger. Bidrar i planlegging og
diskusjoner knyttet til lagets aktivitetsplan.

Ansvarlig for de administrative rammene knyttet til laget.

Kjørelister, distribusjon av aktivitetsplaner, cuper, dugnader og andre sosiale arrangementer.

Ansvarlig for evt. omberamminger via «MIN SIDE» - «TA» og dialog med motstandere.

Det vil ofte være fornuftig at denne personen har et ansvar for den mer «sosiale» biten av håndballen, med mål om å sikre at alle trives og opplever en tilhørighet til laget. Evt. kan man og fordele ansvaret med en som har vervet Sosial Ressurs. Det er ønskelig at vedkommende tar et bredere sosialt ansvar og følger opp "signaler" knyttet til utøverenes hverdag utenfor håndballen (økonomi, skole, familiesituasjon etc).

Avhengig av klubbens organisering og økonomi i lagene. En person bør ha ansvar for lagets økonomi og andre verdier som utstyr og lignende. Håndtering av innbetalinger osv til cuper og andre elementer knyttet til økonomi.  Følger opp de rutinene og kravene klubben setter til lagene knyttet til økonomi.

Fremtiden vil i økende grad sette krav til kommunikasjon og informasjon. Avhengig av klubbens løsninger vil det være viktig at man har en eller flere personer som har ansvar for web og andre sosiale medier samt oppdateringer og dialog med utøvere, foresatte og andre rundt laget. Det å skape engasjement rundt lagets aktiviteter vil og kunne være med på å styrke samhold og tilhørighet.

En person (eller gruppe) som har et spesielt ansvar for å følge med på det sosiale miljøet i laget og dermed har myndighet til å kunne si fra til de andre lederne i teamet om det forekommer mobbing eller andre faktorer som bør bedres for at miljøet i den enkelte årgang kan bli bedre.

Alternative titler kan være "sosial minister", trivelsansvarlig etc.

Kontaktperson for hele årgangen inn til styret der hvor det er flere lag i årsklassen. Ansvar for at informasjonsflyten til og fra klubbens ledelse går til utøvere, foresatte og de andre i lagsapparatet. Hvis klubben har flere lag i samme årgang er det viktig at de har en felles person som ivaretar og overser hele aktiviteten.

Ved store årganger, evt. ved lag som krever mye administrasjon pga høyt aktivitetsnivå kan det være aktuelt å etablere et utvalg under hovedlagsleder som bistår og deler på arbeidsoppgavene.