Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

kh klubbanalysen

Klubbanalysen

Klubbanalysen er selve inngangen til Klubbhuset, og er basert på en elektronisk plattform hvor klubbens styre svarer på en rekke spørsmål og kartlegger nå-situasjonen i klubben. Gjennomføringen av Klubbanalysen tar ca. 30-60 minutter.

Klubbhuset har som målsetning å øke antallet ungdomsutøvere (13-19 år) med 10%. For å oppnå dette er vi avhengig av at alle jobber sammen. Aller viktigst er det at klubbene i Norsk håndball ønsker å være med på denne jobben.

Som inngang til klubbhuset og de tiltakene/tilbudene som ligger i prosjektet er det en forutsetning at man som klubb tar initiativ til å være med. For å bli med er det bare å ta kontakt med kontaktperson i din region. Sier du ja til å være med i Klubbhuset, forplikter du deg til å gjennomføre klubbanalysen og delta i det utviklingsløpet som avtales mellom klubb og regionens klubbhusansvarlige.

Spørsmål kan rettes til klubbhuset@handball.no eller ansvarlig for klubbhuset i din region.

Klubbanalysen er basert på en elektronisk plattform hvor klubbens styre svarer på en rekke spørsmål. I etterkant vil regionens klubbhusansvarlig motta en rapport som danner grunnlag for videre samarbeid med klubben.

Hva er klubben gode på? Hva kan vi bli enda bedre på? Har vi noen konkrete utfordringer vi trenger hjelp til?  

 • Klubbens organisering og fasiliteter
 • Medlemsutvikling og trender
 • Organisatoriske strukturer og rutiner
 • Aktivitet og organisering av denne
 • Spesifikke spørsmål knyttet til ungdomsgruppen
 • Kompetanse og utdanning i klubben
 • Trenere, oppgaver og videreutvikling
 • Foresatte, kommunikasjon og frivillighet
 • Økonomi
 • Informasjon om klubbhuset og evt. påmelding
 • Felt for tilbakemeldinger til NHF og deres region

Vi oppfordrer klubbens styre til å sette av tid til denne gjennomgangen.

 • Sett av nok tid til at man får anledning til å drøfte der det er nødvendig (antatt tid 30-45 min).
 • Benytt storskjerm, tv eller lignende slik at alle får ta del spørsmålene.
 • Det er en fordel hvis dere har tallene som er registrert i idrettsregistreringen/samordna opptak de to siste årene tilgjengelig.
 • Ta gjerne med sportslig leder eller lignende hvis vedkommende ikke er fast i styret.
 • Husk at dette ikke er en test - men et verktøy for å kunne bli enda bedre.

Det er ønskelig at man forbereder en oversikt over hvilke rutiner og vedtatte dokumenter man har i klubben. Videre vil det være en fordel hvis man gjør seg kjent med medlemsutviklingen til klubben de siste årene. Gjerne spesifisert på alder og kjønn. 

Videre er det viktig at klubben sikrer at man har med "de riktige" personene når analysen gjennomføres. Typiske personer vil være leder, nestleder, kasserer, sportslig leder blant annet.
Alle som skal delta i arbeidet med analysen bør informeres i forkant.

En fra klubbhusteamet vil ta kontakt med klubben etter at analysen er mottatt for videre dialog og fremdrift for deres klubb.