Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Valgskolen artikkel.jpg

Valgskolen

Å ta beslutninger og forutse situasjoner i spillet er en nøkkel for å lykkes på håndballbanen.

  • Hvordan kan vi i enda større grad utvikle spillernes evne til å forutse, gjenkjenne og ta beslutninger i spillets situasjoner?
  • I hvilken grad har vi en god nok forståelse av hvilke prosesser som her egentlig foregår?
  • Hvordan kan innsikt fra forskning og litteratur knyttes til praktisk arbeid på gulvet og gi grunnlag for utvikling av gode metoder for å skape neste generasjon håndballspillere?

Dette er spørsmål som vi i dette prosjektet forsøker å nærme oss noen svar på. I den praktiske tilnærmingen avgrenser vi oss til å gå i dybden på valg for bakspillere i etablert angrep, men rammeverket rundt valg og spillforståelse som vi presenterer vil være gjeldende for alle spillets faser og alle spilleposisjoner.

Gjennom teoretisk rammeverk, intervjuer med toppspillere og praktiske eksempler tilbyr Valgskolen innsikt, trening og metoder for å skape neste generasjon håndballspillere med økt spillforståelse og beslutningstakingsevne.

Skolen er delt inn i følgende kapitler:

  • Teori
  • Utvikling av forutsetninger
  • Grunnleggende valgsituasjoner
  • Komplekse valg
  • Øvelser

Ta Valgskolen nå!