Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tester for håndballspillere

Ved å dokumentere utvikling/fremgang av gjennomført trening vil spilleren skape tro på og jobbe videre med kvalitetstrening. Vi kan si at testing er en viktig faktor i styringen av treningsprosessen. Tester munner ut i resultater og gir dermed informasjon som danner grunnlaget for videre trening. De enkelte testresultatene har i denne sammenheng ingen egenverdi, de må sees i sammenheng med tidligere resultat i tilsvarende test. Det er ingen grunn til å sammenligne tester med hverandre. Vi begrunner dette med at spillerne er svært ulike i kroppsstørrelse og forutsetninger og av den grunn vil det være lite gunstig at to spillere sammenligner resultater.

Hva er en test?

En test er en prøve brukt til måling av fysiske, tekniske eller psykiske egenskaper eller tilstander.

Et testbatteri er en samling av prøver som hver for seg måler egenskaper som samlet er viktig for det en er ute etter å måle.

Ulike former for tester

Grovt sett kan vi inndele tester som blir anvendt i håndball i to kategorier, generelle og håndballspesifikke tester.

Generelle tester kan være:

 • Push ups
 • Sit ups
 • Lengde uten tilløp
 • BIP test

Spesifikke tester kan være:

 • Skuddhastighet
 • Skuddpresisjon
 • Teknikkmerke
 • Vendeløp tester

Generelle tester vil vanligvis dekke behovet for måling av fysiske egenskaper generelt. Resultatene fra generelle tester vil ikke kunne si noe om hvor god du er som håndballspiller. Men vi ser likevel at de beste spillerne har gode generelle fysiske testresultater. 

Det er svært viktig at de testene vi benytter måler den idrettslige prestasjonsevnen objektivt, og at de fungerer som en nøytral kontroll av den virkning treningen har gitt. Vi må derfor stille krav til en test.

 • Testen må være relevant i forhold til det vi trener for.
 • En test må også være pålitelig. Det betyr at testen hver gang med like stor sikkerhet måler den egenskapen vi tester.
 • En test må alltid ha en hensikt.
 • Et testbatteri må være laget i samsvar med hensikten en har med testen. Hver testøvelse må derfor være relevante for håndball.
 • En test må være enkel å gjennomføre.
 • En test må være en del av en langsiktig plan.
 • Du må sette av tilstrekkelig tid til testing, selv om det er et mål å kunne gjennomføre testene så raskt som mulig.
 • En test må utføres nøyaktig, se beskrivelse og video av testene.
 • Testresultatene må noteres ned. Testene må få konsekvenser for videre trening