Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innhold 1., 2. og 3. trinn

Trinnvis differensiering

Kast ballen består av et differensiert opplegg for 1., 2. og 3. trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de er. Dette er gjort med utgangspunkt i variasjon i kognitive evner, koordinative ferdigheter, og faktorer som påvirker den praktiske gjennomføringen.

Under kan du lese hva som er innholdet på de ulike trinnene.

1. og 2. trinn

tar i bruk undervisningsopplegget i kroppsøvingstimene de tre ukene Kast ballen pågår. Målet er å skape god aktivitet, og tilrettelegge for mestring gjennom lek med ball.
Videre er det et sentralt mål med Kast ballen at det skal skapes mer aktivitet og lek med ball i friminuttet. Ved bruk av det de har lært i kroppsøvingstimen, samt Dagens Kast ballen-utfordring, oppfordres elevene til å være i aktivitet i friminuttene.

3. trinn

tar i bruk undervisningopplegget i kroppsøvingstimene de tre ukene Kast ballen pågår. På samme måte som 2. trinn, skal 3. trinn oppfordres sterkt til å ta i bruk øvelsene fra kroppsøvingstimene ute i friminuttet.

Den tredje og siste uken av Kast ballen-perioden, skal 3. trinn delta i en konkurranse på tvers av skolene som er med i Kast ballen i hele Norge. Her skal elevene konkurrere om å være i mest aktivitet, og registrere det på et skjema når de kommer inn fra friminuttene.

Kast ballen-dagen arrangeres av skolen i i løpet av uke 39-43. Skolen får et ferdig aktivitetsopplegg hvor elevene skal få oppleve en morsom håndball-dag i trygge rammer med morsomme øvelser.