Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innhold 1.-, 2.- og 3. klasse

Trinnvis differensiering

Kast ballen består av et differensiert opplegg for 1.-2.- og 3.trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de er. Dette er gjort med utgangspunkt i variasjon i kognitive evner, koordinative ferdigheter, og faktorer som påvirker den praktiske gjennomføringen.

Under kan du lese hva som er innholdet på de ulike trinnene.

1. – og 2. klasse

tar i bruk undervisningsopplegget i kroppsøvingstimene de tre ukene Kast ballen pågår. Målet er å skape god aktivitet, og tilrettelegge for mestring gjennom lek med ball.
Videre er det et sentralt mål med Kast ballen at det skal skapes mer aktivitet og lek med ball i friminuttet. Ved bruk av det de har lært i kroppsøvingstimen, samt «Dagens Kast ballen-utfordring», oppfordres elevene til å være i aktivitet i friminuttene.

3.klasse

tar i bruk undervisningopplegget i kroppsøvingstimene de tre ukene Kast ballen pågår. På samme måte som 2.klassingene, skal 3.klassingene oppfordres sterkt til å ta i bruk øvelsene fra kroppsøvingstimene ute i friminuttet.

Den tredje og siste uken av Kast ballen-perioden, skal 3.klassingene delta i en konkurranse på tvers av skolene som er med i Kast ballen i hele Norge. Her skal elevene konkurrere om å være i mest aktivitet, og registrere det på et skjema når de kommer inn fra friminuttene.

Kast ballen-dagen arrangeres av skolen i etterkant av de tre ukene Kast ballen-perioden har pågått. Skolen får et ferdig aktivitetsopplegg hvor elevene skal få oppleve en morsom håndball-dag i trygge rammer med morsomme øvelser.