Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kast ballen 6

Hva er Kast ballen?

Kast ballen er igangsatt av Norges Håndballforbund for å introdusere flere barn til lek med ball. Gjennom et skreddersydd undervisningopplegg som tas i bruk i kroppsøvingstimene i Kast ballen-perioden, er målet at elevene tar med seg de morsomme øvelsene ut i friminuttet, og fortsetter å leke og øve på dem der.

Kast ballen-perioden

Kast ballen arrangeres i hele Norge i ukene 37, 38, og 39.

Hva innebærer det å delta i Kast ballen?

Grunnelementet i Kast ballen er undervisningsopplegget til kroppsøvingstimene, og Dagens Kast ballen-utfordring. Dette forplikter alle skoler seg til å gjennomføre på alle trinn de tre ukene Kast ballen pågår.

Videre består Kast ballen av et differensiert opplegg for 1., 2. og 3. trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de blir. Dette er gjort med utgangspunkt i variasjon i kognitive evner, koordinative ferdigheter, og faktorer som påvirker den praktiske gjennomføringen. Se menypunktet Innhold 1., 2. og 3. trinn, slik at du som lærer kjenner til innholdet på de ulike trinnene.

Utstyr

Kast ballen gir skolene et ballnett med baller av typen 00, tilpasset elever i 1.-3. klasse. Disse skal tas i bruk i kroppsøvingstimene og i friminuttene. Ballene er mykere, og meget godt egnet til å kaste, sprette og ta imot, og er velegnet for bruk i kroppsøvingtimene og i friminuttet.

Undervisningsopplegg til kroppsøvingstimene

Kast ballen gir skreddersydde undervisningsopplegg til bruk i kroppsøvingstimene, tilpasset 1.-3. klasse. Hovedfokuset er morsomme aktiviteter der ballbehandling, kast og mottak og lekpregede småspillvarianter står i fokus. Øvelsene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene i den nye læreplanen.

Dagens Kast ballen-utfordring

Det er utarbeidet øvelser som skal engasjere og motivere elevene til aktivitet med ball i friminuttet. Øvelsene er spilt inn av våre landslagsspillere, og tanken er at videoene vises i første skoletime hver dag i tre uker.

Kast ballen-konkurranse

Den siste uken av Kast ballen-perioden er organisert som en konkurranse på tvers av skolene i hele Norge. Konkurransen er forbeholdt 3. klassingene, og handler om å være i mest aktivitet med ball i friminuttene. Dette registreres på et skjema som alle 3. klassingene mottar. Den klassen som totalt sett er i mest aktivitet i friminuttene, kåres til vinner. Det kåres først en regional vinner, og deretter til slutt en nasjonal. Vinneren får en flott premie.

Kast ballen-dagen

Alle 3. klassinger som deltar i Kast ballen får mulighet til å være med på Kast ballen-dagen. Skolen får et ferdig aktivitetsopplegg hvor elevene skal få oppleve en morsom håndball-dag i trygge rammer med morsomme øvelser.