Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er Kast ballen?

Kast ballen igangsatt av Norges Håndballforbund for å introdusere flere barn til lek med ball. Gjennom et skreddersydd undervisningopplegg som tas i bruk i kroppsøvingstimene i Kast ballen-perioden, er målet at elevene tar med seg de morsomme øvelsene ut i friminuttet, og fortsetter å leke og øve på dem der.

Kast ballen-perioden

Kast ballen arrangeres i hele Norge i ukene 37, 38, og 39.

Hva innebærer det å delta i Kast ballen?

Grunnelementet i Kast ballen er undervisningsopplegget til kroppsøvingstimene, og «dagens Kast ballen-utfordring». Dette forplikter alle skoler seg til å gjennomføre på alle trinn de tre ukene Kast ballen pågår.

Videre består Kast ballen av et differensiert opplegg for 1.-2.- og 3.trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de blir. Dette er gjort med utgangspunkt i variasjon i kognitive evner, koordinative ferdigheter, og faktorer som påvirker den praktiske gjennomføringen. Se menypunktet «Innhold 1.-, 2.- 3.klasse», slik at du som lærer kjenner til innholdet på de ulike trinnene.

Utstyr

Kast ballen gir skolene et ballnett med baller av typen 00, tilpasset elever i 1.-3.klasse. Disse skal tas i bruk i kroppsøvingstimene og i friminuttene. Ballene er mykere, og meget godt egnet til å kaste, sprette og ta imot, og er velegnet for bruk i kroppsøvingtimene og i friminuttet.

Undervisningsopplegg til kroppsøvingstimene

Kast ballen gir skreddersydde undervisningsopplegg til bruk i kroppsøvingstimene, tilpasset 1.- 3. klasse. Hovedfokuset er morsomme aktiviteter der ballbehandling, kast og mottak og lekpregede småspillvarianter står i fokus. Øvelsene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene i den nye læreplanen.

Dagens Kast ballen-utfordring

Det er utarbeidet øvelser som skal engasjere og motivere elevene til aktivitet med ball i friminuttet. Øvelsene er spilt inn av våre landslagsspillere, og tanken er at videoene vises i første skoletime hver dag i tre uker.

Kast ballen-konkurranse

Den siste uken av Kast ballen-perioden er organisert som en konkurranse på tvers av skolene i hele Norge. Konkurransen er forbeholdt 3. klassingene, og handler om å være i mest aktivitet med ball i friminuttene. Dette registreres på et skjema som alle 3.klassingene mottar. Den klassen som totalt sett er i mest aktivitet i friminuttene, kåres til vinner. Det kåres først en regional vinner, og deretter til slutt en nasjonal. Vinneren får en flott premie.

Kast ballen-dagen

Alle 3. klassinger som deltar i Kast ballen får mulighet til å være med på Kast ballen-dagen. Skolen får et ferdig aktivitetsopplegg hvor elevene skal få oppleve en morsom håndball-dag i trygge rammer med morsomme øvelser.