Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva finner du på sidene?

Her ser du hva Håndballtrening har å by på!

Fagstoff NHF - Hva er relevant for meg? Og hvordan finner jeg frem?

Norges Håndballforbund tilbyr gjennom sine nettsider store mengder fagmateriell innenfor ulike områder. Det produseres også fortløpende nytt stoff, samtidig som gammelt stoff oppdateres og videreutvikles.

For mange trenere, som gjerne ikke har håndballforbundets nettsider helt «under huden», kan imidlertid de ulike fagressursene virke noe uoversiktlig. Hvem er målgruppen og hva passer for meg? Hvor finner jeg konkret stoff som er relevant for akkurat det nivået jeg jobber på?

Her er et forsøk på en enkel guide for de ulike tilbudene som ligger på sidene, og råd for hva som kan være mest aktuelt til ulike trenere.

Lykke til!

Siden med navnet «Håndballtrening» er forbundets portal for alt stoff som er knyttet til håndballfaget. Her finner du lenker videre til de ulike fagressursene og det legges ut nyhetssaker når nytt stoff er tilgjengelig innenfor ulike områder.

«Håndballtrening» hører hjemme blant dine lagrede favoritter og er en side alle ivrige trenere, på alle nivå, vil ha glede av å besøke med jevne mellomrom.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/

Sidene for barnehåndball er perfekt for deg som trener de yngste. Dette er et av satsingsområdene til håndballforbundet og det utarbeides fortløpende nytt stoff. På sidene finner du grunnleggende informasjon om barnehåndball (konkurranseformer, retningslinjer etc.), enkle og konkrete tips og råd for å komme i gang som trener (planlegging, organisering, utstyr etc.) og ikke minst tilgang til en stor mengde treningsøvelser. 

Øvelsene er organisert på tema (leker og stafetter, teknisk trening, fysiske øvelser og småspill) og er enkle å ta i bruk. Hvis du synes det er vanskelig å rekke og planlegge treningsøktene dine så kan en kjapp tur innom videobanken være løsningen. Plukker du en øvelse fra hver kategori så har du et godt utgangspunkt for en times aktiv treningsøkt.

Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene er laget slik at de gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall vil klare dem. 

På denne siden får du se Malin Aune og Magnus Abelvik Rød prøve seg på de ulike øvelsene. Og det alt var nok ikke like enkelt, selv for de beste :)

Teknikkmerke

Fysisk trening er en prosess som stimulerer flest mulig av de egenskapene som påvirker spillerens prestasjoner på banen i kamp. Målet er å påvirke hele personen og bidra til å vedlikeholde eller bedre den idrettsspesifikke prestasjonsevnen på en måte som gir varig endring og glede.

Vi har laget en modell (se under) som skal vise hvilke faktorer som vi mener bidrar til den ønskede utvikling og læring. Vi deler inn i tre hovedfaktorer.

  • Forutsetninger. Hva kreves for å skyte hardere?
  • Funksjonell trening. Hvordan og hva trener vi på for å påvirke det vi ønsker?
  • Kraft. Koordinasjonstrening med ulike typer motstand. Hvor stor kraft kreves det og hvilken hastighet?

På disse sidene vil du finne mange øvelser til hver av faktorene.

Som trener bør du ha en genuin interesse i å ha spillere som er klare for å trene håndball. Din oppgave blir å legge til rette slik at spillerne tar forebyggende trening på alvor.

Øvelsene som ligger på GO` og skadefri hjelper spilleren til å bedre sin balanse, motorikk og stabilitet i ulike teknikker - noe som forebygger skader.

Go`og skadefri

 http://www.håndballtrenern.no

Håndballtreneren er et godt verktøy for deg som har lyst til å fordype deg litt mer i det å være trener og er på jakt etter å lære mer og utvikle deg videre, eller for deg som er på jakt etter god råd og forslag til løsninger på konkrete problemstillinger du møter i din trenerhverdag. Vinklingen i Håndballtreneren er i utgangspunktet rettet mot deg som jobber i ungdomshåndballen, men det meste av stoffet vil være relevant uavhengig av hvilket nivå og hvilken aldersgreuppe du er trener for.

Håndballtreneren er delt opp i tre hovedemner. Første del tar for seg håndballtreningen, andre del ser på lederutfordringene i trenerrollen, mens siste del er et verktøy du kan bruke for å drive egenutvikling. Stoffet består av en blanding av tekst og video, og du får i tillegg til en del nyttig teori også gode råd og kloke betraktninger fra erfarne, og fra spillere.

Håndballtreneren må ikke nødvendigvis leses fra «a til å». Det kan like gjerne være oppslagsverk du kommer tilbake til når du vil friske opp kunnskapene dine på et bestemt område, eller trenger råd til å løse en aktuell utfordring.

http://www.skuddskolen.no

Hvem passer Skuddskolen for? I prinsippet alle som er interessert i skudd og trening for utvikling av skudd. Skuddskolen er en ypperlig ressursbank for trenere fra 12-13 år og helt opp til toppnivå. Ikke minst kan Skuddskolen utmerket godt brukes også av spillerne for å få inspirasjon til å lære nye teknikker, drive egentrening etc.

Hva er Skuddskolen? Nettbasert fagressus som tar for seg alle sider ved det å drive trening for å utvikle skuddferdigheter. Skuddskolen er basert på video, med korte hjelpetekster til.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/fagarkivet/

Fagarkivet er for deg som vil gå i dydben og lære og forstå mer. Fagarkivet gir gjennom videoklipp og tekst en helhetlig modell for å forstå håndballspillet og håndballtrening. Med utgangspunkt i de kravene som håndballkampen stiller til spillerne viser Fagarkivet de ulike bitene som spillet består av. Arkivet inneholder også eksempler på øvelser knyttet til de forskjellige elementene i spillet.

I Fagarkivet finner du relevant og godt stoff om alt mentale ferdigheter, grunnleggende fysiske bevegelser, teknikker i angrep og forsvar, spillesituasjoner og selve kampsituasjonene - og ikke minst en tydelig sammenheng mellom nivåene.

Testing eller kontroll av gjennomført trening vil alltid være aktuelt. En god kontroll på hvordan treningen har virket, vil igjen kunne påvirke den videre treningen. Tester eller kontroll av trening vil også kunne være en motivasjonsfaktor for å skape fremgang.

For å bli en god håndballspiller ser vi det som viktig med både variasjon i trening og at det jobbes godt fysisk over tid. Våre yngre landslag har kommet fram til to testbatterier som gir mange gode svar på de ulike fysiske krav som stilles til håndballspillere.

Tester

Hvis du blar litt rundt under «Håndballtrening» så finner du også ytterligere fagstoff som kanskje kan være interessant for deg og laget du trener.

(Det kommer ut en ny øvelse hver uke. Presenteres på hovedsiden «Håndballtrening».)