Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

20150722-DSC_7577.jpg

Innledning

I mange sammenhenger kan det være fornuftig å se prestasjonsevnen på banen som sammensatt av flere enkeltfaktorer.

Det vil for eksempel være aktuelt når vi skal foreta en analyse av håndballspillet for å finne fram til hvilke krav de ulike delene i spillet stiller (arbeidskrav) og likeledes når vi ønsker å kartlegge den enkelte spillers forutsetninger for å fylle kravene (kapasitetsprofil). En oppdeling av helheten kan gi et forenklet bilde av virkeligheten. Det kan blant annet få en sammensatt helhet til å virke mer oversiktlig, det kan bli lettere å forklare sammenhenger, øke bevisstgjøringen, skape systematikk og lette arbeidet med å foreta prioriteringer i treningen. For eksempel: hva skal til for å skyte bedre, utføre en mer effektiv finte eller forflytte seg mer effektivt i forsvar? 

For at en spiller skal få en utvikling innenfor en eller flere av disse eksemplene som er nevnt over, er det nødvendig å vurdere/se om forutsetningene for utvikling av nettopp det vi ønsker er tilstede. Vi har laget en modell (se under) som skal vise hvilke faktorer som vi mener bidrar til den ønskede utvikling og læring. Vi deler inn i tre hovedfaktorer.

  • Forutsetninger. Hva kreves for å skyte hardere?
  • Funksjonell trening. Hvordan og hva trener vi på for å påvirke det vi ønsker?
  • Kraft. Koordinasjonstrening med ulike typer motstand. Hvor stor kraft kreves det og hvilken hastighet?

Selv om vi foretar en slik oppdeling må vi imidlertid være kritiske og forsiktige. Oppdelingene kan fort bli meningsløse i forhold til virkeligheten og helheten i håndballspillet. Vi må derfor være nøye med hva og hvordan vi deler opp og hva vi ønsker å påvirke ved nettopp en slik oppdeling. 

Det er flere grunner til å foreta oppdelinger, men vi må likevel forstå at de enkelte faktorene ikke eksisterer hver for seg, men i forhold til hverandre. Og vi må være bevisst at helheten er mer enn summen av delene.

Fysisk trening har alltid en sammensatt virkning. Er det treningen i seg selv eller er det funksjonen av trening som er viktig? Funksjonen av trening vil alltid være med å påvirke det ønskede målet. Hvor mye de ulike øvelsene påvirker det vi ønsker avhenger av hvordan treningen er utformet i forhold til likheten til spillet. Med andre ord spesifisitet.