Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fasemodell2008.jpg

Spillets 8 faser

Fasehjulet er en sentral modell i håndballterminologien. Fasehjulet er viktig i forståelse av håndballkampen, og et viktig verktøy i håndballtreningen. Ved å dele opp spillet i ulike faser får vi en dypere forståelse av spillets indre dynamikk og av begrepet spill og motspill. Fasemodell2008_650px.jpg

I teleskopmodellen ser vi hvordan vi med utgangspunkt i håndballkampen kan definere arbeidskrav på ulike nivåer. Med fasehjulet har vi et hjelpemiddel til å kategorisere de hendelsene som skjer i kampen og til å beskrive syklusen i spillet.

Grovsortering

Fasehjulet kan forstås på to ulike nivåer. Forestill deg først at du kikker inn i en trakt gjennom den største åpningen. Nærmest ligger det du bruker for å grovsortere det som foregår i kampen. Vi grovsorterer spillesyklusen i fire samlefaser.

  • Etablert forsvar: Spill rundt eget målfelt.
  • Kontringsangrep: Spill fra eget målfelt til motstanderens målfelt. 
  • Etablert angrep: Spill rundt motstanderens målfelt.
  • Returforsvar: Spill fra motstanderens målfelt til eget målfelt.

Fordypning

Ved behov for fordypning ser du dypere inn i trakten og sorterer på de åtte enkeltfasene.

Fase 1: Startfasen.

Startfasen oppstår i det (eller i noen tilfeller like før) laget overtar ballkontroll. Det er de sekundene der laget går fra å forsvare seg, til å angripe. Startfasen vil i de fleste tilfeller inntreffe på litt ulikt tidspunkt for de forskjellige spillerne på laget. Det er den konkrete spillesituasjonen som avgjør hvilke spillere som først vil være i fase 1. Evnen til å lese spillesituasjonen og oppfatte når fase 1 er i ferd med å oppstå er en viktig ferdighet som betyr mye for den «reelle håndballhurtigheten» i kontringsspillet.

Fase 2: Fremoverspillet.

Fase 2 starter i det startfasen avsluttes, med mindre laget umiddelbart må tilbake i fase 8. Fremoverspillet er den fasen hvor løp og pasninger i all hovedsak er fremover i banen. 

Fase 3: Ankomstfase.

Fase 3 starter i det fremoverspillet avsluttes, med mindre laget må gå direkte til fase 5. Vi er i ankomstfasen når vi har kommet opp til motstanderens mål og fortsetter å trykke mot et delvis organisert forsvar, men før motstanderen er fullt ut i balanse.

Fase 4: Etablert angrep.

Fase 4 starter i det ankomstfasen avsluttes, med mindre laget må gå direkte til fase 5. I etablert angrep spiller vi mot et organisert forsvar i balanse. 

Fase 5: Returstart.

Returstart oppstår i det (eller i noen tilfeller like før) laget mister ballkontroll. Det er de sekundene der laget går fra å angripe til å forsvare seg. Returstarten vil i de fleste tilfeller inntreffe på litt ulikt tidspunkt for de forskjellige spillerne på laget. Det er den konkrete spillesituasjonen som avgjøre hvilke spillere som først vil være i fase 5. Evnen til å lese spillesituasjonen og oppfatte når fase 5 er i ferd med å oppstå er en viktig ferdighet som betyr mye for å hindre motstanderen i å kontre.

Fase 6: Returspill.

Fase 6 starter i det returstarten avsluttes, med mindre laget umiddelbart havner tilbake i fase 4. Returspillet er den fasen hvor motstanderens løp og pasninger i all hovedsak er fremover i banen.

Fase 7: Ankomstforsvar.

Fase 7 starter i det returspillet avsluttes, med mindre laget kan gå direkte til fase 1. Vi er i ankomstforsvar når vi har kommet tilbake til eget målfelt og motstanderen fortsetter å trykke mot et delvis organisert forsvar som ikke enda er fullt ut i balanse.

Fase 8: Etablert forsvar.

Fase 8 starter i det ankomstforsvaret avsluttes, med mindre laget kan gå direkte til fase 1. I etablert forsvar er forsvaret organisert og i balanse.

Spillesyklusen

Legg merke til at overgangen mellom fasene, og dermed spillesyklusen og rytmen i kampen, vil variere. Det vil sjelden eller aldri være slik at vi hver ballkontroll er innom alle 8 fasene. 

Spill og motspill 

Legg også merke til hvordan fasehjulet tar opp i seg begrepet spill og motspill. Når det ene laget er i en fase vil motstanderen per definisjon være i motsatt fase.

I den praktiske håndballtreningen vil et bevisst forhold til spillesyklusen, gjennom «faser og motfaser», gi store muligheter for godt treningsutbytte.