Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konk.former.jpg

Konkurranseformer

Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen og reglene for øvrig slik at barna opplever mestring gjennom tilpassede utfordringer. Spillet i Barnehåndball bør skille seg fra det ferdige spillet og det bør være en naturlig progresjon i forhold til utfordringer, vanskegrad, kompleksitet osv. Spillet vi tilbyr barna må gi stor grad av involvering og ikke minst ballkontakt. De konkurranseformene vi tilbyr er derfor helt avgjørende.

Innholdet og kampaktiviteten i Barnehåndball 6-12 år er i stor grad lik i hele Norge. Av ulike årsaker, deriblant hensynet til geografiske avstander og halltilgang, er det likevel gjort noen tilpasninger i den enkelte region. Det er derfor viktig at klubber og lag setter seg inn i gjeldende retningslinjer og spillform i regionen en tilhører.

Med konkurranseformer i Barnehåndball mener vi

All konkurranseaktivitet som foregår der vesentlige deler av regelverket er tilpasset barns alder og barns utviklingsnivå.

Barnehåndballens utviklingstrapp

6 - 7 år

8 år

9 år

4'er håndball 4'er håndball 5'er håndball 
Spill 4 mot 4 Spill 4 mot 4 Spill 5 mot 5
20 x 12 m 20 x 12 m 25,5- 26,0 x 20 m
Minihåndballmål Minihåndball Ordinært mål med
nedsenket tverrligger
Ballstørrelse
00 mykball
Ballstørrelse 00 Ballstørrelse 00

10 år

11 år

12 år

5'er håndball 6'er håndball 6'er håndball
Spill 5 mot 5 Spill 6 mot 6 Spill 6 mot 6
25,5 - 26 x 20 m 40 x 20 m 40 x 20 m
Ordinært mål med
nedsenket tverrligger
Ordinært mål med nedsenket tverrligger Ordinært mål
Ballstørrelse 0 Ballstørrelse 0 Ballstørrelse 0

Regionene kan tilby 4'er håndball for uøvede gutter og jenter 9 år.

De aller yngste skal spille 4´er håndball. Dette skal være en lekbetont konkurranseaktivitet som bygger på ungenes forutsetninger der de møter mindre bane, mindre ball, færre spillere og enklere regler i en aktivitet som preges av læring og veiledning.

4´er håndball representerer en naturlig utvikling fra lek og moro med ballen, til mer samspill. 4´er håndball ivaretar ungenes lyst og trang til uhøytidelig konkurranse. Litt om dette spillet. Et lag skal bestå av inntil 8 spillere, hvorav fire spillere befinner seg på banen samtidig (målvakten inkludert). Dette antallet av spillere gir hver enkelt spiller større plass og det blir lettere å se mulighetene i spillet. Spillerne får også bedre tid til å utføre aksjoner. Det skal benyttes minibane, altså 20x12 m og målfeltlinja skal være 4,5 m. Altså i tråd med eksisterende mål i minihåndball.

Vi anbefaler overtallsspill. Når et lag er i angrep kan målvakten bli med i angrep eller bytte slik at en annen spiller kommer inn på banen. Dette betyr at det er fire spillere i angrep. Forsvarende lag må ha en i mål, og tre spillere i forsvar. Dette vil si at angripende lag spiller i overtall, 4 mot 3. Vi gir angripende lag en fordel og oppnår flere mål av flere spillere pr. lag. 4´er håndball gir barna en øvingsramme som gir gode vilkår for å oppdage rom og kunne forstå prinsippene i rullespillet. Alle spillerne i laget bør prøve seg som målvakt. Kanskje ikke i samme kampen, men over noe tid bør alle være målvakt i trening og kamp. Vi vil anbefale at alle spillerne i laget har samme drakt, det betyr at man ikke benytter egen målvaktsdrakt (farge) i 6-8 års kamper.   

5’er håndball på kortbane spilles med fire utespillere og en målvakt per lag.

Med 5’er håndball på kortbane vil utviklingen av håndballspillet skje gradvis og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane. Dette uten å gå på kompromiss med hensynet til mange ballberøringer, trening av tekniske detaljer og grunnelementene i håndball. Det er viktig å ivareta den enkelte spillers nåværende nivå, men også bevare spillernes nysgjerrighet etter å nå neste nivå (større bane, flere regler og fokuspunkter).  

I tillegg vil det være mulig å benytte barnas naturlige ball- og bevegelsesglede, kreativitet samt å utvikle deres evne til å ta initiativ i både trenings- og kampsituasjoner.

Banens størrelse gjør at transportetappen midt på banen blir mindre, og antallet spillere gir rom for flere ballberøringer per spiller. I tillegg blir spillerommet større og med banens lengde legges det opp til at spillerne hele tiden vil være ballorienterte og involvert i spillet. Med andre ord, spillerne blir mer bevegelig i både angreps- og forsvarsspillet. Det skal benyttes ordinære mål med nedsunket tverrligger som er solid fastgjort eller oppblåsbare mål (da faller kravet om fastgjort mål bort).

Illustrasjon_Kortbane_640x360web.png

5'er håndball på kortbane SKAL spilles uten måltavle. I mange sammenhenger viser det seg at fokus på resultat ofte er et forstyrrende element, hvis man som spiller skal ha lyst til samt tørre å prøve ut det man har trent på.

I 5’er håndball på kortbane kan målvakten bli med opp i angrep. Målvakten trenger ikke egen draktfarge. Ved bruk av målvakt får man overtall i angrep som igjen gir flere valg og flere muligheter til å lage mål. Intensjonen er ikke at det skal scores mange mål i «åpent mål» da målvakten ikke er på plass. Scoring i åpent mål kan ikke skje fra egen banehalvdel. Det oppfordres til å rotere på spillplasser, særlig målvaktposisjon.  

Hvert lag kan ha med inntil 10 spillere til kamp. Det er ønske om at flest mulig spillere tilhørende et lag skal få være med til kamp. Alle som er med til kamp SKAL spille.

Se i videoen hvordan 5'er håndball på kortbane spilles:

6´er håndball skal spilles på ordinære håndballbaner og regler, med enkelte unntak:

  • Antall spillere pr. lag er redusert til seks mot ordinært sju. Dette gjelder begge årsklasser.
  • I 11 års klassen skal det skal benyttes ordinære mål med nedsunket tverrligger. Den skal være solid fastgjort, og innvendig ikke være lavere enn 1, 60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger) Målet skal være 3 meter bredt.

Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.

  • I 12 års klassen skal det benyttes ordinære håndballmål.

Spill seks mot seks betyr at det er fem utespillere og en målvakt. Det reduserte antallet spillere på banen har samme begrunnelse som i 4´er og 5’er håndball, gi spillerne muligheter for å oppdage rommet. Spillerne får noe mer plass og slik sett vil flere kunne oppleve å få tid nok til gode ballmottak og aksjoner med ball. Fem mot fem (utespillere) gir bedre mulighet for individuell utvikling. Antall ballkontakter for hver spiller øker.