Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spade-i-jorda.jpg

Bane og anlegg

De senere år har det blomstret opp nye permanente anlegg i flere deler av landet. Behovet er langt ifra dekket, og alle regioner ønsker seg flere beachbaner for å kunne utvide og utvikle aktiviteten.

Fordeler

Beachhåndball er en aktivitet "alle" spillere liker. La spillerne dine prøve så kan du få det bekreftet selv. 

Baner til trening og kamper tilgjengelig for deres lag og spillere.

Kortere reiser til og fra kampaktivitet.

Mulighet til å arrangere egne turneringer og skaffe klubben inntekter. 

Utendørsaktivitet, som synliggjør klubben i lokalmiljøet, med show, artisteri og begeistring. 

En fantastisk arena for å utvikle fysiske forutsetninger som kondisjon, spenst og styrke.

Beachhåndballens reglement (spill 4:3) er i stor grad med på å legge til rette for utvikling av spillforståelse og samhandling. 

Forlenger "håndballsesongen" og er en alternativ aktivitet som vil være med på å holde spillere i aktivitet lenger. 

Tjølling Beach 2.jpg

Tjølling Beachhåndballbane (2 baner) - Larvik. Bygget på dugnad over 3 helger. Kostnad ca 500 000,- 

tjølling beach.jpg

Tjølling Beachhåndballbane - Larvik. Plassering ift idrettshallen.

Hokksund Beach.jpg

Hokksund Beachhåndballbane (2 baner med tribuneseksjon) - Øvre Eiker. Bygget på klubbdugnad over 2 helger. Kostandsramme 450.000,- Tribuneseksjon bygget på senere - kostand ca 115.000,- "Øya" i midten er stor nok til å romme 2 sekretariatsbord samt hovedsekretariat. 

Kjelsås Beach.jpg

Kjelsås Beachhåndballbane (2 baner) - Oslo. Bygget av entreprenører. Kostnad ca 900.000,- Nærmiljøanlegg lett tilgjengelig for lokalbefolkning og idrettslag. 

Asker Beachhåndballbane.jpg

Asker Beachhåndballbane (2 baner) - Føyka / Asker. To baner ferdigstilt i 2016. Jobben gjort på dugnad med en kostnadsramme på ca 500 000,-

Kostnader

Innenfor en kostnadsramme på 250000,- til 500000,- kan du og din klubb få på plass et anlegg med to baner. NHF oppfordrer til at når man prosjekterer med to eller tre baner når man først setter igang en byggeprosess. Kostnadsforskjellene på èn, to eller tre baner øker ikke suksessivt med antallet baner i og med at det er graving og grunnarbeid som kan koste mest. Når anleggsmaskinene først er på plass koster det lite å grave ut til bane to og tre.

Skal det bygges en ny idrettshall kan det være en god idee å få inn planene om beachhåndballbane tidlig i prosessen. Kostnaden på en beachbane fort kan være lavere enn et opparbeidet grøntområde på utsiden av en håndballhall. Dette tas det sjeldent høyde for i kommunale innstanser før håndballklubbene bringer informasjon og ønsket frem i lyset. 

Har dere en gammel fotballbane (gress som grus) som ligger brakk, kan dette være et vedlig godt egnet sted til å bygge en beachhåndballanlegg. Banen er antakelig allerede drenert og byggekostnadene kan reduseres kraftig i og med at det er begrenset behov for grunnarbeid. 

De største kostnadene ved grunnarbeid ligger i graving (kan gjøres på dugnad), drenering med pukk og duk (om nødvendig) samt sand og tilkjøring av denne. Fint det mest lokale pukkverket, så reduseres kostnaden for tilkjøring.

Støtteordninger

Alle idrettslag som er medlem av NIF kan søke om spillemidler til utstyr via SportsAdmin. Ordningen omfatter baneoppmerking for beachhåndball inkl. ett sikkerhetsnett bak hvert mål.

Det er også mulig å søke tippemidler som vil kunne dekke (33% eller 50%) av kostnaden for bygging. Utbetales etterskuddsvis. 

Det finnes ofte midler lokalt i støtteordninger og fond man kan søke på.

Dugnadsjobben

Bygging av beachbane kan settes bort til entreprenørfirmaer, men har dere ivrige dugnadsfolk i klubben med anleggsmaskiner kan dere fjerne en vesentlig del av kostnaden med å bygge. Så lenge grunnforholdene er gode og bakken er godt drenert kan en god opparbeidet bane være på plass i løpet av to dugnadshelger.