Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Skattefritt beløp er 10 000,-

(Vær oppmerksom på at skatt trekkes på alle utbetalinger fra NHF sentralt og regioner. Beløp under 10 000,- blir ikke innberettet, men du får godskrevet forskuddstrekket.)  

Les mer om lønn fra frivillige og veldedige organisasjoner

Innen 31.03. 

Når laget trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon. Dersom det ønskes forskudd fra lagkassen, skal den som mottar forskuddet signere på skjema for uttak fra kasse.
Skjema for uttak fra kasse ligger som vedlegg til idrettslagets økonomihåndbok.
Eventuelle kontanter som de enkelte lagene i idrettslaget selv samler inn skal settes inn i banken på idrettslagets brukskonto med informasjon om hva pengene gjelder (se for eksempel kapittel om Dugnad).
I størst mulig grad unngår idrettslaget håndtering av kontanter. Inntekter i form av kontanter som er tjent opp gjennom aktivitet i idrettslagets regi overføres til lagkassen og settes inn på idrettslagets brukskonto uten ubegrunnet opphold.

Se også Idrettslagets økonomihåndbok 

Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapsåret er kalenderåret. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan velge å følge regnskapsloven.

Med små organisasjonsledd menes særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner. (utdrag fra NIFs lov § 2-11-12)

Se også NIFs veileder til regnskaps- og revisjonsbestemmelser