Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Honorar og godtgjørelser

Gjelder oppnevnte dommere, dommerutviklere, instruktører og tillitsvalgte i NHFs regi sesongen 2019-20 (Statens satser pr. 01.01.19).

For godtgjørelser i regional regi – se regionens nettside.

Kjøregodtgjørelse (Statens satser)  
For kjøring med egen bil i oppdrag for NHF (pr km) Kr    4,03
Pr passasjer (pr km) Kr    1,00
Tillegg for tilhenger og/eller NHF-utstyr (pr km) Kr    1,00 
   
Kostgodtgjørelse (Statens satser)  
Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer Kr 307
Reiser over 12 timer uten overnatting Kr 570
Reiser over 12 timer med overnatting ulegitimert sats Kr 780
Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen    
Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen    
Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen    

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser. Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Se mer utfyllende informasjon om Statens satser pr 01.01.2019

Dommerobservasjon  
Eliteserien Kr  1 195
1. divisjon Kr     980
2. divisjon Kr     620
NM senior 1. - 2.runde Kr     620
NM senior 3. - 4.runde Kr     930
NM senior 5. - 6.runde Kr  1 195
NM Junior 1. - 4. runde Kr     620 
NM Junior 5.-6. runde Kr     980 
   
Bylagsturneringen Kr     515
Bringserien 16 og LERØYserien 18 Kr     620
    
Delegat  
NHF-oppnevnt delegat i Eliteserien med prestasjonssamtale Kr  1 410
NHF-oppnevnt delegat i Eliteserien Kr     720
NHF-oppnevnt delegat i 1. divisjon med prestasjonssamtale Kr  1 080
NHF-oppnevnt delegat i 1. divisjon Kr     565
NHF-oppnevnt delegat i NM-finaler senior og junior med prestasjonssamtale Kr  2 270
NHF-oppnevnt delegat i NM-finaler senior og junior Kr  1 730
NHF-oppnevnt delegat i landskamp senior med prestasjonssamtale Kr  1 730
NHF-oppnevnt delegat i landskamp senior Kr  1 080
NHF-oppnevnt delegat i landskamp aldersbestemt med prestasjonssamtale Kr  1 300
NHF-oppnevnt delegat i landskamp aldersbestemt Kr     775
    
Autoriserte tidtagere   
Alle kamper der det er påkrevet ( i tillegg kommer reiseutgifter) Kr     460
Nøytral sekretær 1. divisjon   Inntil Kr 300
    
Dommeroppdrag  
Eliteserien Kr  3 670
1. divisjon Kr  2 320
2. divisjon Kr  1 240
Cupen (NM senior) 1. - 2.runde Kr     600
Cupen (NM senior) 3. - 4.runde Kr  2 000
Cupen (NM senior) 5. - 7.runde Kr  3 670
NM Junior 1.- 4. runde Kr     600
NM Junior 5. - 6. runde Kr  2 320
NM Junior finaler Kr  3 670
NM Regionslag, Bylagsturneringen Kr     380
Bringserien 16 finalespill Kr     600
Bringserien 16 seriespill Kr     490
LERØYserien 18 seriespill Kr     710
LERØYserien 18 kvalifisering Kr     490
Aldersbestemte landskamper i Norge Kr  2 270
Seniorlandskamper i Norge Kr  3 670
NM Beach senior Kr     200
Dagpenger EHF-/IHF-dommere/delegater ved oppdrag i utlandet Kr     820
Dagpenger YRP-dommere ved oppdrag i utlandet Kr     410
   
Alle honorarer er inklusiv utstyrsgodtgjørelse  
    
Dommerinstruktørgodtgjøring pr undervisningstime (NHFs grunnutdanning)  
Dommer 1 ( 1 time forberedelse pr 4 timer undervisning) Kr    460
Dommer 2 (1,5 time forberedelse pr 4 timer undervisning) Kr    460
Dommer 3 (2 timer forberedelse pr 4 timer undervisning) Kr    460
                                               
Instruktørgodtgjøring for trenerutdanning pr undervisningstime  
Trener 1 (1,5 time pr 4 timer undervisning) Kr    460,-
Trener 2 (2 timer pr 4 timer undervisning) Kr    460,-
   
Intruktørkandidatgodtgjøring for trenerutdanning pr undervisningstime  
Trener 1 (1,5 time pr 4 timer undervisning) Kr    360,-
Trener 2 (2 timer pr 4 timer undervisning) Kr    360,-