Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gebyrer

Gjeldende for sesongen 2019-20 (etter vedtak i Forbundstyret):

Administrative gebyrer

Overgang/utlån under 16 år kr    0
Elektronisk overgang/utlån over 16 år kr 515
Manuell overgang/utlån over 16 år kr 615
Gebyr for manglende lisens kr 750
Protestgebyr
Innbetales til konto 5134.06.09275
kr 750
Klagegebyr
Innbetales til konto 5134.06.09275
kr 750
Ankegebyr for saker til behandling av Sanksjonskomiteen
(tidligere benevnt som Domskomiteen) og Appellkomiteen
Innbetales til konto 5134.06.09275
kr 1 500
Omberamming NHFs serier og NM kr 1 250
Ikke overholdt varslingsplikt  kr 3 000
Ikke overholdt svarfrist (kun kontraktsspillere) kr 5 000

Gebyrer for trekking av lag og lag ikke møtt til kamp i NHFs kamptilbud

Trekking av lag før 20. mars

kr         0
   

Trekking av lag etter 20. mars  og før seriestart 

 
REMA 1000-ligaen kr 40 000
1. divisjon kr 30 000
2. divisjon kr 20 000
    
Trekking av lag etter seriestart  
REMA 1000-ligaen (I tillegg til gebyret kommer utgiftsfordelinger) kr 60 000
1. divisjon (I tillegg til gebyret kommer utgiftsfordelinger)  kr 40 000
2. divisjon (I tillegg til gebyret kommer utgiftsfordelinger) kr 30 000
   
Tillegg for trekking av lag fra og med 4. siste ordinære seriekamp kr 10 000
    
Trekking av lag i NM senior, NM Veteran og NHFs yngretilbud  
Cupen (NM senior) før kampoppsett kr   3 000
Cupen (NM senior) etter kampoppsett
(i tillegg til gebyret  kommer utgiftsfordelinger)
kr 10 000
NM Junior før kampoppsett kr   2 500
LERØY- og Bringserien 16 før kampoppsett kr   3 000
NM Junior etter kampoppsett
(i tillegg til gebyret  kommer utgiftsfordelinger)
kr   5 000
LERØY- og Bringserien 16 etter kampoppsett
(i tillegg til gebyret kommer utgiftsfordelinger)
kr   7 500
NM Veteran før kampoppsett kr   2 500
NM Veteran etter kampoppsett kr   3 500
    
Gebyr for ikke møtt til kamp  
REMA 1000-ligaen (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 25 000
1. divisjon (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 20 000
2. divisjon (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 15 000
   
Gebyr for ikke møtt til kamp fra og med lagets 4. siste ordinære seriekamp  
REMA 1000-ligaen (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 30 000
1. divisjon (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 25 000
2. divisjon (I tillegg kommer antatte bill.inntekter og påløpne utg.) kr 20 000
    
Gebyr for bruk av ikke deltakerberettiget spiller  
Jenter/Gutter 12 kr       500
Jenter/Gutter 14, 16 og regional aktivitet Jenter/Gutter 18 kr       750
LERØYserien, NM Junior og Bringserien 16 kr    1 500
Senior 3. divisjon og lavere kr    1 500
Senior 2. divisjon kr    3 000
Senior 1. divisjon og NM senior 1. - 3. runde kr    5 000
Senior Eliteserien og NM senior 4. - 7. runde kr    7 500
    
Andre gebyrer i NHFs serier /kamptilbud  
Gebyr for bruk av ikke autorisert tidtaker i REMA 1000-ligaen (pr kamp) kr   3 000
Gebyr for bruk av ikke autorisert tidtaker i 1. divisjon kr   1 500
Bruk av ikke reglementerte drakter i REMA 1000-ligaen, NM senior og junior 5. - 7. runde og 1. divisjon (1. gang og deretter) kr500/1000
Bruk av ikke reglementerte drakter i øvrige kamper som sorterer under NHF kr     300
Ikke ført Håndball LIVE (pr kamp i NHFs kamptilbud) kr  5 000
Mangelfullt utfylt kamprapport (advarsel 1. gang, deretter gebyr) kr     500
Arrangør som ikke har stilt med sekretariat kr  5 000
Ikke overholdt frister gitt av NHF (1. gang, og deretter gebyr) kr 300/500
   


Nedre beløpsgrense for profesjonelle spillere i henhold til § 7-4.2 
For å regnes som profesjonell spiller må spilleren motta en trekkpliktig ytelse fra klubben på minimum kr 1 000 pr måned