Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digital Kamprapport

Under er hele prosessen rundt det å føre kamper med Digital kamprapport delt opp i ulike emner.

Hvert emne er presentert med kort tekst og bilde, samt kort videosnutt som viser hvordan ting fungerer for hvert emne.

For å føre Digital kamprapport, må en logge inn i TurneringsAdmin (TA) og velge hvilke kamp(er) en skal føre for.

Dette gjøres ved å åpne en nettleser på en av følgende enheter:

 • Nettbrett (anbefales)
 • Mac
 • PC
 • Mobiltelefon

Den beste nettleseren er Chrome, men alle andre vil også fungere med standard oppsett.

Når en skal logge inn, må en enten bruke arrangørklubb eller hjemmelagets klubb sin bruker, eller egen bruker om du er gitt funksjonen "LIVE kamper" knyttet mot arrangørklubb eller hjemmelagets klubb.

Det er to veier inn til TurneringsAdmin. Dette kan du se i filmen under, som viser de to måter en kan logge inn i TA på, for å føre Digital Kamprapport.

Når du er logget inn i TA, med riktig buker og funksjonsknytning, må du velge riktig kamp det skal føres Digital kamprapport for.

Dette gjør en under LIVE kamper, og filmen under viser hvordan.

I utgangspunktet skal lagene selv ha gjort klar kamptropp i god tid før kampstart, men det vil alltid oppleves unntak eller endringer som kommer i siste liten.

Som Sekretær og den som fører Digital kamprapport, kan en endre kamptroppen både i TA og LIVE-admin.

I LIVE-admin kan du endre kamptropp ut fra eksisterende spillerstall, mens i TA kan du også hente nye spillere/lagledere og endre funksjon (spiller eller lagleder).

Merk at spillende lagledere i kamper hvor det ikke er andre lagledere på benken, må hakes av med "Lagansvar" under Spillere i LIVE-admin i kamptropp. De vil da få mulighet å signere med PIN, både før og etter kamp.

Se her hvordan:

Se også hvordan en legger inn eksterne spillere som ikke ligger Spillerstallen:

Før kampen starter, kan det være greit å kontrollere at kampen er satt opp med riktige omgangs valg og riktig spilletid.

I utgangspunktet skal dette være riktig satt opp av administrerende region, men spesielt cup-kamper kan være greit å ta en ekstra kikk på om det er satt mulighet for ekstraomganger og straffekonkurranse.

I filmen under vil du se hvordan dette kontrolleres og evt korrigeres.

Alle hendelsene som registreres i LIVE-admin, vil danne grunnlaget for den Digitale kamprapporten, samtidig som andre kan følge kampforløpet underveis for håndballens LIVE-sider.

Hendelser som plottes underveis i kampen og legges i kamprapporten er:

 • Mål (vanlig og 7-meter)
 • Bestrafninger (Advarsel, 2 min, Rødt kort og Disk/m rapport).
 • Timeout

Hvordan en fører kamphendelsene gir filmen under en innføring i:

Når kampen er ferdigspilt, kan det hende at noe informasjon må registreres før kampen signeres og avsluttes. Dette er opplysninger som

 • Tilskuertall
 • Kommentarer
 • Protest og/eller Rapport

Filmen under viser hvordan man da går frem:

Etter at kampen er ferdigspilt og all informasjon er lagt inn, skal kamprapporten gås gjennom for godkjenning og signeres.

Kampens dommere skal etter ALLE kamper se til at kamprapporten inneholder de riktige opplysningene, før de så signerer med PIN (hentes fra app'en Min Håndball).

Kun i NHFs 2.divisjon og nivåene over skal lagleder fra hvert lag sjekke at det er registrert riktig hvem som har deltatt og signere for dette med PIN.

Merk at spillende lagledere i kamper hvor det ikke er andre lagledere på benken, må hakes av med "Lagansvar" under Spillere i LIVE-admin i kamptropp. De vil da få mulighet å signere med PIN, både før og etter kamp.

Dersom det er lagt inn varsel om protest eller rapport, må også både dommere og lagledere signere kamprapporten (uavhengig av kampens nivå).

Hvordan en klargjør for godkjenning og signering, vises i filmen:

I noen tilfeller er det ønskelig at en Spiller står som Lagleder på en kamp, eller at en Lagleder skal stå som Spiller.

Da må en inn i Kamptroppen i TA og endre Funksjonen for vedkommende, før en igjen eksporterer til TA.

Spillende lagledere kan signere for Kamptroppen dersom det ikke settes Lagledere på en kamp.

Se hvordan en endrer funksjon for en person i Kamptropp:

Noen ganger kan en oppleve at LIVE-admin systemet henger seg og det tar unødvendig lang tid før hendelser blir registrert. Da kan en oppdatering/refresh av nettleseren være en god løsning.

Eller en kan også være uheldig at nettleser eller webfanen lukkes mens en fører Digital kamprapport. Alt håper er da ikke ute.

Se filmen for å finne ut hvordan en løser dette:

Hva om en ikke har PCen eller nettbrettet til å føre Digital kamprapport med?

Dersom eneheten (nettbrett, PC, MAC) en skal føre på ikke fungerer eller er glemt, er ikke alt håp ute...

Bruk mobiltelefonen

Det beste er å føre Digital kamprapport på en mobiltelefon. Da åpner en kampen via nettleseren på telefonen og fører på vanlig måte. Eneste forskjellen er at ting er mye mindre.

Skriftlig kamprapport

Skulle alt håp være ute, kan et fortsatt føre kampen på "gamlemåten" med penn og papir. Da enten ved å bruke en tom kamprapport eller skrive ned hendelsene med draktnr på et tomt ark.

Dersom en slik løsning må velges, skal dommer signere og kamprapporten/hendelseslisten sendes inn via e-post til regionen.

Gjør da som følger:
 • Før kampstart: fylles  kampens opplysninger inn i en tom utskrevet kamprapport før kampstart:
  • Kampnr.
  • Turneringsnavn bak "Turnering"
  • Hall
  • Dato og tid
  • Tidtaker og Sekretær
  • Hjemme- og Bortelagsnav
  • Spillere (m/draktnr) og laglederes navn
  • Dommere
  • Lagleder A fra begge lag signerer.
 • Under kampen: Kamprapporten fylles ut på vanlig måte:
  • Dommere godkjenner og signerer
  • Lagledere begge lag signerer i de klasser det kreves.
  • Resultatet registreres i MinHåndball app'en eller ringes inn.
 • Etter kampen registreres alle kampens hendelsene fra kampen i TurneringsAdmin (TA):
  • Logg inn i TA og gå inn i aktuell kamps kampdetaljer:
   • Registrer/rediger lagenes kamptropp
   • Klikk på Vis Sumhendelser under Hendelser og resultat, og klikk så på Rediger
    • Fyll inn likt som i skriftlig kamprapport
   • Klikk på Vis Sluttresultat under Resultat
    • I feltet «NotatEksternt» skriv inn teksten «Digital Kamprapport ikke mulig.»
    • Lagre.
  • Scanne eller ta bilde av kamprapport og send pr epost til administrerende region.

Alle kamper som det føres Digital kamprapport på, kan følges LIVE på web.

Som Sekretær for en kamp, kan det være greit å ha en egen fane i nettleseren for å se at hendelsene en legger inn blir registrert og kommer på web. Merk uansett at kamper også kan føres offline, og vil da selvsagt ikke kunne følges på web.

En kan finne kampen du fører i LIVE-admin ved å klikke på linken under hovedmenyen:

 

Alternativt ved å gå via handball.no sine LIVE-sider. Da enten ved å følge kun målscoret i listen, eller ved å klikke på aktuell kamp i listen og følge kun den kampen. En kan også følge kampen LIVE via app'en Min Håndball.

Filmen viser begge veiene til å følge kampen LIVE:

På handball.no finnes en egen webside for LIVE-føring for håndballkamper.

Her finnes det meste informasjon en trenger når en skal føre Digital kamprapport (LIVE-standard), og da

 • Brukerveiledning i PDF
 • Hurtigguide (huskeliste)
 • Oppdateringer i LIVE-admin
 • Med mer

Bruk gjerne denne siden i forkant for å forberede deg til kamp, og evt. ha med i hallen til oppslag.

HURTIGGUIDE / HUSKELISTE DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE-ADMIN)

 1. Logg inn i TA.nif.no (evt. via Min Idrett).
 2. Gå til Klubb -> Live-kamper
 3. Finn aktuell kamp - klikk LIVE-eksport, vent på bekreftelse, klikk Gå til LIVE.
 4. Kontroller / Legg inn Kamptropp inkl. Draktnr.
  • Om det mangler spillere/lagledere under Spillere tilgjengelige, gå til Kampdetaljer i TA og søk opp  og legg til ny spiller/lagleder.
  • Avslutt med å klikke på Eksporter kampdata til LIVE.
 5. Signering Lagledere for å bekrefte riktig kamptropp – velg Spillere.
 6. Noter Sekretær- og Tidtakers Navn og klubb ved å velge Registrering ved kampslutt og skrive inn i feltet Interne notat.
  • (For Elite, 1.div og 2.div – legges disse inn i forkant via Dommerberamming, av arrangørklubb).
 7. Gå til LIVE registrering – start kampen og klokken.
 8. (For Elite, 1.div og 2.div - Registrere Deltatt på spillere og Velge Målvakt).
 9. Registrere kampens hendelser (Mål, Bestrafing og lignende).
 10. Avslutt omgang / Avslutt omgang og kamp
 11. Kontroller at alle hendelser har person lagt til.
 12. Signering Dommere – Klikk Kamprapport og så SignerKamprapport.
 13. (For Elite, 1.div og 2.div – Signering Lagledere for å bekrefte spillere som har Deltatt).
 14. Legg inn evt kommentarer i Internt notat
 15. Klikk Fullfør under Registrering ved kampslutt (dersom den ikke mangler hendelser person/spiller).

Ha alltid en blank kamprapport eller et notatark tilgjengelig.

Viser ellers til Brukerveiledninger på handball.no.

Dersom klubber og personer ønsker å teste å føre LIVE, må dette bestilles ved å sende epost (ikke ringe!) til din region (senest dagen før en ønsker å teste).

Følgende opplysninger må da oppgis:

 1. Hvilke type LIVE som skal testes.
  • Regionenes kamper skal bruke LIVE-Standard (Digital kamprapport) for alle klassene fom 12 år og eldre, fra sesongstart.
 2. Dato en ønsker å teste.
 3. Klubb vedkommende har Kamper LIVE funksjon knytning mot eller skal bruke Klubb-brukeren (den fiktive LIVE-profilen) til.

Klubben vil motta en veiledning for hva de så må gjøre.