Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kamptropp

Å legge inn kamptropp til kamp i TA eller app'en, kan spare mye tid. Gjøres det i god tid før kampen, vil spillerne og lagledere som skal stå på kamprapporten være ferdig utfylt når arrangør skriver den ut.

Legger lagene inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå på kamprapporten) i forkant av kampen, kan arrangør skrive ut kamprapporten via TA med kamptropp ferdigutfylt.

I løpet av inneværende sesong vil en etterhvert også gå over til føring av kamprapport digitalt, og da må denne rutinen innføres for alle. Derfor anbefaler vi alle lag å komme i gang med å legge inn kamptropp digitalt allerede nå.

For at denne prosessen skal gå fort, er det lurt å legge inn alle aktuelle spillere i lagets spillerstall, og holde den fortløpende oppdatert.

 

Se brukerveiledning for kamptropp:

For å få tilgang til å legge inn Kamptroppen som skal stå på kamprapporten til hver enkelt kamp, må klubb tildele riktig funksjon til personer knyttet mot de ulike lagene. 

Funksjoner for lag som gir tilgang er:

  • Lagleder
  • Trener
  • Kampansvarlig (lag)

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på MinIdrett og da klikke på TA-logoen nede på siden. En bruke samme brukernavn og passord begge steder.

Merk at du under Avdeling i venstre marg må en skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Gå først inn i lagets Terminliste under Klubb og Terminliste i venstre marg. Klikk så på kampnr. (helt til venstre med blå skrift) til aktuell kamp slik at en kommer inn i kampens Kampdetaljer.

Husk at de nevnte funksjonene knyttet mot lag også kan Legge inn Kamptropp til kampene via app'en MinHåndball.

Gå først inn i lagets Terminliste under Klubb og Terminliste i venstre marg. Klikk så på kampnr. (helt til venstre med blå skrift) til aktuell kamp slik at en kommer inn i kampens Kampdetaljer.

Gå ned til Spillere og klikk på Rediger:

Klikk så på Vis 'Lagsnavn' for ditt lag, slik at det åpner seg flere valg (som illustrert over). Deretter klikker du på Legg til fra spillerstall (dersom en tidligere har lagt inn spillerstallen) og velger de spillerne som er aktuelle for kampen:

Dersom ikke alle spillerne er tilgjengelig i spillerstallen, klikker du på Gå til spillerstall og oppdaterer spillerstallen i vinduet som da åpner seg. Se brukerveiledning for hvordan legge inn Spillerstall.

 

Legge til eksterne

Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen og ikke har står i lagets klubb (f.eks. samarbeidslag eller når lagleder har annen klubb)  kan en gjøre en av to ting:

 1. Klikk "Gå til spillerstall" og legg inn spiller(e) her og så gjenta prosessen over.
 2. Gå tilbake og klikk på Legg til eksterne. Her søker du opp navnet til spiller(e) du ønsker å legge til i kamptropppen:

 

Avslutt alltid med å Lagre når spillerstallen er komplett. 

Når alle spillerne og laglederne er lagt inn i kamptroppen, kan en oppdatere informasjonen for alle spillere og lagledere for denne kampen, da blant annet Draktnr.,  Rolle, Posisjon/Funksjon med mer. 

 

Vi anbefaler at dette også gjøres i Spillerstallen, spesielt dersom spillerne og laglederne vil ha samme draktnr og rolle i de fleste kampene. Da hentes disse opplysningene automatisk inn i kamptroppen også for hver kamp.

Skal en ta bort en spiller fra denne kampen, klikker en fjern helt til høyre i spillerens rad.

Husk å Lagre etter at alle endringer er gjort og korekte. 

En vil også kunne se hvilke spllere og lagledere som har betalt lisens når en legger de inn i kamptroppen.

Merk at dersom Fødselsdato får rød skrift, kan spilleren enten være for ung eller for gammel til kampens aldersklasse. (Her vil selvsagt ofte støtteapparat ofte få rød skrift, da de ofte er eldre enn hva spillerne skal være.) 

Ta kontakt med turneringens administrerende region om en her er usikker på spilleberettigelsen til spillerne.

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

 • laget er en del av et klubbsamarbeid (sammensatt lag eller Partner/prestasjon)
 • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
 • det er valgt feil spiller

"Mangler klubb

Står det "Mangler klubb" og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller under 13 år, kan årsakene være

 1. at det kan være feil/dublikat (har flere profiler registrert i systemet)
 2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Spillere under 13 år er ikke lisenspliktige, og vil derfor ofte ikke ha Utøver/spiller funksjon mot en klubb (selvom med klubbmedlemskap). Derfor kan en overse at det står "Mangler klubb" for disse spillerne i klasser under 13 år.

Kontakt i slike tilfeller NIF-support eller tilhørende region.

 

Når en legger inn kamptroppen, vil en raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i  kolonnen "Betalte lisens": 

Da ved å klikke på "Vis lisenser" hos en person, viser en liste over de 10 siste reigstrerte lisenser for vedkommende:

Under Status betyr

 • Registrert - vedkommenda har fått lisenskrav i Min Idrett.
 • Utskrevet - vedkommende har åpnett og sett lisenskravet. 

Viser ellers til reglene for bruk av spillere uten lisens og informasjon om lisens.

Dersom det ikke skal føres Digital kamprapport (LIVE), anbefales følgende rutiner.

Når begge lag har lagt inn kamptroppen til kamp, kan ferdigutfylt kamprapport skrives ut:

 1. Fra TA - da med inkl. fødselsdato
 2. fra handball.no - da uten fødselsdato (ikke lov å vise her).

Arrangør bør skrive ut kamprapporten etter kl 15:00 dagen før kamp (fredag kl 15:00 for helgekamper). Men jo senere en skriver de ut, jo større sjanse for at kamptroppene er oppdatert av lagene.

Samtidig bør da kamptropp da legges inn før kl 15:00 dagen før kamp.

Blir det endringer i kamptropp etter at kamprapporten er skrivet ut, gjøres disse skriftlig i hallen.

Handball.no

Spillerstallen vil også vises på laget side på handball.no.

Denne kommer en til på flere måter - enten ved å klikke på lagsnavnet i tabellen for turneringen laget deltar i eller gjennom klubbens side.

Spilleres fødselsdato vil aldri vise på handball.no, hverken tilknyttet spillerstall eller kamptropp (kamprapport).