Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder spilleberettigelse

For spilleberettigelse innenfor partnerklubbsamarbeid og sammensatte lag, se veileder for klubbsamarbeid.

 • 11 Spesielle bestemmelser for NM, og Landsserier (IR/LS)

(1) En spiller kan ikke delta for to forskjellige klubber i samme sesongs IR J16/G16 eller LS J18/G18 inklusive kvalifiseringskamper, eller i samme klasse i samme sesongs NM.

(2) En spillers deltakelse i NM senior i runde 1-3 som blir avviklet i perioden mai-juli, vil likevel ikke være til hinder for at spilleren vil kunne delta for annen klubb i NM senior i runde 4-7 som avvikles i perioden august-april.

(3) En spiller kan ikke delta i både LS 18 (Landsserien) og IR 16 (Interregional serie) samme helg".

(4) Spiller kan delta i NM for veteraner for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

*En spiller må ha tilhørighet i norsk klubb for å kunne delta i NM Veteran. Dette gjelder for egen klubb eller annen klubb etter godkjenning fra egen klubb.

(5) Spiller kan delta i Beachhåndball for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

*En spiller må ha tilhørighet i norsk klubb for å kunne delta i NM Beachhåndball. Dette gjelder for egen klubb eller annen klubb etter godkjenning fra egen klubb.

 

IV ALDERSBESTEMMELSER

 • 12 Deltagelse på lag i seniorklassen

(1) En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16 år.

(2) Regionene kan gi dispensasjon fra dette for deltakelse i konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud*). Det kan kun gis dispensasjon for spiller som fyller 16 år innen utgangen av den aktuelle sesongen.
Med spilletilbud menes i denne sammenheng alle de tilbudene som vedkommende er deltakerberettiget i.

**Utgangen av sesongen betyr 30.6. som er definert som sesongslutt.

 

 • 13 Deltagelse på lag i veteranklassene

(1) En spiller kan ikke delta på veteranlag før den dag vedkommende fyller det aktuelle antall år.

 • 14 Aldersbestemte klasser

(1) Aldersgrenser for aldersbestemte klasser fastsettes av Forbundsstyret.

(2) De offisielle klassene vedtas av Forbundsstyret og publiseres før påmelding til hver sesong.

(3) Aldersgrensene regnes fra 1. januar i det kalenderår serien (sesongen) starter.

 • 15 Deltagelse i flere klasser

(1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen.

*De offisielle klassene er 6 år, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 14 år, 16 år, 18 år, 20 år og senior.
Mellomklasser er 13 år (tilhører 14 år), 15 år (tilhører 16 år) og 17 år (tilhører 18 år)

 • 16 Deltagelse i spill om Regionsmesterskap

(1) Spillerne må ha fylt 11 år for å kunne delta i spill om Regionsmesterskap. Kampoppsettet skal ta geografiske hensyn.

 • 17 Deltagelse på regionslag

(1) Spillerne må ha fylt 13 år for å kunne delta på regionslag.

 1. SPESIELLE REGLER 
 • 18 Flere kamper samme dag

(1) Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J11/G11 og yngre) kan spille flere kamper samme dag bare hvis disse kampene enten er:

 1. a) 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er hviletid tilsvarende minst en kamps varighet mellom kampene

eller

 1. b) èn kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse med forkortet spilletid, når det ifølge kampoppsettet er minst en kamps hviletid mellom fulltids kampen og den nærmeste turneringskampen.

(2) Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J12/G12 – J18/G18) kan spille flere kamper samme dag bare hvis disse kampene enten er:

 1. a) 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom den første kampens slutt og den andre kampens start og minst to timer mellom den andre kampens slutt og den tredje kampens start

eller

 1. b) én kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse med forkortet spilletid når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom fulltidskampen og den nærmeste turneringskampen

eller

 1. c) kamper i puljespill og sluttspill i NM for J17/G17 eller kamper i LS/inter-regionsserier for J18/G18 eller J20/G20 når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom den ene kampens slutt og den neste kampens start.

Se link for spilletid og total kamptid i de ulike klassene: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/administrative-bestemmelser/

 • 19 Spesielle bestemmelser for spillere i 16 års klassene og eldre

(1) For spillere i klassene J16/G16 og eldre gjelder dessuten at disse kan spille

 1. a) 2 kamper over full tid uansett klasse når det etter kampoppsettet er minst en time mellom kampene

eller

 1. b) en turnering i seniorklassen med forkortet spilletid.
 • 20 Periodebegrensning

(1) En spiller i J18/G18 og under kan spille 5 obligatoriske kamper i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.

 1. HØYERE OG LAVERE RANGERTE LAG
 • 21 Deltagelse på lavere rangert lag

(1) Spiller som har deltatt i kamp for et lag, må stå over en av dette lagets kamper før vedkommende har rett til å delta på et lavere lag.  Vedkommende er da spilleberettiget for alle lavere lag.

(2) Hvis høyere og lavere lag er satt opp i kamp samme dag, har spilleren rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen, men spilleren kan ikke delta på begge lag samme dag.

(3) I seniorklassen kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 på det nærmeste lavere rangerte laget uten at disse må stå over en kamp for det laget de har deltatt for. 

(4) I klassene opp til og med J/G 20 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp.  Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

 • 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen 

(1) I et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.  

(2) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for lavere rangert lag før det høyere rangerte lagets første obligatoriske kamp.


 • 23 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen

(1) Fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp.  

(2) Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste ordinære seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obliga-toriske kamper samme sesong.  

(3) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på det nærmeste lavere rangert lag selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for det høyere rangerte laget i perioden etter lavere rangert lags 4. siste ordinære seriekamp.


 • 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill

(1) I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende konkurranse ble spilt og som har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunktet hvor kampen spilles.

 

 • 25 Deltagerberettigelse i kvalifiseringskamper i yngre aldersbestemte klasser 

(1) I kvalifisering til deltakelse i aldersbestemte klasser kan bare benyttes de spillere som med hensyn til alder og  spilleberettigelse kan delta for laget i den sesongen som kvalifiseringen gjelder for.

 

 • 26 Regionale bestemmelser 

(1) Regionene kan, etter godkjenning av NHF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse i sine kampreglementer. 

 

Regionale unntak:

NHF Region Vest har gjort følgende tilpasninger i forhold til NHFs Lover, bestemmelser og reglementer:

Lisens og deltakerberettigelse - § 21 Deltagelse på lavere rangert lag / § 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen

I klassene J/G 12 til og med senior kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag osv. Det presiseres at på seniornivå gjelder dette kun spillere under 21 år.

Disse spillerne kan spille på begge lag samme dag, men § 18, 19 og 20 må følges.

Regulering av aktivitet mellom lagene:

Ved et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.

Et lags nest siste kamp i klassene J/G12 til og med senior i regionens kamptilbud, kan det ikke benyttes andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets nest siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags nest siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong.

Det kan likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for 2.-laget før 1.-lagets første obligatoriske kamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag osv.

 

NHF Region Øst har gjort følgende tilpasninger i forhold til NHFs Lover, bestemmelser og beglementer:

Lisens og deltakerberettigelse - § 21 Deltagelse på lavere rangert lag / § 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen

J/G 13-20 år:

En klubb kan fritt melde på lag til de ulike nivåene i regionserien. Lag påmeldt på nivå 1, 2 og 3 spiller en kvalifiseringsserie, og deles deretter i A- og B-sluttspill etter resultater. Dersom dette ikke er gjennomførbart, vil antall påmeldte lag avgjøre formen for sluttspill. Hvis klubben har meldt på flere lag i samme årsklasse J/G 13-20 år, vil følgende begrensning tre i kraft i forhold til Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF § 21:

En spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på nivå 1, kan IKKE resten av sesongen delta på ordinære regionseriekamper i nivå 3.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på
nivå 1, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før vedkommende har
rett til å delta i ordinær regionseriekamp på nivå 2.

Å stå over en kamp i Regionscupen, regnes ikke som å ha stått over en ordinær seriekamp for 1.laget i denne sammenheng.

Med unntak av tre spillere må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på nivå 2, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før vedkommende har rett til å delta i ordinær regionseriekamp på nivå 3.

Har klubben ett lag på nivå 1 og to lag på nivå 2 – har de kun lov å benytte TOTALT inntil tre spillere fra nivå 1 fordelt ned på nivå 2-lagene.

Hvis klubbene har flere lag påmeldt på nivå 2, går spillerne fritt mellom disse lagene.

Hvis høyere og lavere lag er satt opp til kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene § 18,19 og 20 i Reglementet for lisens og deltakerberettigelse i NHF må følges. Det må gå én time mellom kamp 1 og 2, og to timer mellom kamp 2 og 3.

Det er kun anledning til å melde på ETT lag fra samme klubb på øverste nivå, men det kan søkes NHF Region Øst sin administrasjon, om lag nr. 2. Det er i tilfelle ikke lov til å benytte samme spillere på de to lagene i kvalifiseringsserien og i A- og B-sluttspillet.

Egne spillerstaller må meldes inn før seriestart, men kan endres før A- og B-sluttspillet starter. Stallene sendes Regionskontoret før første kamp.