Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sikre trygg strømming

Disse rammene legges til grunn for å sikre trygg strømming.

Det er medieaktørene (TV 2, MyGame og direktesport) som produserer strømmesendingene som har behandlingsansvaret for personvernshåndtering. 

Medieaktørene og NHF har forpliktet seg til å følge NIFs retningslinjer for strømming av norsk idrett. I tillegg har medieaktøren selv iverksatt en rekke strenge tiltak for denne typen virksomhet. 

 1. Det kan kun strømmes fra kamper fra årsklasser i tråd med NIF og særforbundenes vedtak og bestemmelser.  
 2. Fastmonterte kameraer klareres for strømming etter gjennomføring av en flertrinns-prosess hvor kamper først må være klarert i idrettens sentrale administrasjonssystem, før strømming manuelt startes og stoppes på arena av sekretariat/dedikert live-ansvarlig. 
 3. Kameraene fokuserer kun på spillet, uten nærbilder, fra et såkalt fugleperspektiv, og fokuserer ikke på enkeltspillere. 
 4. Alle har full rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt. Dette gjøres anonymt og krever ingen begrunnelse. Reservasjoner gjøres enkelt i NIF sitt digitale system «Minidrett».
 5. Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse blir filmet. Dette skjer automatisk via idrettens digitale system som er koblet opp mot folkeregisteret for daglig oppdatering. 
 6. Sekretariat/Liveansvarlig kan stoppe opptak ved uheldige hendelser.
 7. Det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres (inntil 90 dager). 
 8. Tilgang til kampene vil være adgangsstyrt ved at det bare er abonnenter som gis tilgang. 
 9. En til enhver tid samsvarsvurdering (DPIA) som grunnlag for virksomhet i tråd med GDPR art. 35.
 10. Opprettelse av dedikert sikkerhets- og personvernombud for å føre kontroll med etterlevelse av regler og retningslinjer.
 11. Det legges ikke opp til funksjonalitet for deling av innhold i sosiale medier.
 12. Videostrømmen fra sportskamera til sluttbrukerplattformen er kryptert og kan ikke aksesseres uten krypteringsnøkkel.
 13. Informasjon om strømmeprosjektet og reservasjonsløsningen er publisert på særforbundets nettsider i tillegg til nettsidene til NIF og sendes periodisk til alle klubber/trenere/lag.