Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Organisasjonsnormer

Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i organisasjonen Norges Håndballforbund, som legger til grunn:

Organisasjonsnormene
(Standard for hvorledes enhver i norsk håndball skal forholde seg til hverandre og omverdenen.)

Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i organisasjonen Norges Håndballforbund, som legger til grunn:

a. Formål
Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å representere idretten internasjonalt.

b. For at vi skal kjennetegnes ved vår visjon
Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et engasjert publikum og engasjerte medier.

Håndball for alle!

c. For at vi skal etterlever våre verdier som er:

Verdier_blå_640.jpg

 

1. Forbundsstyret, som øverste organ mellom Håndballtingene, har ansvar for å vedta, utvikle og følge opp organisasjonsnormene i tingperioden.

2. Alle tillitsvalgte, ansatte, oppnevnte i NHF (herunder landslagsspillere og dommere som representerer NHF) er forpliktet av organisasjonsnormene.

3. Alle tillitsvalgte, ansatte, oppnevnte (herunder landslagsspillere og dommere som representerer NHF), skal vise lojalitet til formål, visjon og verdier.

4. Habiliteten skal i enhver sak ivaretas og håndteres i henhold til NIFs lov § 2 – 8 Inhabilitet.

5. NHF skal være en organisasjon kjennetegnet av åpenhet og engasjement. Den organisasjonsmessige debatten, og vår adferd, skal preges av raushet, ryddighet og respekt for våre roller og NHFs verdier. Uttrykket «snakke godt om» er en god leveregel i møtet med og om andre, både på organisasjonsmessig og personlig plan.

6. Når det er enighet om at diskusjoner skal være interne, er det en ubrytelig forutsetning at alle respekterer dette.

7. Det påhviler alle tillitsvalgte, ansatte og oppnevnte i NHF (herunder landslagsspillere og dommere som representerer NHF) å skape ro og oppslutning om vedtak som fattes.

8. I forhold til media skal NHF alltid være åpen for at det på en saklig og konstruktiv måte settes kritisk søkelys på organisasjonen og måten den utøver sin virksomhet på. Utad skal enhver bidra til at NHF fremstilles på en sannferdig og saklig måte, og det pålegger den enkelte å bidra til at norsk håndball omtales på en mest mulig positiv måte. Spesielt skal det legges vekt på å unngå negativ personfokusering, å holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor massemediene, og å unngå at personer og organisasjonsledd spilles ut mot hverandre.

9. Dersom en person i organisasjonen har sagt, eller blir gjengitt til å ha sagt, noe som virker krenkende, uheldig eller galt, påhviler det enhver å ikke aktivt bidra til videreføring av slike saker i media. I slike tilfeller skal du ta direkte kontakt med den det gjelder, og om nødvendig konsultere sin nærmeste overordnede.

10. Forsettlig og alvorlig brudd mot noen av punktene er uakseptabelt.

Vedtatt for tingperioden 2019-22 av Forbundsstyret i saksnr 011/19-22 i styremøte avholdt 15.-18. august 2019.