Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto fra Idrettsforbundets nettside
Illustrasjonsfoto fra Idrettsforbundets nettside

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering (Idrettspolitisk dokument  IPD  2015-19). Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt.

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Norsk idrett har også utarbeidet egne veiledere for håndtering av henholdsvis vold og trusler og rasisme og diskriminering i idretten.

Se mer om veilederen for håndtering av seksuell trakassering på Idrettsforbundets temaside.