Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FNs bærekraftsmål
Foto: FN

NHF tar samfunnsansvar

I strategiplanen heter det at "Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet." Norges Håndballforbund skal være "representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen", og "skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng." I dette ligger å vise håndballens mangfold, som en idrett for alle. Vise at våre verdier står for, og kan bidra til, en høynet livskvalitet. Inkluderingsbegrepet skal stå sentralt i all vår virksomhet.

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom håndballklubbene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. I gjennomsnitt to timer trening i hall for alle spillende lag pr uke og gratis halleie for barn og ungdom.

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

NHF skal arbeide for et mangfold og at kjønnsbalansen speiler samfunnet vi skal betjene. Norges håndballforbund skal jobbe for:

  1. Dommere av høy kvalitet og begge kjønn i mesterskap for begge kjønn.
  2. Lik honorering av deltakelse i Champions League for kvinneklubber og herreklubber innen fem år.
  3. EHF skal sende en felles henstilling til IHF om å endre draktene som kvinnene må bruke i mesterskap i beachhåndball til mer hensiktsmessige drakter.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er en stor arbeidsgiver og har ansvar for at våre ansatte har anstendige vilkår og arbeidsforhold.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering. Tuftet på demokratiske verdier, vil vi forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull måte. Håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Norsk håndball skal ha et godt aktivitetstilbud til alle uavhengig av funksjonshemming, sosial og økonomisk status.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Samarbeid med andre innendørs idretter. Det gode lokalmiljøet er kanskje vårt samfunns viktigste aktivum og kulturbærer. Et godt håndballmiljø, basert på samarbeid med andre idretter, frivillighet, bidrar til tilhørighet, trivsel, meningsfull fritid og en bedret folkehelse.