Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein Andre Svendsen
Foto: Svein Andre Svendsen

Trenger flere haller

Norsk håndball er i god vekst, noe som også skaper behov for flere treningsflater til barn og unge.

De siste ti årene har antall medlemmer i Norges Håndballforbund økt fra ca. 100.000 til over 127.000. Dette er selvsagt svært positivt for idretten og for mange av klubbene over hele landet. Jo flere medlemmer jo flere barn og unge er det som er i fysisk aktivitet, noe som er et meget sunt sett i et samfunnsperspektiv.

Håndballens vekst skaper ytterligere behov for nye hallflater. Klubbene sliter nå med å tilby tilstrekkelig treningstid til sine medlemmer, og enkelte steder får barn som har lyst til å trene håndball, beskjed om at det dessverre ikke er plass til dem.

Håndballpresident Kåre Geir Lio er glad for positiv utvikling i medlemstallet, men er bekymret over utviklingen av antall hallflater.

- Vi har stor respekt for kommunenes utfordringer med hensyn til økonomi og prioritering. Samtidig håper vi at aktivitetsarenaer for barn og unge settes så høyt som mulig. Vi bistår gjerne med leter etter kreative løsninger for å finne raskere og rimelige løsninger. Det viktigste for oss og de øvrige innendørsidrettene, er å ha aktivitetsarenaer for barn og unge, sier Lio.

NHF har utarbeidet et anleggsatlas som viser en overordnet oversikt innenfor de kommuner hvor det spilles håndball. Ikke uventet viser denne at det er mangel på treningsflater over hele landet.

Utgangspunktet er at barn over ti år trenger i gjennomsnitt to treningstimer per uke. En oppsummering viser at det mangler mellom 90 og 100 treningsflater for at dette skal være oppnåelig. Så vet man jo også at to timer ikke er tilstrekkelig for de eldste årgangene hvis de skal utvikle seg, og ikke minst fortsette i idretten.

I 140 av kommunene der det spilles håndball er det gratis halleie for barn og unge på hverdager, mens det i 113 av landets kommuner er betydelige kostnader i klubbene for å tilby trening og aktivitet. Den gjennomsnittlige timeleien er 214 kroner, og totalsummen per år er estimert til ca. 45 millioner kroner. Dette er beløp som klubbene med fordel kunne bruke til å styrke aktivitetstilbudet for barn og unge, og dermed også ytterligere bidra til mere fysisk aktivitet.

» Her ser status i alle fylker og kommuner

Heldigvis finnes det også mange lyspunkter. I Trondheim har kommunen et prinsippvedtak om at det skal bygges idrettshall når det bygges skole, og i Stavanger er halleien gratis i et folkehelseperspektiv. Flere andre kommuner har tilsvarende ordninger, men som anleggsatlaset viser, er det store forskjeller i et nasjonalt perspektiv.

Norges Håndballforbund har «Håndball for alle» som visjon. Nettopp derfor er det viktig å synliggjøre behovet for flere treningsflater i årene fremover, slik at ikke mangelen på dette blir en begrensende faktor verken for håndball eller andre innendørsidretter. Jo flere flater jo mere aktivitet

Fakta
Data omfatter 253 kommuner med registrert håndballaktivitet.

  • 1,6 timer er gjennomsnittlig treningstid per lag per uke dersom all tilgjengelig halltid i offentlig eide anlegg (eller private haller der kommunen betaler halleie) fordeles på alle lag i ordinær aktivitet fra og med 10 års klassen og oppover. 
  • I snitt disponerer håndball ca. 70% av halltiden, resten brukes av andre idretter.
  • Cirka 94 haller/treningsflater mangler for at lagene fra 10 år og oppover i gjennomsnitt får 2 timer trening i hall pr uke.
  • 140 kommuner har gratis halleie for barn og ungdom (til og med 19 år) for trening mandag-fredag.
  • 113 kommuner tar halleie.  Gjennomsnittlig timeleie er NOK 214,-.
  • Cirka 45 millioner kroner betaler håndballklubber årlig til de kommunene/hallene som tar halleie.
  • 63 millioner kroner er estimert besparelse for de håndballklubbene som ikke betaler halleie.

 

 

Kontaktinfo

For Norges Håndballforbund nasjonalt:

Håndballpresident Kåre Geir Lio, tlf. 91399133

Spørsmål knyttet til lokale forhold kan rettes til:

Region Nord
(Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal)

Daglig leder Svein Olav Øie
tlf. 90037800

Region Vest
(Sogn og Fjordane og Hordaland)

Daglig leder Hans Petter Andersen
tlf. 95082934

Region SørVest

(Rogaland, Vest Agder og Aust Agder

Daglig leder Erik Andersen
tlf. 95978910

Region Sør
(Telemark, Vestfold og Buskerud)

Daglig leder Ole Kristian Strøm
tlf. 92087597

Region Øst
(Oslo, Akershus og Østfold)

Daglig leder Karin Hansen
tlf. 48115140

Region Innlandet

(Hedmark og Oppland)

Daglig leder Ivar Karlstad
tlf. 90770804